‘Onbegrijpelijk dat er geen richtlijnen zijn om IS-strijders te ontzetten uit hun ouderlijke macht’

‘Onbegrijpelijk dat er geen richtlijnen zijn om IS-strijders te ontzetten uit hun ouderlijke macht’

 

Ik stelde gisteren in de commissie Justitie aan minister Koen Geens vragen over de mogelijkheden om Syriëstrijders uit hun ouderlijk gezag te ontzetten.

 

De Wet op de Jeugdbescherming staat toe dat ouders uit hun ouderlijk gezag worden ontzet indien zij door slechte behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar brengen.

Je kinderen meenemen naar een oorlogsgebied valt hier bij uitstek onder. Ik vroeg zich dan ook af welke stappen al gezet zijn om op die manier de kinderen in een veiligere situatie te kunnen opvangen.

Minister Geens antwoordde dat “er op dit ogenblik geen algemene richtlijnen bestaan van protectioneel beleid voor de parketten betreffende het al of niet opstarten van de procedure tot ontzetting van het ouderlijk gezag in deze context”. Het College van Procureurs-generaal liet de minister weten dat het geen weet heeft van lopende procedures tot ontzetting uit het ouderlijk gezag wat betreft Syriëstrijders.

Ik benadrukte dat het belang van de kinderen door het gedrag van hun ouders erg in het gedrang komt. “Ik ben verbaasd dat er geen procedures tot ontzetting lopen. Er worden voor minder gevaarlijke situaties ouders uit hun ouderlijk gezag ontzet, maar hier worden blijkbaar zelfs geen stappen gezet om de kinderen veilig te stellen. Het is onbegrijpelijk dat er geen richtlijnen zijn.

 

Vraag gesteld in de commissie Justitie op 4 december 2019. 

Bekijk ook hier het filmpje over mijn vraag aan minister Geens. 

Foto: Belga