N-VA nodigt Carles Puigdemont uit voor colloquium in parlement

N-VA heeft de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont uitgenodigd voor een colloquium in de Kamer. De PS spreekt van een instrumentalisering van het parlement, maar volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover is er geen vuiltje aan de lucht. "Puigdemont is een democraat, die democratisch verkozen is, in een Europees parlement zetelt en de stem van het Catalaanse volk vertolkt."

Labels

Waarom de botsing tussen Israël en Iran een nieuw oorlogsfront in het Midden-Oosten dreigt in te leiden

Volgens N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover dreigt de botsing tussen Israël en Iran van afgelopen weekend wel degelijk een nieuwe oorlog in te leiden. De Roover nam begin februari deel aan een parlementaire missie naar Israël. 'Die leerde veel over de achtergrond bij de uitbarsting van vorig weekend'.

N-VA Kamerfractie onderneemt stappen tegen taalfaciliteiten

Een zestal weken geleden keurden quasi alle partijen, meerderheid en oppositie, een motie goed in de gemeenteraad van Ronse om er de taalfaciliteiten af te schaffen. Niet voor het eerst trouwens (tien jaar geleden werd een gelijkaardige motie al eens goedgekeurd). Dit wijst erop dat deze eis een duidelijke wil is van het stadsbestuur dat daarmee de tolk is van de wens van het gros van de bevolking van de stad Ronse.

Labels

Socialisten zorgden niet voor eerlijke fiscaliteit

De socialisten zeggen dat er nood is aan een eerlijke fiscaliteit. Blijkbaar zijn ze er dus zelf nooit in geslaagd dat te realiseren, merkte ik gisteren op in de Kamer, terwijl wij daar wel werk van maken. Hieronder kunt u inpikken wanneer ik Peter Van Velthoven (sp.a) daarmee confronteer. (gebaseerd op het Beknopt Verslag van de plenaire zitting van 1 februari 2018) 

Crombez weigert het debat

Bart De Wever gooide een steen in de kikkerpoel met een betoog over de spankracht van onze sociale zekerheid in tijden van grote migratiestromen. Naar een inhoudelijk debat werd toch zo veel gevraagd en dus waren we allemaal benieuwd naar de antwoorden. De politieke linkerzijde hield over de kern van het debat de lippen echter stijf op elkaar.

Labels

Peter De Roover vraagt minister Reynders Turkse inval in Syrisch Koerdistan te veroordelen

Na dagen van artilleriebombardementen op Afrin trokken Turkse tanks dit weekeinde Syrisch Koerdistan binnen. Dat een NAVO-lid de Koerden, die een cruciale rol hebben gespeeld in de strijd tegen IS, aanvalt, is voor N-VA fractievoorzitter Peter De Roover onaanvaardbaar. Hij zal dan ook minister Reynders in het parlement aansporen om maximaal druk te zetten op Turkije om de vijandelijkheden te stoppen.

Labels