De gebeurtenissen in de Verenigde Staten

De gebeurtenissen in de Verenigde Staten

 

De zwaar af te keuren gebeurtenissen gisteren in de VSA werden door de paarsgroene partijen uiteraard misbruikt om... de N-VA aan te vallen.

En weer eens duikt de ambitie van deze regering op om de overheid te laten bepalen wat nepnieuws zou zijn. Hiertegen zal ik me blijven verzetten.

 

Mijnheer de eerste minister, de voorbije maanden hebben wij in de Verenigde Staten veel polariserende en vormen van protest en zelfs geweld gezien. Gisteren heeft de zittende president het systeem in diskrediet gebracht door een nieuwe rode lijn te overschrijden, door de legitimiteit van het democratisch bestel ter discussie te stellen. Ik moet u zeggen dat ik als conservatief mijn grootste afkeuring tegen dat soort van revolutionaire onzin moet uitspreken.

Ik ben wel blij dat de Amerikaanse democratie die stoot blijkbaar kan verdragen. Ze is intact. Biden zal binnenkort president zijn. Wat gisteren is geprobeerd, zal niet meer dan een zielige illustratie van machteloosheid zijn en laat dat zo ook blijven.

Ik heb de indruk dat sommigen gisteren met duidelijke zin voor instrumentalisering naar de beelden hebben gekeken. Men dacht dat men de gebeurtenissen vandaag in het Parlement gebruiken of beter misbruiken. Ik hoor hier namelijk tussen de regels een nieuw gevaar opduiken. Mijnheer de minister, wij moeten leren dat de regels van de rechtstaat fundamenteel zijn. Moet ik er nog aan herinneren dat 25 grondwetspecialisten de vraag hebben gesteld of uw regering, bij het uitwerken van coronamaatregelen, de regels van de rechtstaat heeft nageleefd? U moet daar aandachtig voor zijn.

Ik hoor hier voorts ook verholen oproepen om een ander fundament, met name het recht op vrije meningsuiting, aan banden te leggen.

Ik vrees dat u in uw regeerakkoord, door te zeggen dat u fake news zult bestrijden, een gevaarlijk pad bent ingeslagen. Ik wil van u vandaag de garantie krijgen dat u het fundament van onze democratie, de vrije meningsuiting, tijdens uw regeerperiode op geen enkele manier zult laten aantasten. Dat is de beste manier om de democratie een goede dienst te bewijzen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(De heer de Roover slaakt een diepe zucht in de micro.)

Als oppositie krijg ik 1 minuut om op uw uiteenzetting van 10 minuten te antwoorden. Dat is de Belgische democratie. Dat is al een eerste laakbaar feit. De wapens worden hier ongelijk verdeeld.

U merkt bovendien terecht op dat woorden kunnen treffen. U hebt een terechte opmerking aan uw adres afgedaan als kleutertuinpraat bij de installatie van deze regering. Daar hebt u waarschijnlijk ook spijt van gekregen. U ging daar namelijk manifest in de fout. U bent ook bijna zo koppig als de heer Trump wanneer u nu uw hoofd schudt. U hebt toen fake news verspreid. U dreigt natuurlijk uw eigen woorden te moeten schrappen.

We krijgen het klassieke groene venijn van aan de overzijde dat tegelijkertijd bruggen opblaast en alleen maar polarisering zoekt. Mijnheer de eerste minister, in het begin was ik een beetje gerustgesteld. U begon over uw bestrijding van fake news als liberaal, en u eindigde aan een bijzonder gevaarlijke rand. U als overheid zal namelijk bepalen wat fout en juist nieuws is. Als u die weg opgaat, eindigt u niet als de meest groene premier uit de geschiedenis, maar de minst liberale.

Bekijk hier een fragment uit mijn tussenkomst. 

 

Plenaire vraag van 7 januari 2021. 

Foto: Belga