Actueel

Gespartel om pandemiewet te activeren

Vandaag stond de stemming over de al dan niet activering van de pandemiewet op de agenda van de commissie Binnenlandse Zaken. Voor de meeste burgers een fait divers, voor een klein, maar zeer vocale groep terecht een reden tot kopbrekens. Zoals wel vaker werd de bespreking in de commissie een dovemansgesprek, waar meerderheid en oppositie in een andere realiteit lijken te leven. De meerderheid was klaar om gedwee en serviel mee te gaan in de vraag van de regering om volmacht te verlenen maar was duidelijk vergeten de kleine letters te lezen. Hieronder een overzicht van deze veelbewogen dag.

Alexander De Croo hield zijn achterban in oktober 2020 bewust voor de gek

“Iedere expert zegt mij dat het in november 2021 technisch te laat is om nog te besluiten kerncentrales toch nog open te houden. Met andere woorden: als u de indruk wekt dat wanneer aan die voorwaarden niet voldaan is, die optie toch nog blijft bestaan, dan heeft u zich – al dan niet bewust – door Ecolo-Groen laten bedotten.” Profetische woorden op 2 oktober 2020 bij het debat over het regeerakkoord of gewoon de vaststelling dat premier De Croo zijn achterban bewust voor de gek heeft gehouden? Aangezien ik geen profeet ben blijft alleen de tweede optie over.

Labels

Alexander De Croo hield zijn achterban in oktober 2020 bewust voor de gek

“Iedere expert zegt mij dat het in november 2021 technisch te laat is om nog te besluiten kerncentrales toch nog open te houden. Met andere woorden: als u de indruk wekt dat wanneer aan die voorwaarden niet voldaan is, die optie toch nog blijft bestaan, dan heeft u zich – al dan niet bewust – door Ecolo-Groen laten bedotten.”Profetische woorden op 2 oktober 2020 bij het debat over het regeerakkoord of gewoon de vaststelling dat premier De Croo zijn achterban bewust voor de gek heeft gehouden? Aangezien ik geen profeet ben blijft alleen de tweede optie over.

Labels

De paniek slaat weer om zich heen

Geachte (digitale) vrienden,

Na de week van de State of the Union, die naar traditie lange dagen en korte nachten duurde, werd het politieke dier in me ook deze wetstraatwerkweek meer dan gevoed. De aanhoudende strubbelingen binnen de regering, het begrotingsakkoord dat na één week al werd getorpedeerd door Paul Magnette en de zoveelste paniekronde na de recente stijging in het aantal coronabesmettingen: lees er hieronder mijn mening over.

Labels

Afghanistan: Kroniek van 20 jaar collectief falen

Dat Afghanistan de blijvende nasleep van de overstromingswaterellende heeft weggedrukt uit de media, roept de vraag op naar de wispelturigheid van onze nieuwsgaring. Welke aandacht kreeg Afghanistan vóór de toestand uit de hand liep? Waarom wordt de dagelijkse strijd van mensen in Pepinster, Trooz en de andere Chaudfontaines alweer naar de binnenbladzijden verwezen, als ze überhaupt nog op enige aandacht mogen rekenen?

Labels

Zondagse mijmering: Bikinilijn

Hallo waarde fb-vriendinnen en -vrienden,

Het zou me niet verbazen dat ik nu al over de gedooglijn ben gegaan, de lijn die aandachtige bewakers van de goede zeden trekken en die dient gerespecteerd op straffe van ‘cancelling’, schrapping waar die zedenmeesters ook maar kunnen schrappen. Schrappen van sociale media, van de media tout court, uit het beroep, uit een club, enfin uit en van wat maar schrapbaar is.

Labels

Parlementaire week +1

Vorige week nam ik afscheid van u voor deze wekelijkse digitale ontmoeting want de Kamer ging in zomerreces. Zowat elk jaar wordt dat echter onderbroken. Herinnert u zich bijvoorbeeld nog het woord fipronil? Het heeft de parlementaire zomer van 2017 gekleurd met onder meer de zoektocht naar de vraag hoeveel potten mayonaise je per week moet verorberen vooraleer gezondheidsschade op te lopen.