Wetgevend werk

Voor een volledig chronologisch overzicht van al mijn wetgevend werk kan u hier klikken.

Strijd tegen terreur – Buitenlandse giften aan vzw’s voortaan geregistreerd

 

De Ministerraad keurde op 31 augustus een voorontwerp van wet goed dat de financiële transparantie van de vzw-sector moet vergroten. Vooral giften uit het buitenland zullen onder de loep gehouden worden. Het voorstel komt er na onder andere aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanslagen in Zaventem en Maalbeek.

Voorstel verlenging arrestatietermijn naar plenaire zitting parlement

De regeringspartijen, aangevuld met cdH, keurden in de Commissie Grondwet een voorstel tot wijziging van de Grondwet goed dat de arrestatietermijn optrekt naar 48 uren met de mogelijkheid die, op bevel van de rechter, met 24 uren te verlengen bij terroristische misdrijven. Daartoe werd een amendement van cdH op het voorstel van de vier regeringspartijen aangenomen.

Peter De Roover: “Turks referendum over doodstraf ook daadwerkelijk aan banden leggen”

De Duitse regering verklaarde niet te zullen aanvaarden dat op Duits grondgebied wordt deelgenomen aan een eventueel referendum over de invoering van de doodstraf in Turkije (waavoor president Erdogan plannen koestert). Ook Vlaamse partijen reageren afwijzend. Peter De Roover vraagt verder te gaan dan woorden en rekent op brede steun voor zijn wetsvoorstel om politieke campagnevoering door buitenlandse gezagsdragers aan banden te leggen.

De Roover ziet in rellen sterk argument om zijn wetsvoorstel zo snel mogelijk goed te keuren

De gewelddadige rellen bij de Turkse ambassade in de Brusselse Montoyerstraat tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en Koerdische tegenstanders, zijn een zoveelste trieste uiting van buitenlandse spanningen die in ons land worden uitgevochten.

Zullen regeringsleiders hier nog campagne kunnen komen voeren?

De N-VA zal vandaag een wetsvoorstel indienen dat het voor buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders en regeringsleden, van buiten de Europese Unie, moeilijker maakt om hier campagne te komen voeren. Kamerfractieleider Peter De Roover van N-VA verduidelijkt in “De Ochtend” waarom deze wet er moet komen.

“Campagne voor Ottomaanse Rijk 2.0 in België ongewenst”

Net zoals bij de twee verkiezingen in 2015 organiseert de Turkse regeringspartij AKP naar aanleiding van het aanstaande grondwetsreferendum verkiezingsmeetings in West-Europese landen. In Duitsland werden twee van dergelijke meetings verboden, de Nederlandse regering noemt ze terecht ongewenst en de Oostenrijkse regering wil een gezamenlijk Europees initiatief om dergelijke optredens te verhinderen.