Open brief aan Chokri Mahassine

Open brief aan Chokri Mahassine

 

Ik verwacht dat de heer Chokri Mahassine, organisator van Pukkelpop, zich publiek verontschuldigt bij mij en de talloze mensen die de zwartgele Vlaamse Leeuw wel eens voeren omdat zijn organisatie ons in verband brengt met een mensonwaardig regime.

Geachte heer Mahassine,

Stelt u zich volgende situatie voor. Door een roekeloos maneuver rijdt een wagen, vermoedelijk een BMW, een fietser aan, waarop de bestuurder vluchtmisdrijf pleegt. Als bestraffende maatregel neemt de politie alle BMW’s uit de gemeente in beslag omdat het – volgens de politiewoordvoerder – patserwagens betreft en al wie er mee rijdt zich op een onverantwoorde manier in het verkeer begeeft. De wagens werden weggetakeld onder applaus van omstaanders die geen BMW bezitten.

‘Te gek voor woorden’ zou u reageren? Ik ook - hoewel zelf geen BMW-bezitter -, tot gisteren bleek dat Pukkelpop zich van die al te gekke ‘logica’ bedient.

Er vonden incidenten plaats naar aanleiding van een optreden van Anuna De Wever, in het kader van een campagne ‘Clap for Climate’, op het podium van de Boiler Room van het Pukkelpopfestival. Hoe dergelijk optreden te rijmen valt met de verklaring van uw woordvoerder in de media “wij zijn absoluut tegen politiek geëngageerde boodschappen op Pukkelpop”, is ongetwijfeld niet alleen mij een raadsel.

Uiteraard kan het debat over de vraag welke maatregelen moeten worden opgelegd aan de bevolking in het kader van een klimaatbeleid alleen een puur politieke zaak genoemd worden. Het was dan ook een thema bij de recente verkiezingen. Dat Anuna De Wever haar zaak geëngageerd verdedigt, zal niemand ontkennen. Een podium van Pukkelpop aanbieden voor politieke boodschappen terwijl de aanwezigen de bedoeling hadden zich te vermaken op een muziekfeest, botst dan ook met het a-politieke karakter waar uw woordvoerder zich op beroept. Uiteraard is het uw volste recht als organisator om van Pukkelpop een politiek geëngageerde manifestatie te maken maar gelieve daar dan open over te zijn in uw communicatie en het niet formeel te ontkennen.

Dat alles verantwoordt de intimidaties waarvan Anuna en haar vriendinnen het slachtoffer waren totaal niet. Ik heb gisteren, meteen toen ik er lucht van kreeg, de volgende tweet geplaatst: ‘”Wij zijn absoluut tegen politiek geëngageerde boodschappen op #Pukkelpop”. Bizarre bewering als #Anuna podium krijgt. Anderzijds: mensen wegens overtuiging lastig vallen = onaanvaardbaar. Verdient afkeuring van al wie beweert te staan voor onze normen&waarden.’

Als u meent politiek te moeten (laten) bedrijven op een Pukkelpoppodium, dan lokt dat vanzelfsprekend reacties uit van andersdenkenden. Openlijk afkeuring laten blijken voor een stellingname hoort tot de normale democratische rechten van elke burger. Voor geen enkele vorm van geweld, intimidatie of fysieke bedreiging is dat het geval en wanneer daar sprake van is, hoort iedereen daar afstand van te nemen. Inderdaad, wederzijds respect en zich onthouden van geweld ten overstaan van andersdenkenden hoort een kernelement te zijn van de waarden&normen die onze Vlaamse samenleving moeten kenmerken.

Iets later vernamen we dat Pukkelpop overging tot het verwijderen van Vlaamse Leeuwenvlaggen. Jawel, de BMW’s werden weggetakeld. Als zwaktebod van de zijde van Pukkelpop kon dat tellen.

De motivatie voor die actie is evenwel erger, veel erger. Ik citeer uw woordvoerder zoals die zich in de media verantwoordde: “Er wordt hier geen enkele Vlaamse vlag verwijderd, maar de zwarte, zogenaamde collaboratievlag hoort hier inderdaad niet thuis.” Jawel, hij zei het wel degelijk: een vlag die al terug te vinden is op afbeeldingen uit de 13e eeuw heet bij uw woordvoerder ‘de zogenaamde collaboratievlag’!

Dat hij er nog bij vermeldt: “Ze werden zelfs onder applaus verwijderd”, maakt de zaak nog stuitender. De ergste ontaardingen vonden in de geschiedenis plaats onder applaus van omstaanders, wat dit argument van bijzonder bedenkelijke aard maakt.

Mag ik u er op wijzen dat ik al mijn hele volwassen leven deze vlag op bepaalde gelegenheden, zoals 11 juli, laat wapperen aan mijn woning. Mijn vader deed hetzelfde aan onze ouderlijke woning. Hoewel hij er nog net de leeftijd voor had, heeft mijn vader tijdens de tweede wereldoorlog nooit op enige manier iets met de collaboratie te maken gehad; niemand in mijn familie trouwens. De vlag waarover sprake staat symbool voor de ontvoogding van Vlaanderen en de identificatie met die gemeenschap.

Een vlag is natuurlijk een weerloos ding en kan gevoerd worden door iedereen in alle omstandigheden. Net zoals sommige BMW-chauffeurs hun wagen misbruiken, deden en doen sommige dragers van de zwartgele Vlaamse Leeuw dat. De vlag vereenzelvigen met die groepen doet hen echt wel te veel eer aan.

Het gaat hier niet over een theoretische discussie. Uw organisatie criminaliseert mij en talloze Vlamingen door ons in verband te brengen met het naziregime. Wanneer ik bij een volgende gelegenheid weer de zwartgele Vlaamse Leeuw aan mijn gevel hang, zouden mensen daar op het gezag van uw organisatie uit kunnen opmaken dat ik aanhanger ben van het nationaalsocialisme of de collaboratie met het Hitler-regime goedkeur. U begrijpt het zwaar beledigend karakter van deze insinuatie van uw organisatie voor alle mensen die zich uiten als voorstander van het democratische recht van de Vlamingen op volwaardig zelfbestuur en/of hun gehechtheid aan onze Vlaamse gemeenschap laten zien.

Vandaar, geachte heer Mahassine, verwacht ik dat u zich namens uw organisatie publiek verontschuldigt bij mij en al die andere mensen die de zwartgele Vlaamse Leeuw wel eens hijsen en dat u publiek verklaart dat de totaal onhistorische kwalificatie van deze vlag als collaboratievlag een vergissing was, waarvan uw organisatie afstand neemt.

Dat u de jongeren van wie de vlag werd verwijderd schadeloos zult stellen, lijkt voor zich te spreken. Tevens spreek ik de hoop uit dat de festivalgangers die zich te buiten gingen aan onoorbaar gedrag gevonden zullen worden en de gepaste straf krijgen, naar verhouding van hoe ze zich misdroegen.

Hoogachtend,
Peter De Roover

in het bezit van een zwartgele Vlaamse Leeuw en totaal niets te maken met de collaboratie.

 

Brief verschenen op mijn FB-pagina op 17 augustus 2019 en nadien overgenomen door verschillende media.