N-VA: "Open of gesloten zitting over Laurent? Als het resultaat er maar is."

Vandaag zal de Kamer beslissen of prins Laurent zich publiekelijk mag verdedigen over de beslissing van de regering om z'n dotatie volgend jaar in te perken. De Kamer wilde Laurent horen achter gesloten deuren, maar de advocaat van de prins wil dat elke burger het debat kan volgen. "Wij hebben ons afzijdig gehouden in dit debat omdat we niet moeilijk wilden doen", zegt N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover in "De ochtend" op Radio 1. "Het resultaat telt."

Labels

"Weet Washington nog welke weg te volgen en/of worden de Koerden weer het kind van de rekening?"

Jarenlang vormden Koerdische milities in Syrië de ‘grondtroepen’ in de strijd tegen Islamitische Staat (IS), waarin ze onze meest betrouwbare partner bleken. Die klus lijkt amper (grotendeels) geklaard of Turkije start een offensief tegen de Koerdische enclave Afrin. De relaties tussen Turkije en de Verenigde Staten, die nauw samenwerken met die Koerden, gaan daarmee verder op scherp. Weet Washington nog welke weg te volgen en/of worden de Koerden weer het kind van de rekening? Met sympathie geraakt men nergens in de wereldpolitiek; nuttig zijn is de boodschap.

N-VA nodigt Carles Puigdemont uit voor colloquium in parlement

N-VA heeft de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont uitgenodigd voor een colloquium in de Kamer. De PS spreekt van een instrumentalisering van het parlement, maar volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover is er geen vuiltje aan de lucht. "Puigdemont is een democraat, die democratisch verkozen is, in een Europees parlement zetelt en de stem van het Catalaanse volk vertolkt."

Labels

Waarom de botsing tussen Israël en Iran een nieuw oorlogsfront in het Midden-Oosten dreigt in te leiden

Volgens N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover dreigt de botsing tussen Israël en Iran van afgelopen weekend wel degelijk een nieuwe oorlog in te leiden. De Roover nam begin februari deel aan een parlementaire missie naar Israël. 'Die leerde veel over de achtergrond bij de uitbarsting van vorig weekend'.

N-VA Kamerfractie onderneemt stappen tegen taalfaciliteiten

Een zestal weken geleden keurden quasi alle partijen, meerderheid en oppositie, een motie goed in de gemeenteraad van Ronse om er de taalfaciliteiten af te schaffen. Niet voor het eerst trouwens (tien jaar geleden werd een gelijkaardige motie al eens goedgekeurd). Dit wijst erop dat deze eis een duidelijke wil is van het stadsbestuur dat daarmee de tolk is van de wens van het gros van de bevolking van de stad Ronse.

Labels