De coronamaatregelen tijdens de kerstperiode

De coronamaatregelen tijdens de kerstperiode

 

Peter De Roover aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De coronamaatregelen tijdens de kerstperiode".

Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, wij hebben zware maatregelen aan de bevolking opgelegd en dat was nodig, maar die laten zich ook op het mentale vlak voelen. De eindejaarsfeesten komen in het zicht. Het spreekt voor zich dat als wij zware maatregelen nemen, wij de mensen ook een perspectief moeten bieden zodat ze die ook kunnen volhouden.

Al te vergaande maatregelen voor de eindejaarsfeesten dreigen moeilijk controleerbaar en handhaafbaar te zijn. Mijn eerste vraag is dan hoe het zit met die handhaving, want er zijn toch wat onduidelijke signalen gegeven. Kan men binnenvallen in huizen? Wat zijn de mogelijkheden? Het is belangrijk dat daarop een antwoord komt.

Ten tweede, gezien de moeilijke handhaafbaarheid en gezien de mentale wens om vrienden en familieleden op die dagen te zien, zou een te grote strengheid er wellicht toe leiden dat de maatregelen massaal ontdoken worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Welk perspectief kunt u bieden?

Het is bovendien ook de periode van de koopjes. Mensen willen geschenken kopen, misschien nu nog meer dan anders, om hun gehechtheid aan familieleden kenbaar te maken. De e-commerce loopt als een trein en vooral als een vrachtwagen over onze wegen. In welke mate zult u ook daar perspectief kunnen bieden?

Mevrouw Houtmeyers heeft weken geleden al een vraag gesteld over winkelen op afspraak en met klantentellers in grotere zaken. Er zijn ongetwijfeld veilige manieren mogelijk om ervoor te zorgen dat wij met goede maatregelen op gezondheidsvlak het zakelijke en vooral ook het mentale aspect van de vele kleine en middelgrote ondernemingen in ogenschouw nemen. Kunt u hen morgen een perspectief bieden op toch nog een klein beetje prettige feestdagen?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer de eerste minister, u hebt ruim de tijd gekregen en nog ruimer genomen, om te antwoorden. Niettemin hebt u geen enkel woord kunnen zeggen over de vraag wat de juridische onderbouwing is en wat de mogelijkheden zijn. Moeten de mensen tijdens hun kerstmaaltijd een bezoek van de politie verwachten? Wat zijn de mogelijkheden? U hebt noch de lokale besturen, noch de bevolking op die vragen enig antwoord gegeven.

Daarenboven wil ik nog opmerken dat u inderdaad geen verkeerde beslissingen moet nemen. Gelieve echter een onderscheid te maken tussen doeltreffende maatregelen en doelmatige maatregelen. De vraag is of wij werkelijk winkeliers en handelaars, die heel veel inspanningen, ook op financieel gebied, hebben gedaan om veilig winkelen op afspraak of met klantennummering mogelijk te maken, moeten straffen omdat wij met die inspanningen geen rekening houden. Dat zou een verkeerd signaal zijn. Geef hen alstublieft morgen het perspectief dat zij verdienen.

 

Plenaire vraag van 26 november 2020

Foto: Belga