Voorstel verlenging arrestatietermijn naar plenaire zitting parlement

Voorstel verlenging arrestatietermijn naar plenaire zitting parlement

De regeringspartijen, aangevuld met cdH, keurden in de Commissie Grondwet een voorstel tot wijziging van de Grondwet goed dat de arrestatietermijn optrekt naar 48 uren met de mogelijkheid die, op bevel van de rechter, met 24 uren te verlengen bij terroristische misdrijven. Daartoe werd een amendement van cdH op het voorstel van de vier regeringspartijen aangenomen.

 

Na de commissie terrorismebestrijding, geeft nu ook de commissie Grondswetsherziening haar fiat voor deze belangrijke aanpassing, die de instrumenten aanscherpt zowel in de strijd tegen de criminaliteit in het algemeen en tegen het terrorisme in het bijzonder met inachtname van de basisrechten van de burger.

 

“De vraag om die termijn te verlengen is geen hersenspinsel maar een concrete vraag van het werkveld”, zegt Peter De Roover die voor de N-VA-fractie het woord voerde. “We staan in het bestrijden van de criminaliteit voor ongelofelijke grote uitdagingen en de huidige 24 uren voor de arrestatietermijn volstaat absoluut niet meer. Wanneer het specifiek terroristische misdrijven betreft, is er volgens velen op het terrein nooit aan een uitbreiding tot 72 uren. Dit voorstelt speelt in op die vraag.”

 

We willen er ook op wijzen dat dit land nog een van de laatste is waar de arrestatietermijn zo beperkt is. In Frankrijk bijvoorbeeld ligt die termijn zelfs op 96 uren.

 

“Bij de behandeling in plenaire zal blijken of het voorstel wel of geen noodzakelijke tweederde meerderheid haalt”, zegt De Roover die hoop op voortschrijdend inzicht bij de partijen die nu tegen stemden. “We kunnen of mogen de vraag van onder meer de procureurs-generaal, de federale procureur, federale gerechtelijke politie of OCAD niet in de wind slaan. Zij worden in de echte wereld geconfronteerd met fundamentele veiligheids- en vrijheidsbedreigende fenomenen en verdienen onze volle steun daarbij. Ik hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin zal nemen” vervolledigt De Roover.

 


 

Persbericht verstuurd op 19 mei, hier geplaatst op 22 mei 2017.

 

Foto: © 

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.

 

LEESTIP: Belangstelling voor de selectie van mijn schrijfsels uit 2016? Stort 19,95 euro (verzending inbegrepen) op rekeningnummer BE52 4143 3177 6109 met vermelding van uw volledige adres en binnenkort liggen 226 blz. De Roover in uw bus