De exit-strategie

De exit-strategie

 

Plenaire vraag aan premier De Croo over de exit-strategie. 

"Premier Alexander De Croo, u zegt dat we kalm moeten blijven. Ik vind het verbazingwekkend hoe kalm u blijft. Hoe blijft u kalm wanneer uw 'ploeg van elf miljoen' zó snel verbrokkelt?"

Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, de jongeren beginnen het heel moeilijk te krijgen met de maatregelen. En 'jongeren' moeten we zien zoals in een album van Kuifje, iedereen van 7 tot 77 jaar.

De jongeren van 51 jaar hebben het er moeilijk mee, zeker wanneer ze een regeringspartij leiden. Dan beginnen ze zelfs publiekelijk te zeggen dat ze de maatregelen niet meer volgen. Dat brengt mij al meteen tot mijn eerste vraag. Kunnen uw coalitiepartners niet binnen de regering bij u terecht met hun kritiek, waardoor ze de buitenwacht moeten inschakelen? Is uw regeringsbubbel deze week of de vorige weken gebarsten? We zien immers dat er aardig wat tegenstrijdige berichten vanuit uw ploeg komen.

Mag ik er nog eens op wijzen dat de cijfers stijgen? Dat werd hier al een paar keer gezegd. U begrijpt natuurlijk dat niet alleen de jongeren, maar de hele bevolking zich afvraagt waarom de cijfers stijgen, terwijl we toch strenge maatregelen hebben. We bevinden ons intussen al maandenlang in deze situatie. Vergeet niet dat voor veel mensen de tweede ronde begint na één verjaardag. Zaken die ze hebben opgegeven, moeten ze misschien voor een tweede keer opgeven, zoals een paasvakantie. Dat werkt heel demotiverend.

Kunt u ons meedelen welk effect de maatregelen hebben gehad die de voorbije maanden werden genomen, zowel in positieve als in negatieve zin? Het gaat immers niet alleen over de effecten op het aantal coronabesmettingen, maar ook op het vlak van mentaal welzijn. Er zijn problemen. Niemand zal dat betwisten. Er zijn maatregelen nodig. Niemand zal dat betwisten, maar de grote vraag die op tafel ligt, is of de maatregelen effectief impact hebben op het probleem. U moet de bevolking meer informatie geven over die samenhang. Welke maatregelen hebben geholpen en welke maatregelen waren misschien eerder symbolisch, zoals een van uw ministers ooit heeft gezegd?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer de eerste minister, op de vraag welke maatregelen werken en welke niet werken en eerder een nadeel zijn, hebt u geen antwoord gegeven. U hebt wel gezegd dat wij kalm moeten blijven.

Ik moet zeggen dat ik het verbazingwekkend vind hoe kalm u blijft. U staat aan het hoofd van een verbindende regering, en twee partijvoorzitters gaan in tegen uw beleid. U bent een overtuigd Europeaan, en Europa tikt u op de vingers omdat u niet proportioneel bent. U bent een liberaal, en de Liga voor Mensenrechten daagt u voor de rechtbank. U bent een swingende regering, maar de meest swingende generatie volgt u niet meer omdat u haar niet kunt overtuigen welke maatregelen juist of fout zijn. U bent bovendien een partij van ondernemers, en u maakt het vele ondernemers vandaag uitermate moeilijk.

Het verwondert mij hoe kalm u blijft wanneer u ziet dat uw ploeg van 11 miljoen zo snel verbrokkelt en in aantal afneemt.

 

Bekijk hier mijn repliek. 

Plenaire vraag van 25 februari 2021.

Foto: Belga