Afghanistan: Kroniek van 20 jaar collectief falen

Dat Afghanistan de blijvende nasleep van de overstromingswaterellende heeft weggedrukt uit de media, roept de vraag op naar de wispelturigheid van onze nieuwsgaring. Welke aandacht kreeg Afghanistan vóór de toestand uit de hand liep? Waarom wordt de dagelijkse strijd van mensen in Pepinster, Trooz en de andere Chaudfontaines alweer naar de binnenbladzijden verwezen, als ze überhaupt nog op enige aandacht mogen rekenen?

Labels

Moederdag

Vooreerst en voor zo zo ver nodig ter info aan allen afkomstig van buiten het Groot Kempisch Rijk (ook de stede Antwerpen omvattend): het is moederdag vandaag. Wij Kempenaars laten ons geen moederdagen opsolferen door Amerikaanse presidenten, daar hebben wij Antwerpse schepenen voor. 15 augustus-promotor Frans Van Kuyck blijft bij ons de meimoederdagman Woodrow Wilson de baas.

Labels

Zondagse mijmering over de… Aai-foon

Wellicht biedt deze zomer weer wat meer klassieke zomermomenten dan de vorige. Mits ingevuld vaccinatiebewijspaspoort - op een speciaal daartoe ontwikkelde app steeds bij de hand of heup - gaan sommige grenzen weer open en wenken de zuiderse zwembaden. In tolerante/onvoorzichtige (het naar uw oordeel foute door u zelf te schrappen) landen volstaat zowaar een bewijs van negatieve recente test dan wel doorgemaakte covid-besmetting om de poorten van de normaliteit weer te zien open zwiepen.

Labels