Pleidooi voor meer bescheidenheid bij politici

 

Eertijds ging het parlementaire jaar van start op de tweede dinsdag van oktober, kleine drie maanden na de afsluiting op 21 juli. Kamerleden konden altijd, los van de temperatuuromstandigheden, genieten van een Indian Summer. Sedert enkele jaren starten we anderhalve maand eerder, m.a.w. we zijn begonnen. Als de zomer tijd bood voor reflectie over het parlement, ook gekend als de wetgevende macht, dan is het nu dus de hoogste tijd om die te ventileren. Hopelijk kunnen deze nog net buiten de grijpklauwen van de dagelijkse actualiteit en los van partijpolitieke (schijn)maneuvers blijven.

Labels

Dit is België: Charles Michel buist Charles Michel

 

“Vanuit Plopsacoo tikt de toekomstige voorzitter van de Europese Raad Charles Michel de Belgische premier Charles Michel op de vingers. Het niveau van de Belgische politiek blijft verbazen, het begrotingsdebat verdient meer sérieux”. N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover en Kamerlid Sander Loones reageren op de uitspraken van Charles Michel over het Belgische begrotingstekort.

Labels

Heerlijk weer naar school

 

Mijn vader vond het een vorm van kindermishandeling, die reclameslogans in augustus: ‘heerlijk weer naar school’. Ze verdwenen in die vorm intussen uit het straatbeeld. Ik had er tegen september minder problemen mee al genoot ik van elk uur zomervakantie en klonken ze begin augustus absoluut ongepast.

Labels

Interview Peter De Roover (N-VA): “De Vlaming is geen chantagemiddel”

 

Hoewel de N-VA bij de verkiezingen stevig verloor, bleef ze de grootste partijpolitieke formatie. Deze gebeurtenis roept evenwel vragen op, zoals welke richting de N-VA op lange termijn moet opgaan. En wat met het Vlaams Belang? ‘t Pallieterke legde deze vragen voor aan N-VA-fractieleider Peter De Roover. “Wij zijn een bestuurspartij en hebben de bedoeling om aan de macht deel te nemen. Partijen die deze ambitie niet hebben, zijn een hobbyclub”, klinkt het.

Labels

De N-VA bedankt voor parlementair schaamlapje zonder reële impact na aanduiding Eurocommissaris

 

De N-VA drong er al weken geleden op aan dat het parlement betrokken wordt bij de besluitvorming voor de aanstelling van een Belgische EU-commissaris. De restregering, blijkbaar in outplacement modus, koos echter voor de politiek van voldongen feiten door op eigen houtje te beslissen. “De N-VA bedankt vriendelijk voor het schaamlapje om nu een commissie Buitenlandse Zaken bijeen te roepen, die geen impact meer kan hebben op de beslissing”, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Labels

Benoeming Reynders als Eurocommissaris onaanvaardbaar voor de N-VA

 

Voor fractieleider Peter De Roover (N-VA) is het onaanvaardbaar dat de federale regering Didier Reynders (MR) voordraagt als Eurocommissaris: “Deze federale regering, die geen enkele democratische legitimiteit heeft, begint steeds meer te lijken op een uitzendkantoor voor ministers in lopende zaken. Bovendien gaat na het voorzitterschap van de Europese Raad Charles Michel, opnieuw een topfunctie naar een Franstalige politicus.”

Labels

"Behandel andersdenkenden niet als vijanden"

 

Peter De Roover van N-VA wierp zich dit weekend op als spreekbuis van al wie een Vlaamse strijdvlag in huis heeft en gruwelt van nazisme. Toen Pukkelpop 'zijn' vlag een collaboratievlag noemde, vroeg hij in een open brief excuses en die kwamen er ook, of toch gedeeltelijk. "We moeten dringend leren om het oneens te zijn met elkaar", zegt hij. "Andersdenkenden zijn geen vijanden."

Labels