N-VA heeft wet klaar om Erdogan toegang tot ons land te weigeren

N-VA heeft wet klaar om Erdogan toegang tot ons land te weigeren

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover wil dat buitenlandse ministers en staatshoofden alleen nog met de toestemming van de Belgische regering bij ons politieke campagne komen voeren.

 

De N-VA is bezig met initiatieven om paal en perk te stellen aan de import van buitenlandse politieke conflicten. Specifiek gaat het om de Turkse president Recep Tayyip Erdogan die zonder schroom actief campagne voert bij West-Europese Turken - zoals twee jaar geleden voor 25.000 mensen in de Ethias Arena in Hasselt. Daarbij aarzelt hij niet om zijn aanhang tegen hun eigen overheden op te jutten. De zaak is actueel nu Erdogan op ramkoers zit met Nederland en Duitsland. Die wekten Erdogans toon op omdat ze niet wilden dat Turkse ministers verkiezingsmeetings op hun grondgebied zouden bijwonen.

 

De Roover is klaar met een wetsvoorstel, dat hij aankondigde nadat het enkele weken geleden tot zware rellen was gekomen tussen Turkse Nederlanders en de ordediensten in Rotterdam. 'Het moet stoppen dat buitenlandse politieke vedetten hier voor commotie komen zorgen en standpunten verkondigen die een inbreuk zijn op de mensenrechten', klinkt het. De Roover wil daarom wettelijk verplichten dat buitenlandse staatshoofden, regeringsleden en ministers eerst toestem- ming vragen aan de Belgische regering voor ze politieke activiteiten ontplooien in ons land. Nu bestaat daarvoor geen Belgisch wettelijk kader. Burgemeesters kunnen dit soort campagnes alleen verbieden als de openbare orde of de veiligheid in het gedrang zijn. België kan zich al wel op het internationaal recht beroepen om staatshoofden en ministers van Buitenlandse zaken de toegang tot het grondgebied te ontzeggen. De Roover wil die regels met een Belgische wet verduidelijken.

 

'Burgers kunnen zich op de gewone vrijheden en rechten beroepen, zoals het recht op vrije meningsuiting en op vergadering. Daaraan wordt niet getornd', aldus De Roover, 'maar voor buitenlandse leiders gelden andere regels en is het recht tussen staten van toepassing. Daarin is afgesproken dat gezagsdragers en diplomaten zich niet moeien met de binnenlandse aangelegenheden van die landen. In een recent arrest van het Duits Grondwettelijk Hof staat ook dat staatshoofden en regeringsleden geen recht op toegang hebben tot een land, maar dat zij daarvoor de toestemming nodig hebben van de regering van het land dat ze willen bezoeken.'

 

De Roover omschrijft in zijn voorstel ook wat hij verstaat onder politieke activiteiten. 'Dat is elke activiteit die verband houdt met verkiezingen, op welk niveau ook, of nationale referenda, zoals onder meer de deelname aan politieke campagnes, meetings of congressen.' Het uiten van een politieke mening wordt niet beschouwd als een politieke activiteit. De Roover maakt in zijn voorstel een uitzondering voor EU-leiders, al laat het Europees recht toe om ook hun recht op vrij verkeer aan banden te leggen. 'Het kan nog altijd dat een Europese politieke topper komt speechen bij de werkgeversorganisatie Voka. Het voorstel geldt niet voor EU-leiders en bovendien vinden dergelijke bijeenkomsten binnen een puur Belgische context plaats.' Het voorstel laat nog altijd toe dat bijvoorbeeld een Belgische Turk of Marokkaan bij ons rally's organiseert of flyers uitdeelt voor de Turkse of Marokkaanse verkiezingen, zolang dat geen bedreiging is voor de openbare orde of veiligheid.

 


 

Verschenen in De Tijd en hier geplaatst op 24 maart 2017. 

 

Foto: © Belga

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.

 

LEESTIP: Belangstelling voor de selectie van mijn schrijfsels uit 2016? Stort 19,95 euro (verzending inbegrepen) op rekeningnummer BE52 4143 3177 6109 met vermelding van uw volledige adres en binnenkort liggen 226 blz. De Roover in uw bus