Peter De Roover: “Turks referendum over doodstraf ook daadwerkelijk aan banden leggen”

Peter De Roover: “Turks referendum over doodstraf ook daadwerkelijk aan banden leggen”

De Duitse regering verklaarde niet te zullen aanvaarden dat op Duits grondgebied wordt deelgenomen aan een eventueel referendum over de invoering van de doodstraf in Turkije (waavoor president Erdogan plannen koestert). Ook Vlaamse partijen reageren afwijzend. Peter De Roover vraagt verder te gaan dan woorden en rekent op brede steun voor zijn wetsvoorstel om politieke campagnevoering door buitenlandse gezagsdragers aan banden te leggen.

Peter De Roover sluit zich aan bij het standpunt dat een campagne bij een Turks referendum over de doodstraf bij ons onaanvaardbaar is. “Maar het volstaat niet daar verontwaardigd op te reageren, het is onze verantwoordelijkheid als wetgever om de instrumenten te voorzien om daar daadwerkelijk tegen op te treden”, zegt de kamerfractieleider van de N-VA.

 

Vandaag kunnen dergelijke campagneactiviteiten alleen verboden worden op basis van de wet op de ordehandhaving. Dat volstaat uiteraard niet. Daarom legde De Roover enkele weken geleden een concreet wetsvoorstel neer om buitenlandse gezagsdragers te verplichten toestemming te vragen als ze politieke campagnes willen voeren op Belgisch grondgebied. “Dan krijgt de regering een instrument in handen om echt op te treden”, zegt De Roover die er aan toevoegt: “We mogen niet te lang dralen. Als we die wet niet snel goedkeuren, dreigt ze te laat te komen om bij een eventueel referendum over de invoering van de doodstraf in Turkije toegepast te worden. Dan zullen politici zich er weer toe moeten beperken om het bij afkeurende woorden te laten zonder concrete daden.”

 


"Het volstaat niet verontwaardigd te reageren, we moeten als wetgever instrumenten voorzien om daar daadwerkelijk tegen op te treden."


 

 

Hij hoopt dat het feit dat Nederlands vicepremier Asscher en christendemocratische kanselier Merkel, daarin gesteund door haar sociaaldemocratische coalitiepartner (én ook expliciet SPD-voorzitter Schulz) zich zo duidelijk hebben uitgesproken, kan helpen om andere partijen mee over de streep te trekken. Mochten die van mening zijn dat de reikwijdte van het voorstel van De Roover moet uitgebreid worden dan staat hij open voor elk voorstel in die zin. 

 

(Zie hierover ook onder meer deze eerdere tussenkomst.)

 


 

Persbericht verstuurd op 5 mei, hier geplaatst op 6 mei 2017. Vermeldingen in Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Radio1 en VTM middagnieuws.

 

Foto: Het Nieuwsblad

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.

 

LEESTIP: Belangstelling voor de selectie van mijn schrijfsels uit 2016? Stort 19,95 euro (verzending inbegrepen) op rekeningnummer BE52 4143 3177 6109 met vermelding van uw volledige adres en binnenkort liggen 226 blz. De Roover in uw bus