Wetstraathypocrisie

Wetstraathypocrisie

In de nacht van donderdag op vrijdag mochten we weer een stevig staaltje Wetstraathypocrisie beleven. Belastinggeld uitdelen is duidelijk een stuk gemakkelijker dan in de eigen beurs snijden.

Donderdag behandelden wij in de Kamer een motie van de PVDA om de communistische partij, op hun vraag, een extra dotatie toe te kennen van 1,5 miljoen euro. Wij stemden tegen, niet omdat wij enige partij zouden willen benadelen, wel omdat geen van de vier wettelijk aangestelde experten akkoord ging met de interpretatie van de dotatiewetgeving door de PVDA. Dergelijke beslissingen zijn delicaat – politieke partijen beslissen over het geld van politieke partijen - en vandaar dat het naar onze mening verstandig was de officieel aangestelde experten te volgen. Als je ze officieel, bij wet, aanstelt, luister er dan ook naar.

Maar goed, het werd duidelijk dat de PVDA toch een meerderheid achter zich zou krijgen en daarom stelden wij een amendement voor dat door de collega’s duidelijk minder werd gesmaakt.

Ziehier mijn tussenkomst daarover: “Mijnheer de voorzitter, ik wil in eerste instantie een misverstand uit de wereld helpen met name dat wij de PVDA of PTB geld zouden misgunnen. Het tegendeel is waar. Ik zal u zeggen dat u, collega Hedebouw, voor wat mij betreft, niet genoeg subsidies kunt krijgen. Wij hopen zelfs dat u die in de campagne heel vruchtbaar zal aanwenden want het zal niet ten koste gaan van de N-VA maar wel van andere partijen aan de linkerzijde. Ik wens u bij de aanwending van deze middelen dus heel veel succes.

Maar, wij hebben natuurlijk de uitspraak van de experten waar wij ons wensen aan te houden.

Mocht evenwel de motie van PTB toch een meerderheid krijgen, dan dien ik nu een amendement in op deze motie. Ik zal dat amendement voorlezen: 'De middelen die in uitvoering van deze motie worden toegewezen worden in mindering gebracht van de dotaties van de andere fracties naar verhouding van de in de huidige regeling toegekende dotaties.' Het is namelijk onze overtuiging dat indien de Kamer vindt dat deze middelen moeten worden toegewezen, de andere partijen daarvoor moeten opdraaien en niet de belastingbetaler. Ik dien dit amendement nu in.”

Logisch toch. Als de Kamer vindt dat de PVDA 1,5 miljoen extra moet krijgen, dan moeten de andere partijen ook maar korten op het bedrag dat zij ontvangen en geen 1,5 miljoen extra uit de belastingbetaler kloppen: dat lijkt ons de enige een correcte houding.

Maar wat dacht u? Alleen onze fractie en de collega’s Vuye en Wouters stemden voor. CD&V, MR en Open VLD hadden niet de moed tegen te stemmen maar onthielden zich wetend dat ze dan toch niet in de eigen kas zouden snijden dankzij… dankzij de schaamteloze linkerzijde, die collectief, van CDH via SP.a over Groen naar Ecolo, PS en PTB, de rode neen-knop indrukten. Meer geld voor de PVDA, daar voelen ze wel voor; de eigen subsidies daarvoor verminderen? Ho maar, zo ver ging de solidariteit niet. Dus 32 stemmen voor mijn amendement, 58 tegen en 45 onthoudingen.

Belastinggeld uitdelen is duidelijk een stuk gemakkelijker dan in de eigen beurs snijden. Het oude partijfinancieringsverhaal: de N-VA stemde tegen de ruime vergoedingen die in 2014 werden goedgekeurd, partijen met de mond vol over politieke vernieuwing zoals Groen waren wel geestdriftig voorstander om de subsidiekraan zo ver mogelijk open te draaien. Maar toen sprak de kiezer, zorgde voor een grote overwinning voor de N-VA waardoor de centen ook ruim naar onze richting stroomden: pas toen werd moord en brand geschreeuwd. Veel geld naar politieke partijen is voor onze collega’s geen probleem, alleen wanneer de kiezer de N-VA aanduidt als ontvanger, dan is het een schande.

Valt u ook het woord hypocrisie te binnen?

Tekst geplaatst op mijn Facebookpagina op 6 april 2019.

Foto: het stembord met rode neen-stem voor de verenigde linkerzijde op onze vraag om de subsidies van alle partijen terug te schroeven.