Gaat onze solidariteit met de Koerden verder dan goedkope verontwaardiging?

 

Uit mijn tussenkomst gisteren (9 oktober 2019) in de commissie buitenlandse zaken, als reactie op minister van buitenlandse zaken en defensie Didier Reynders, met als kernboodschap: Gaat onze solidariteit met de Koerden verder dan goedkope verontwaardiging en beseffen we wat de consequenties dan zouden zijn? Dat debat, dat niet gemakkelijk zal zijn wanneer we verder gaan dan de gemakkelijke slogans, kunnen we niet langer meer ontlopen.

"Wij doen federaal alleen mee met een programma dat vertaalt wat we ook fundamenteel in Vlaanderen willen"

 

Woensdagavond mocht ik onze vrienden van de Roeselaarse N-VA-afdeling toespreken. Toevallig stond Theo ( Francken uiteraard 😉) enkele kilometer verder op een affiche geprogrammeerd voor diezelfde avond. Enkele journalisten werden er op uit gestuurd om te luistervinken en vandaag sieren Theo en ik brede kolommen in De Standaard en Gazet van Antwerpen.

Pleidooi voor meer bescheidenheid bij politici

 

Eertijds ging het parlementaire jaar van start op de tweede dinsdag van oktober, kleine drie maanden na de afsluiting op 21 juli. Kamerleden konden altijd, los van de temperatuuromstandigheden, genieten van een Indian Summer. Sedert enkele jaren starten we anderhalve maand eerder, m.a.w. we zijn begonnen. Als de zomer tijd bood voor reflectie over het parlement, ook gekend als de wetgevende macht, dan is het nu dus de hoogste tijd om die te ventileren. Hopelijk kunnen deze nog net buiten de grijpklauwen van de dagelijkse actualiteit en los van partijpolitieke (schijn)maneuvers blijven.

Labels

Dit is België: Charles Michel buist Charles Michel

 

“Vanuit Plopsacoo tikt de toekomstige voorzitter van de Europese Raad Charles Michel de Belgische premier Charles Michel op de vingers. Het niveau van de Belgische politiek blijft verbazen, het begrotingsdebat verdient meer sérieux”. N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover en Kamerlid Sander Loones reageren op de uitspraken van Charles Michel over het Belgische begrotingstekort.

Labels

Heerlijk weer naar school

 

Mijn vader vond het een vorm van kindermishandeling, die reclameslogans in augustus: ‘heerlijk weer naar school’. Ze verdwenen in die vorm intussen uit het straatbeeld. Ik had er tegen september minder problemen mee al genoot ik van elk uur zomervakantie en klonken ze begin augustus absoluut ongepast.

Labels

Interview Peter De Roover (N-VA): “De Vlaming is geen chantagemiddel”

 

Hoewel de N-VA bij de verkiezingen stevig verloor, bleef ze de grootste partijpolitieke formatie. Deze gebeurtenis roept evenwel vragen op, zoals welke richting de N-VA op lange termijn moet opgaan. En wat met het Vlaams Belang? ‘t Pallieterke legde deze vragen voor aan N-VA-fractieleider Peter De Roover. “Wij zijn een bestuurspartij en hebben de bedoeling om aan de macht deel te nemen. Partijen die deze ambitie niet hebben, zijn een hobbyclub”, klinkt het.

Labels

De N-VA bedankt voor parlementair schaamlapje zonder reële impact na aanduiding Eurocommissaris

 

De N-VA drong er al weken geleden op aan dat het parlement betrokken wordt bij de besluitvorming voor de aanstelling van een Belgische EU-commissaris. De restregering, blijkbaar in outplacement modus, koos echter voor de politiek van voldongen feiten door op eigen houtje te beslissen. “De N-VA bedankt vriendelijk voor het schaamlapje om nu een commissie Buitenlandse Zaken bijeen te roepen, die geen impact meer kan hebben op de beslissing”, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Labels