Plenaire vragen

De pandemiewet

 

Hopelijk heb ik eindelijk een parlementair debat over een pandemiewet kunnen loswrikken. Onze burgerrechten gaan nu zonder parlementaire controle op de schop. De paarsgroene regering-De Croo gaat, na het vele bochtenwerk, dan toch door de knieën.

Het handhavingsbeleid in het kader van de coronamaatregelen

 

Vandaag is het de Dag van de Mensenrechten. Net nu moeten wij de regering vragen op te letten niet lichtzinnig om te springen met onze fundamentele burgerrechten. 

Ik vroeg minister Verlinden niet te vergeten dat ze juriste is en te weigeren om haar handtekening te zetten onder een Ministerieel Besluit dat grondrechten aantast.

Dergelijke zware aantasting van onze vrijheden vraagt een parlementair debat.