"De juridische grondslag van de coronamaatregelen"

"De juridische grondslag van de coronamaatregelen"

 

Plenaire vraag aan premier Alexander De Croo betreffende de juridische grondslag van de coronamaatregelen.

Premier, mevrouw Verlinden, ik heb het toch gezegd! Op 22 oktober – uw regering was kersvers – heb ik de kwestie hier voor de eerste keer aangesneden. Zes dagen later stelde een collega van EcoloGroen, de heer Van Hecke, in de commissie een soortgelijke vraag en dat was al vanuit de meerderheid, weliswaar maar een keer, want hij is daar later niet op doorgegaan. Week na week hebben wij onwettelijkheid hier aangekaart, maar u hebt er de schouders voor opgehaald; het was volgens u niet waar.

Aangezien het uw verantwoordelijkheid is, komt u nu in de ellende terecht, maar dat is wel het minste van mijn zorgen. Dat de coronamaatregelen over zeer afzienbare tijd wegvallen – intussen resten er nog maar 29 dagen –, betekent de totale chaos, waarvoor wij hebben gewaarschuwd. Het is niet dat al die maatregelen fout zouden zijn, maar u hebt ze wel verkeerd ingevoerd. Voor een regering die graag een progressief etiket draagt, moet het toch wel bijzonder pijnlijk zijn dat u via de rechtbank tot de orde werd geroepen door de Liga voor de Mensenrechten. U hebt een mensenrechtenprobleem met de regering! Hoe progressief kunt u zich dan nog noemen? Ik hoop dat er geen andere landen in de Europese Unie de kwestie op een hoger niveau zullen aankaarten, wat wel al eens gebeurt.

Vandaar mijn vraag: wat zult u nu doen. Het betreft een manifest probleem, geen kleinigheid. U zult misschien zeggen te rekenen op een uitspraak in beroep, maar we weten niet wat die zal brengen. Ten eerste, werkt het arrest niet opschortend. Ten tweede, als zelfs rechtbanken bij de interpretatie van de basis die u gebruikt om vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen, schijnbaar de ene keer zus en de andere keer zo oordelen, dan is die basis wankel.

Dus, mijnheer de premier, mevrouw de minister, wat zult u doen? Vooral, hoe zult u ervoor zorgen dat we die fout niet herhalen met een pandemiewet, waarover alle grondwetspecialisten het eens zijn dat die fundamenteel ongrondwettelijk is? (…)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Het zal interessant zijn om de volgende dagen de uitspraak van de minister dat de maatregelen op 30 april schijnbaar gewoon van toepassing blijven, te bekijken. Ik weet niet of dat strookt met de rechtspraak die we gisteren hebben gekregen.

Als die maatregelen zo belangrijk voor de volksgezondheid zijn - en dat is het geval -, dan is het uw beider taak om ervoor te zorgen dat die deugdelijk en rechtsconform kunnen worden nageleefd. Als u dat niet kunt, dan hebt u blijk gegeven van manifeste onbekwaamheid.

Ik heb ook een Russisch spreekwoord: als de uitdaging op de Wolga ligt, maak dan eerst uw schuit waterdicht.

 

Bekijk hier een fragment uit mijn tussenkomst over de pandemiewet en bekijk hier een stuk uit mijn plenaire vraag aan premier De Croo.

Vraag gesteld tijdens de plenaire zitting van 1 april 2021.

Foto: Belga