Verbod partij Islam: N-VA roept Franstalige partijen op tot constructieve samenwerking

Verbod partij Islam: N-VA roept Franstalige partijen op tot constructieve samenwerking

 

De N-VA is tegen partijen die sharia willen invoeren. “Wij zijn blij dat een aantal Franstalige partijen zich daar bij aansluiten en roepen op tot constructieve samenwerking”, aldus Peter De Roover.

Het verbieden van politieke partijen en bepaalde meningen is aartsmoeilijk in onze democratie en in de overgrote meerderheid van de gevallen ook absoluut ongewenst. De grondwet waarborgt terecht onze fundamentele rechten, waaronder het recht op vereniging, de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid. Deze tolerantie geldt vandaag paradoxaal genoeg ook ten aanzien van groeperingen die ons westers democratisch bestel willen afschaffen.

“Wanneer er wordt gepleit voor de invoering van de sharia – en blijkbaar worden vrouwelijke politici nu al bij ons bedreigd met steniging - is de maat meer dan vol en moeten we duidelijke grenzen stellen om onze res publica te beschermen”, zegt fractievoorzitter Peter De Roover.

Geen definitie politieke partij

Al in 2003 oordeelde de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in het arrest Refah Partisi v. Turkije dat het invoeren van de Sharia inherent onverenigbaar is met ons democratisch bestel. We zouden dus op basis van deze uitspraak de partij Islam kunnen verbieden. Een politieke partij is in België echter niet verplicht zich te organiseren als vzw. Men kan zich ook buiten vzw-verband kandidaat stellen voor verkiezingen. Bovendien is het na ontbinding mogelijk om een gelijkaardige vzw op te richten.

“Wij zijn blij dat Franstalige partijen zich aansluiten bij het plan van de N-VA om geen ruimte te laten voor de invoering van de sharia in dit land. Wij zullen hun voorstellen toetsen aan ons eigen voorbereidend werk, maar waarschuwen dat wetgevende initiatieven meer moeten zijn dan symboliek,” aldus De Roover.

Hij roept de Franstalige partijen op om constructief mee te werken om op basis van een grondige juridische analyse partijen die onze democratie willen ondermijnen de pas af te snijden door hen te verbieden deel te nemen aan verkiezingen. De Roover hoopt dat coalitiegenoten OpenVLD en CD&V zich hier bij zullen aansluiten.