De beslissingen van het Overlegcomité

De beslissingen van het Overlegcomité

 

Plenaire vraag aan premier De Croo over "De beslissingen van het Overlegcomité".

Mijnheer de eerste minister, er is net over de privacy gesproken. Dat zal u als liberaal zeer na aan het hart liggen, net zoals de grondrechten, mag ik hopen.

Vandaag sprak professor Devos over de trivialisering van de grondrechten. Dat moet ons zeer bekommeren.

Mag ik tegen die achtergrond erop aandringen dat u het onderscheid maakt tussen de acute fase bij de start van een pandemie, waarin vergaande maatregelen worden genomen die daadwerkelijk een impact hebben, en een fase waarin we dergelijke maatregelen wellicht iets te gemakkelijk automatisch laten doorlopen.

Ik denk aan de komende paasvakantie. Wanneer het mooi weer wordt, komen de mensen naar buiten. Het is niet de bedoeling om hen met overvalwagens terug te drijven. De vraag is of wij dat moment buiten geordend kunnen laten verlopen, bijvoorbeeld op terrassen. Dat geeft meer mogelijkheden om op een geordende manier van goed weer te genieten dan op het publieke domein.

Ik denk aan het openen van de grenzen. Iemand die zich aan de Vlaamse kust beweegt of iemand die zich aan de Zeeuwse kust beweegt, brengt dat epidemiologisch meer risico's met zich mee of niet? Wij willen daar een antwoord op, omdat mensen die vragen ook stellen.

Ik noem vanzelfsprekend ook het thema van de nachtklok. U bent een liberaal en de voorzitter van uw partij heeft een parlementair debat over die nachtklok gevraagd. Wij geven de collega's vandaag de kans om dat parlementair debat te voeren.

Ik wil graag van u horen dat u ondersteunt dat het Parlement zich over dergelijke fundamentele basisrechten open uitspreekt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer de premier, wanneer u de woorden "overhaast" en "niet alles tegelijk" gebruikt, denk ik dat u antwoordt op vragen die niet gesteld zijn. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat wil. Het gaat over proportionaliteit. Wanneer u zegt dat geen enkele regering in het Overlegcomité de vraag naar de avondklok heeft gesteld, is dat natuurlijk omdat regeringen binnen een overleg van consensus elkaar ontmoeten binnen het Overlegcomité. U antwoordt niet op de vraag. De cruciale vraag die ik heb gesteld, is dat dit soort cruciale discussies over basisrechten hier in dit huis, het huis van de volksvertegenwoordiging, wordt gevoerd. Dat is de vraag die ik stel. Ik hoop dat iedereen die de liberale grondrechten genegen is, straks mee de kans aangrijpt om het debat zo snel mogelijk hier te voeren. De primauteit van die beslissing, mijnheer de premier, ligt in het huis van de democratie, in dit huis.

 

Bekijk hier een fragment. 

Plenaire vraag van 11 maart 2021.

Foto: Belga