Het handhavingsbeleid in het kader van de coronamaatregelen

Het handhavingsbeleid in het kader van de coronamaatregelen

 

Vandaag is het de Dag van de Mensenrechten. Net nu moeten wij de regering vragen op te letten niet lichtzinnig om te springen met onze fundamentele burgerrechten. 

Ik vroeg minister Verlinden niet te vergeten dat ze juriste is en te weigeren om haar handtekening te zetten onder een Ministerieel Besluit dat grondrechten aantast.

Dergelijke zware aantasting van onze vrijheden vraagt een parlementair debat.

Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, ik heb hier de premier in de afgelopen maanden al verschillende keren ondervraagd over deze zaak, maar zonder succes, dus ik dacht dat ik het bij u eens kon proberen. Wij zitten met een ernstige gezondheidscrisis, waartegenover ernstige maatregelen worden genomen, die moeten worden gehandhaafd. Daarbij wil ik toch drie dingen aanbrengen.

Ten eerste, burgers willen aangesproken worden als burger en niet als verdachte. Wanneer wij coronafeestjes stopzetten, dan hebben we daarin volledig gelijk, want die zijn voor de volksgezondheid een bedreiging. Wie echter zowel bompa als bomma thuis uitnodigt, vraagt zich af of hij de politie over de vloer krijgt of een drone over de tuin. Daardoor ondergraaft u volgens mij het draagvlak bij de bevolking voor juiste maatregelen.

Ten tweede, de mensen krijgen volgens mij enigszins schrik om nog naar praatprogramma's te kijken, want voor ze het weten worden er nieuwe verstrengingen in aangekondigd. Vorige week werd gezegd dat wie uit een rode zone komt – dat is enigszins bizar, want wij wonen allemaal in rode zones – plots tien dagen huisarrest krijgt. Dat misverstand hebt u nog mee aangevuurd, want terwijl er geen enkele basis is voor die nieuwe regel waarover er in de persconferentie na het Overlegcomité geen woord werd gezegd, dook die plots op in een praatprogramma.

Ten derde, waar blijft uw coronawet? Er is immers sprake van juridische koterij. Deze regering is gevormd terwijl de coronacrisis al maanden bezig was, maar niet één woord, niet één zin in het regeerakkoord is gewijd aan een correcte juridische ondersteuning van de maatregelen. Het risico is dat wie de maatregelen overtreedt, maar betwist, voor de rechtbank wellicht gelijk krijgt. Waar blijft uw coronawet? Hoe komt het dat deze regering bij haar samenstelling geen moment heeft nagedacht over de aanpak van dat probleem?

U vervult uw huidige functie al negen weken, maar wij blijven tevergeefs wachten op een proportionele aanpak van de aantasting van fundamentele burgerrechten.

---------------------------------------------------------------------------------------

Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, inzake het passagiersformulier wil ik opmerken dat wie zich verantwoord gedraagt in het buitenland niet in quarantaine moet. Dat is net de hele essentie van het formulier.

Vandaag is de dag van de mensenrechten. Wij hadden natuurlijk niet verwacht dat die dag hier een debat over het naleven van fundamentele rechten in ons eigen land zou teweegbrengen.

U moet eens met een ervaren leerkracht praten. Wanneer in een klas iets wordt mispeuterd en de leerkracht weet niet wie heeft mispeuterd, is het een heel slecht idee de hele klas te straffen. In dat geval zal de hele klas zich immers tegen de leerkracht keren en gaan alle maatregelen de schop op.

Ik heb de eerste minister meegegeven dat hij niet mag vergeten dat hij in de politiek is gestapt als liberaal. Mag ik ook u opmerken dat u niet mag vergeten dat u jurist bent? Uw reputatie dreigt immers een deuk te krijgen, wanneer u ministeriële besluiten uitvaardigt die grondrechten aantasten.

Daarom zou ik u willen vragen om de volgende keer op de regeringstafel te kloppen en aan te geven dat u als jurist geen grondrechten wil aantasten met een ministerieel besluit en dat uw handtekening niet onder dat besluit komt.

Bekijk hier een stuk van mijn plenaire vraag. 

 

Plenaire vraag van 10 december 2020.

Foto: Belga