N-VA zet werkbaar werk op de agenda: tien maatregelen die belangen van werknemers en werkgevers verzoenen zonder sociale afbraak

De N-VA stelt een actieplan voor om de Belgische arbeidsmarkt tegen 2019 grondig te hervormen, zodat mensen langer (kunnen) werken en onze sociale zekerheid betaalbaar blijft. De krachtlijnen van het plan zijn: meer autonomie voor de werknemer, meer maatwerk en meer arbeidsmobiliteit. Dat alles onder de noemer van werkbaar werk, zowel voor jonge als oudere werknemers. De Kamerleden die de resolutie indienden - Jan Spooren, Zuhal Demir, Peter De Roover en Wouter Raskin – roepen de regering op om in tien domeinen maatregelen te nemen. Al die maatregelen vormen een aanvulling of uitwerking van het regeerakkoord.

Het Palestijns lidmaatschap bij het Internationaal Strafhof: de kracht van een symbolisch wapen

De Palestijnen zijn sinds twee maanden officieel lid van het Internationaal Strafhof (ICC). Al maanden van te voren werd er gesproken over de gerechtelijke stappen tegen Israël die zouden volgen. Hoe is de situatie nu en wat betekent dit lidmaatschap voor het vredesproces? Een analyse van onze medewerkster Els van Doesburg.