Ander parlementair werk

De Roover bijt terug naar oppositie en pers inzake F-16’s

In De Morgen en De Standaard werd vandaag kritisch geschreven over de parlementaire hoorzitting rond de vervanging van de Belgische F-16’s woensdag. Volgens de Morgen schoot deze sessie “naast het doel”. De kritiek van Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) werd hierbij grondig uitgelicht. De Standaard titelt dan weer dat het parlement de ‘F-35-transparantie van de regering niet lust’. De F-35 is de favoriet om de F-16 op de volgen. Maar N-VA-fractieleider Peter De Roover pikt de kritiek vanwege de linkse oppositiepartijen en de pers niet. “Weer mooi staaltje van desinformatie!”, luidt het op zijn Facebookpagina.

N-VA-delegatie vraagt internationaal onderzoek naar Spaans geweld tijdens referendum

Fractievoorzitter Peter De Roover (N-VA) heeft namens de N-VA-delegatie bij de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) een formeel verzoek ingediend bij de commissaris voor nationale minderheden en de directeur mensenrechten om onderzoek te doen naar de gewelddadigheden in Catalonië tijdens het onafhankelijkheidsreferendum. 

Commissie Buitenlandse zaken federaal parlement akkoord met vraag N-VA om Koerdische HDP-leden uit te nodigen

De N-VA steunt het Koerdische streven naar zelfbestuur. De repressiemaatregelen van de voorbije weken brachten dat thema weer nadrukkelijk onder de aandacht. Ook vanuit het parlement proberen wij druk uit te oefenen. Voor ons blijven de verkozen van de pro-Koerdische HDP volwaardige vertegenwoordigers van hun kiezers en we nodigen ze als zodanig uit in het parlement.

Vraag aan Unia om haatboodschappen te onderzoeken

In Brussel werd een politiewagen gebruikt voor de verspreiding van een haatspeech. Collega Johan Vandendriessche kaart deze zaak van misbruik van politiemateriaal aan in de Brusselse gemeenteraad. Ik vroeg Unia om de inhoud te onderzoeken.

AANVULLING: Op 7 september plaatste ik het antwoord van Unia (dat schrijft dat er 'mogelijk sprake is van het aanzettingsmisdrijf' en klacht indiende) en een reactie van de Brusselse burgemeester Mayeur die de zaak afdoet als 'zieverderij'.

De korte bocht van Van der Maelen en ander Saudi-nieuws

Deze week ging ik verschillende keren in debat over de eis van Groen (en Sp.a) om alle handelsrelaties met Saudi-Arabië te verbreken. Deze discussie maakte duidelijk dat nuances aanbrengen in een debat waar islam, mensenrechten en internationale politiek samenkomen geen eenvoudige zaak is. Hieronder kan u lezen wat de pers hiervan oppikte.