"Als ze ons niet tegemoetkomen op vlak van institutionele hervormingen, gaan we niet in een hoek staan wenen"

 

De N-VA wil bij de regeringsvorming na de verkiezingen het confederalisme op tafel leggen. Maar voorlopig vinden de Vlaams-nationalisten daarvoor bij geen enkele andere partij een partner. Toch wil de N-VA de touwtjes in handen blijven houden en dus in een regering stappen. "Als we voldoende sterk zijn, zullen we de Vlaamse stem op alle niveaus vertegenwoordigen", aldus fractieleider Peter De Roover in 'KIES19'.

Labels