Het regeringsbeleid bij de start van het politieke jaar

Het regeringsbeleid bij de start van het politieke jaar

 

Peter De Roover aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "Het regeringsbeleid bij de start van het politieke jaar".

Mijnheer de voorzitter, wij schrijven hier geschiedenis.

Ik heb een vraag voor u, mevrouw de eerste minister. Ik wens u in uw functie te respecteren, maar dit is ongezien.

Ik mag toch hopen… (…) Wellicht schakelt u ook de microfoon uit, mijnheer de voorzitter, wanneer het u onwelgevallig is, want u bent nu een terrein opgegaan dat totaal onaanvaardbaar is en ik reken op alle collega-parlementsleden, los van de politieke partij waartoe zij behoren, om hiertegen formeel… (…)

Mevrouw de eerste minister, los van het beschamende schouwspel dat de Kamervoorzitter hier opvoert, heb ik in de media gelezen – ik had graag gehad dat u dat hier had gedaan, conform uw engagement – dat u van plan bent tot 1 oktober voort te werken. Ik weet niet waarom 1 oktober, maar naar het schijnt is er een verband met de regeringsvorming.

Wat bent u echter van plan als er geen regering is op 1 oktober? Gezien de commotie, bijvoorbeeld bij de collega's van CD&V, acht ik dat niet onwaarschijnlijk. Wat bent u van plan? Wordt het dan 15 of 30 oktober of verandert u alleen maar het jaartal en niet de datum? Hoe lang zult u dit doortrekken?

Bovendien, wat bent u van plan in die tussenperiode? Wat gaat u doen wat u niet kan als u het vertrouwen niet krijgt? Wat bent u de komende weken van plan om te doen wat niet kan in lopende zaken? Welke plannen en projecten hebt u op stapel staan? Indien u projecten op stapel hebt staan om de volgende twee weken te vullen, vindt u dan niet, mevrouw de eerste minister, dat het van basisrespect had getuigd om dat hier actief te komen meedelen?

Mevrouw de eerste minister, vindt u niet dat u dan had moeten tussenbeide komen in deze zitting om uw plannen te ontvouwen voor de volgende twee weken? Dat de junta van de Vivaldi-voorzitters beslist heeft dat dit Parlement buitenspel wordt gezet, is natuurlijk een bijzonder pijnlijke start voor de Vivaldi-coalitie. Dat u daarin meespeelt, kan misschien te maken hebben met bepaalde berekeningen met het oog op wie die Vivaldicoalitie zal leiden. Ondertussen bent u nog de eerste minister van regering-Wilmès II.

Wat zijn uw plannen voor de volgende twee weken? Waarom vond u het niet nodig om de Kamer daarvan op de hoogte te stellen?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer de voorzitter, u respecteert de volgorde niet.

Ik ging ervan uit dat u niets meer respecteerde.

Mijnheer de voorzitter, ik heb wel degelijk een vraag gesteld binnen de contouren van mijn recht als parlementslid.

Mevrouw de premier, wat u hier hebt gezegd, kan ook in lopende zaken. Dat is ook bewezen, want voor u het vertrouwen kreeg op 17 maart hebt u die zaken ook gedaan in het kader van lopende zaken.

Wat u extra hebt gedaan, was in het kader van de volmachten, maar die zijn ook verdwenen. Er was dus geen enkele reden om uw woord niet te houden, om niet te doen waartoe u zich strikt hebt geëngageerd.

Ik heb het woord opgeschreven, u vraagt het Parlement om zich daarover uit te spreken. Mijnheer de Parlementsvoorzitter, mijn vraag hebt u genegeerd. Negeert u ook de vraag van de eerste minister dat het Parlement zich hierover zou kunnen uitspreken? Ik ben benieuwd.

 

Plenaire vraag van 17 september 2020

Foto: Belga