Strijd tegen terreur – Buitenlandse giften aan vzw’s voortaan geregistreerd

Strijd tegen terreur – Buitenlandse giften aan vzw’s voortaan geregistreerd

 

De Ministerraad keurde op 31 augustus een voorontwerp van wet goed dat de financiële transparantie van de vzw-sector moet vergroten. Vooral giften uit het buitenland zullen onder de loep gehouden worden. Het voorstel komt er na onder andere aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanslagen in Zaventem en Maalbeek.

Peter De Roover, N-VA fractievoorzitter en lid van de Onderzoekscommissie reageert tevreden. “Buitenlandse giften aan bijvoorbeeld moskeeën waar we geen zicht op hebben, kunnen een groot probleem vormen voor onze veiligheid. Geldstromen vanuit het buitenland dienen te vaak als fondsen voor radicalisering en soms zelfs terreur. Wij willen weten waar dat geld vandaan komt en waar het voor gebruikt wordt.”

Op 31 mei 2018 stelde De Roover de minister van justitie vragen n.a.v. initiatieven in andere EU-lidstaten over buitenlandse financiering aan o.m. moskeeën. Daaruit volgende citaten:

“Het debat over schadelijke financieringsstromen naar Europa voor religieuze, levensbeschouwelijke en culturele instellingen houdt ons en de omliggende landen bezig. De consensus groeit dat er dringend maatregelen moeten komen die de geldstromen transparanter maken voor de overheden van de gastlanden om juist te kunnen oordelen hoe hier verder mee om te gaan. (...) Welke initiatieven kan de federale regering hier nemen om een beter zicht te krijgen op dergelijke financieringsstromen?”

Parallel aan het debat over de financiering van religieuze, levensbeschouwelijke en culturele instellingen in Nederland, stelde De Roover op 9 mei 2018 in de plenaire vergadering enkele vragen aan minister Didier Reynders over de transparantie van geldstromen uit Saoedi-Arabië, nadat hij terug was van een parlementaire missie in dat land.

De Roover is verheugd dat vzw’s nu ongeacht hun grootte een jaarrekening zullen moeten neerleggen bij de NBB én verplicht worden een register van de inkomende en uitgaande giften bij te houden, rechtstreeks en onrechtstreeks, van en naar het buitenland. Daarmee geeft de regering een constructief antwoord op de vragen die hij daarover in de Kamer stelde.

Deze maatregel vormt een belangrijke stap in het in kaart brengen van buitenlandse geldstromen. De Roover zal deze problematiek actief blijven opvolgen in de Kamer onder meer om aan te sporen de verkregen informatie actief op te volgen.