De Roover: 'Wat is de zin om naar een circus te gaan om een tekst te ondertekenen die naar het schijnt niet bindend is?'

De Roover: 'Wat is de zin om naar een circus te gaan om een tekst te ondertekenen die naar het schijnt niet bindend is?'

Persweerslag over het Kamerdebat inzake het Migratiepact

 

De discussie binnen de federale regering over het VN-Migratiepact heeft ook voor fel debat gezorgd in het federale parlement.

 

Oppositie scherp voor Michel over Migratiepact: "Laat u zich zo vernederen door NVA?"

De Redactie

Donderdag 22/11/2018

De discussie binnen de federale regering over het VN-Migratiepact heeft ook voor fel debat gezorgd in het federale parlement.

N-VA blijft forse kritiek uiten en dringt erop aan om eerst een Europees akkoord te sluiten over het pact. De linkse partijen in de oppositie verwijten premier Charles Michel zich te laten doen door N-VA en extreemrechts.

In het VN-migratiepact engageren de VN-lidstaten zich om om maatregelen te nemen om de wereldwijde migratie in goede banen te leiden en samen te werken. Hoewel premier Michel al op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stelde dat ons land het pact zou ondertekenen, veroorzaakt het nu al een week hevige discussie binnen de federale regering. De N-VA vindt het pact "problematisch", de andere regeringspartijen willen het wel goedkeuren, in december in het Marokkaanse Marrakesh.

Die tegenstelling was ook duidelijk merkbaar in de Kamer. De regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V verdedigden het pact. "Dit is een verhaal van rechten en plichten", stelde Servais Verherstraeten (CD&V). "En heeft als streefdoel een betere internationale samenwerking." Patrick Dewael (Open VLD) liet weten dat ook zijn partij kiest voor die samenwerking. "Wie denkt dat we dit alleen kunnen, is ofwel naïef, ofwel te kwader trouw."

Maar N-VA-Kamerlid Peter De Roover hakte er stevig op in. Volgens hem heerst de vrees dat ons land zijn migratiebeleid niet meer zelf zal kunnen bepalen. "Ons huis van de democratie staat hier en niet in Marrakech."

Hij pleitte daarom voor een Europese oplossing, waarin ook de Oost-Europese landen worden betrokken. "Wat betekent het pact nog als de VS, Australië en een steeds grotere groep Europese landen niet meedoen?" Het argument dat het pact "niet-bindend" is, vond

De Roover niet gepast. "Als het niet-bindend is, stel ik voor dat we niet naar Marrakesh gaan."

Charles Michel bevestigde in zijn antwoord dat, als het aan hem ligt, hij het Migratiepact wil steunen. Hij benadrukte dat zijn regering de voorbije jaren gekozen heeft voor een "vastberaden en humaan beleid" en dat hij blijft pleiten voor streng bewaakte en gecontroleerde grenzen. "Maar dat hangt af van internationaal overleg en internationale partnerschappen."

Michel liet ook weten dat hij eerst het debat binnen de regering verder ten gronde wil voeren. "We moeten verder werken wat er in het pact staat, op de feiten."

Maar dat volstond niet voor de oppositie. Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter verhoogde de druk op N-VA en riep op tot een parlementaire stemming. "Doe zoals Zwitserland: zij hebben de beslissing over dit pact uitgesteld en laten de keuze aan het parlement.

Kristof Calvo van Groen-Ecolo vond dat de aanhoudende onenigheid binnen de regering moest stoppen. "Niemand zit te wachten op vervroegde verkiezingen. Maar ons land heeft ook niets aan een premier zonder macht en impact. U moet doen wat u beloofd heeft op de tribune van de Verenigde Naties. Wees eindelijk duidelijk."

Dat N-VA bij monde van De Roover liet vallen om "dan maar niet naar Marrakesh te gaan" vond Calvo een schande. "N-VA is nog nooit zo diep gezakt als vandaag. En u, premier, laat zich op die manier vernederen?"

SP.A-Kamerlid Meryem Kitir vond dat de regering zich "moest schamen voor deze show". "De dieselprijs en de elektriciteitsprijzen zijn hier de hoogste van Europa en de regering zegt daar niks over. Dàt zijn de problemen waar de mensen wakker van liggen. Maar nee, het moet gaan over het Migratiepact."

Volgens haar reikt dit pact nochtans een oplossing voor het migratieprobleem. "Gedraag jullie dan ook als bestuurders, ga aan tafel zitten, spreek het uit en teken dit pact. Zo kan je bezig zijn met de échte problemen van de mensen."

 

N-VA alleen binnen meerderheid in verzet tegen migratiepact

Knack.be

Donderdag 22/11/2018

Binnen de meerderheid staat de N-VA alleen met zijn verzet tegen het VN-migratiepact. Dat bleek donderdag in de Kamer, waar alle fracties premier Charles Michel over de kwestie ondervroegen.

CD&V, Open Vld en MR staan voluit achter de tekst. De premier zei dat het debat binnen de regering verder loopt.

Het 'Global Compact for Migration'is een overeenkomst binnen de Verenigde Naties (VN) voor een globale aanpak van migratie.

Het pact is niet bindend. Premier Michel zei in september op de tribune van de VN dat ons land het pact zou ondertekenen op een bijeenkomst in Marrakesh in december. De jongste weken maakt de grootste regeringspartij N-VA echter duidelijk dat ze de tekst 'problematisch' vindt en dat premier Michel een oplossing moet zoeken. CD&V, Open Vld en MR hebben geen problemen met het pact. In de Kamer werd die tegenstelling donderdag heel duidelijk tijdens het vragenuurtje.

N-VA blijft grote problemen hebben met de tekst. Fractieleider Peter De Roover wees op het verzet in heel wat landen tegen het pact. 'Wat betekent 'global' als de VS, Australië en een steeds grotere groep in Europa niet meedoet?', vroeg hij zich af. Hij vindt het ook zinloos om een niet-bindende tekst te ondertekenen. 'Als dit pact niet bindend is, dan stel ik voor dat u niet naar Marrakesh gaat, dat zorgt enkel voor hopen CO2-uitstoot', zei hij aan de eerste minister. De N-VA is voorstander van een Europese aanpak van de migratieproblematiek.' Maar we moeten dan wel heel Europa meenemen, ook Oost-Europa'. Landen als Hongarije, Bulgarije en Oostenrijk lieten al weten dat ze tegen de tekst zijn. 'Onze fractie geeft u de ruimte om ons te overtuigen, maar tot op vandaag blijven er fundamentele vragen over', zei De Roover tot premier Michel.

'Welke vragen?', riep CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy. 'U bent een minderheid in dit parlement'. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zei dat de N-VA voor september, toen premier Michel bij de VN beloofde dat ons land het pact ging tekenen, achter het pact stond. 'Wat is er sindsdien veranderd?', vroeg hij.

Open Vld-fractieleider Patrick Dewael vroeg de premier 'met aandrang' naar Marrakesh te gaan en het pact te ondertekenen.' Wie gelooft dat België de uitdagingen rond migratie alleen aankan, is of naïef of te kwader trouw', zei de Open Vld-fractieleider.'We gaan dat internationaal oplossen. En welke kant kiezen we dan? Die van Trump, Orban en Kurz of kiezen we voor samenwerking met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met de herkomstlanden'. Dewael zegt stellig dat de premier het pact gaat ondertekenen. 'U gaat effectief naar Marrakesh, met onze steun als meerderheidspartij. Elke fractie zal op dat moment zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen', zei Dewael nog.

Bij de oppositie zijn de meeste fracties voor het pact: Ecolo-Groen (12 zetels), PS (23 zetels), sp.a (13 zetels), cdH (9 zetels) en PVDA (twee zetels) vinden dat ons land de tekst moet onderschrijven. Enkel Vlaams Belang (drie zetels), Vuye&Wouters (twee zetels) en de PP (één zetel) zijn tegen het pact gekant. De groenen vroegen dat het parlement zich donderdag nog zou uitspreken over een resolutie die de regering vraagt het pact te ondertekenen. De meerderheid verwees die resolutie echter 'met bekwame spoed'naar de commissie buitenlandse zaken.'Mijn mening is gekend', antwoordde premier Michel vanop de tribune, verwijzend naar de aankondiging die hij in september bij de VN deed.

Net als vorige week merkte Michel op dat het debat over de tekst niet enkel in ons land, maar ook in heel wat andere landen gevoerd wordt. De vier meerderheispartijen hebben volgens de premier afgesproken om de tekst en de mogelijke gevolgen verder te analyseren en om het overleg met andere Europese landen te voeren.

De oppositie hekelde de verdeeldheid binnen de regering. 'Ik snap niet dat u zich zo laat vernederen en dat u niet zegt: 'basta', we leven niet in een N-VA-dictatuur', zei Kristof Calvo (Groen). 'De oppositie zit binnen uw regering. Los dit op en hou bezig met de echte

problemen van de mensen', zei sp.a-fractieleider Meryame Kitir. PS-fractieleider Ahmed Laaouej meent dat de N-VA inzake asiel en migratie het Vlaams Belang achternaloopt.

Vlaams Belang was de enige fractie die applaudisseerde voor de tussenkomst van N-VA-fractieleider De Roover. 'Als de premier het pact ondertekent, stap dan uit deze regering', zei Filip Dewinter (Vlaams Belang) tot de N-VA. Het antwoord van premier Michel werd niet op alle N-VA-banken op applaus onthaald.

 

In de ploeg van Michel gaat het hard tegen hard

De Morgen

23/11/2018

Zal ons land het VN-migratiepact in Marrakech ondertekenen of niet? Premier Charles Michel (MR) wil wel, maar N-VA blijft zich hevig verzetten. Wat minstens even hevige reacties uitlokt. Kan Michel een finale botsing nog vermijden?

"De tekst van het migratiepact is niet bindend." Premier Charles Michel (MR) wond er geen doekjes om in het federaal parlement.

Waarop N-VA-fractieleider Peter De Roover antwoordde: "Als hij niet bindend is, waarom gaan we dan nog naar Marrakech?"

Het verbale steekspel typeert de discussie die zich anderhalf uur onder grote mediabelangstelling afspeelde in de Kamer. Daarin vuurden meerderheid en oppositie scherpe oneliners op elkaar af. Maar op de fundamentele vraag - zal onze regering het akkoord van

Marrakech ondertekenen of niet? - kwam geen antwoord. Daarvoor was de verdeeldheid binnen de regering duidelijk nog te groot.

Die verdeeldheid ontstond toen staatssecretaris Theo Francken (N-VA) een week geleden aankondigde dat N-VA het VN-migratiepact niet zou ondertekenen. Iets te voorbarig, zo bleek, want de partij stuurde zijn boodschap al gauw bij. Het officiële standpunt, dat maandag door het partijbureau werd vastgelegd, luidt nu dat het migratiepact wel nog steeds 'zeer problematisch is' en dat de partij die inschatting binnen de regering zal verdedigen.

N-VA laat zo de deur op een kier voor een oplossing binnen de regering. Die heeft nog twee weken tijd om een uitweg te vinden. Op 10 december vindt in Marrakech de conferentie plaats waarop het pact wordt goedgekeurd. Meerderheidspartijen Open Vld, MR en CD&V zijn voor, N-VA is tegen. Al is het mogelijk dat er een uitweg komt door het toevoegen van een interpretatieve nota die tegemoet komt aan de bezorgdheden van N-VA.

Symbool van open grenzen

Maar eerst willen de coalitiepartners N-VA nog wat laten sudderen. Omdat haar verzet te laat komt, vinden ze. Maar ook omdat ze aanvoelen dat de Vlaams-nationalisten kwetsbaar zijn. Al weken beukt het Vlaams Belang in op hun 'softe' houding. Aanvankelijk gleed die kritiek van hen af, maar dat veranderde toen verschillende landen begonnen af te haken. In radicaal-rechtse kringen is Marrakech nu het symbool geworden van open grenzen. Op vraag van Thierry Baudet debatteert het Nederlandse parlement begin december over de kwestie.

"Ik steun de woorden van mijn goede vriend De Roover", zei Filip Dewinter (Vlaams Belang) in de Kamer. "Ons parlement staat in Brussel en niet in Marrakech. Laten we dus thuis blijven." Daarmee verhoogde hij de rechtse druk op N-VA, maar ook de kritiek van de linkse oppositie. Niet zonder resultaat. "Het is duidelijk dat deze regering geïnfiltreerd is door mensen die de mensenrechten de rug hebben toegekeerd", reageerde PS-Kamerlid Ahmed Laaouej.

Donderdagochtend was de dag al moeilijk begonnen voor N-VA. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten deelde 's ochtends een stoot uit door de ondertekening van Marrakech "een voldongen feit" te noemen. Maar de echte dreun kwam van premier Michel. Hij liet immers een nota opstellen door het studiecentrum van zijn partij. Die nota werd gisterochtend gelekt in Le Soir en De Standaard.

Verontwaardiging

De boodschap? Michel, en alleen hij, is de baas in deze regering. De nota bevat een lijst van realisaties waarin MR haar wil heeft doorgeduwd ten koste van N-VA. "Het is de premier die de regeringslijn bepaalt", zo stelt Kamerlid Richard Miller, directeur van het studiecentrum. De voorbeelden die de partij aanhaalt zijn de communautaire stilstand, de beslissing om het begrotingsevenwicht te lossen en de taxshift.

De brutaliteit waarmee N-VA door de premier op haar plaats wordt gezet, stuitte op verontwaardiging bij de partij. Had zij hem niet de ruimte gegeven zodat hij een compromis kon vinden binnen de regering? Volgens sommige Vlaams-nationalisten was het duidelijk dat hij niet op het spoor van een elegante oplossing zat, maar wel op het spoor dat N-VA moest buigen. "Wil hij er soms zelf de stekker uittrekken?"

Na het debat in de Kamer - waarop N-VA andermaal geïsoleerd bleek te staan - is het water tussen N-VA en de rest van de regering dieper dan ooit. In de Wetstraat is de val van de regering geen taboe meer. Zowel MR als N-VA graven zich in het vooruitzicht van de nationale verkiezingen immers dieper in en willen niet toegeven. "Meneer de premier, u heeft geen regering meer", zei Dewinter in het parlement.

Zit er effectief een val van de regering aan te komen? Die kans is voorlopig klein. De premier benadrukt immers dat er binnen zijn ploeg nog steeds wordt gezocht naar een oplossing. Ook vicepremier Jan Jambon, in dit dossier 'the voice of reason' binnen N-VA, benadrukt dat het wellicht zo'n vaart niet zal lopen. Daarvoor is er, zo klinkt het, nog te veel goede wil.

 

N-VA solo in verzet tegen VN-migratiepact

Metro

23/11/2018

Binnen de meerderheid staat de N-VA alleen met zijn verzet tegen het VN-migratiepact. Dat bleek in de Kamer, waar alle fracties premier Michel (MR) over de kwestie ondervroegen. CD&V, Open Vld en MR staan voluit achter de tekst. De premier zei dat het debat binnen de regering verder loopt. «Als dit pact niet bindend is, dan stel ik voor dat u niet naar Marrakesh gaat», zei N-VA-fractieleider Peter De Roover (foto) . N-VA is voorstander van een Europese aanpak van de migratieproblematiek. «Maar we moeten dan wel heel Europa meenemen, ook Oost-Europa». Landen als Hongarije, Bulgarije en Oostenrijk lieten al weten dat ze tegen de tekst zijn.

 

Michel zoekt Europese uitweg

De Standaard

23/11/2018

Om een val van de regering over het VN-Migratiepact te voorkomen werkt premier Michel aan een Europese oplossing. Maar de NVA legt de lat hoger.

De discussie over het VN-Migratiepact brengt de spanning binnen de federale regering naar het kookpunt. In het parlement botste de N-VA op zelden geziene wijze met premier Charles Michel (MR) over de tekst, die het eerste mondiale akkoord moet vormen over de basisprincipes rond internationale migratie.

In de zoektocht naar een oplossing om zijn regering op de been te houden, sleutelt Michel aan een Europese ontsnappingsroute.

België overlegt volop met een handvol Europese landen waar momenteel ook debatten woeden over de kwestie. Daarbij zouden onder meer Denemarken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Estland zijn. Michel heeft er ook persoonlijk contact over met Europese leiders.

De gesprekken zijn nog pril, maar er circuleren al teksten. Die zouden moeten leiden tot een gezamenlijke interpretatieve verklaring die bij het Global compact for migration gevoegd wordt. Die zou onder meer twijfel moeten wegnemen over de wettelijke status ervan.

Hoewel de tekst expliciet vermeldt dat hij juridisch niet bindend is, vreest de N-VA dat rechters toch passages zullen kunnen aangrijpen als leidraad voor verdragen waaraan ze wel rechtstreeks kunnen toetsen. Michel denkt er ook aan om op 10 december niet persoonlijk naar Marrakech te trekken, maar bijvoorbeeld een diplomaat te sturen.

De Wevers politieke project

De kans is echter klein dat de N-VA genoegen neemt met zulke oplossingen. De partij heeft immers fundamentelere bezwaren bij de tekst dan alleen zijn juridische waarde, bleek gisteren opnieuw. Op een boekvoorstelling maakte voorzitter Bart De Wever duidelijk dat de tekst frontaal ingaat tegen het politieke project van de partij rond identiteit en burgerschap.

De Vlaams-nationalisten vrezen onder meer dat België niet meer zal kunnen beslissen wat illegale migratie is, dat gedwongen uitwijzingen bemoeilijkt worden omdat detentie van migranten zo veel mogelijk beperkt moet worden, en dat de tekst strenge regels rond gezinshereniging in de weg staat en een positief discours over migratie oplegt.

Bindend of niet, de N-VA wil geen tekst tekenen die in haar ogen ingaat tegen hun visie op migratie. 'Wat is de zin om naar een circus te gaan om een tekst te ondertekenen die naar het schijnt niet bindend is?', vroeg fractieleider Peter De Roover in de Kamer retorisch.

Traditie van bruggenbouwer

Bovendien neemt de N-VA geen genoegen met een mogelijk gezamenlijk standpunt van België en vooral West-Europese landen, waaraan Michel werkt. De N-VA wil ook dat de Oost-Europese landen, die gemiddeld kritischer staan tegenover migratie, worden gehoord. 'We pleiten ervoor dat u inspanningen doet om heel Europa in dit verhaal mee te nemen, niet enkel het deel dat onze visie genegen is', aldus De Roover. 'Breekt u met de traditie om in Europa bruggenbouwer te zijn?'

Maar Michel wijkt niet. In de Kamer herhaalde hij het engagement dat hij in september bij de VN in New York uitsprak om het akkoord te steunen. 'Mijn mening is bekend', zei de premier. 'Ik wil de geloofwaardigheid van ons land veiligstellen.' Ook de overige regeringspartijen - CD&V, MR en Open VLD - verdedigden vurig het pact.

Op 10 en 11 december vindt in Marrakech de top plaats waarop België kleur moet bekennen. Tot dan geeft de N-VA de premier de kans om 'ons te overtuigen en te antwoorden op fundamentele vragen'. De twee kampen binnen de regering hebben zich zo vastgezet, dat bij een voor de N-VA ontoereikende respons de val van de regering onvermijdelijk lijkt.

Tweedracht over migratiepact doet regering wankelen

De Tijd

23/11/2018

De N-VA is niet bereid bij te draaien in de discussie over de al dan niet aanvaarding van het VN-migratiepact. Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Kamer over dat pact, dat tot doel heeft meer lijn te brengen in het migratiebeleid wereldwijd. De regering-Michel moet beslissen of ze het op 10 en 11 december op een top in Marrakesh zal steunen.

Peter De Roover, fractieleider voor de N-VA, liet er gisteren evenwel geen twijfel over bestaan. 'Als het niet-bindend is, zoals sommigen zeggen, stel ik voor dat we niet naar Marrakesh gaan', riep hij. De andere meerderheidspartijen willen dat België het pact wel steunt.

 

Dat de N-VA het gaspedaal induwde, deed de wenkbrauwen fronsen in de meerderheid. 'Wil de N-VA op enkele maanden voor de verkiezingen de regering laten vallen?', klonk het.

Premier Charles Michel (MR) probeert de komende dagen nog een compromis te sluiten in zijn regering. Maar voor hemzelf ligt het moeilijk om te bemiddelen. Want hijzelf heeft zich in september voor de VN-Veiligheidsraad geëngageerd dat België zou tekenen.

 

N-VA pookt vuur verder op over VN-migratiepact

De Tijd

23/11/2018

Valt de regering of niet? Dat is de vraag die de Wetstraat beheerst nu de regering-Michel verdeeld blijft over het VN-migratiepact.

'De N-VA gaat op een paar maanden voor de verkiezingen de regering toch niet laten vallen?'

'Er is geen regering meer. Er is geen meerderheid meer', fulmineerde Filip Dewinter (Vlaams Belang) gisteren in het parlement nadat hij de fractieleiders van de meerderheid had gehoord tijdens een debat over het VN-migratiepact. Dat pact heeft tot doel meer lijn te brengen in het migratiebeleid wereldwijd. De regering-Michel moet beslissen of ze het op 10 en 11 december op een top in Marrakesh aanvaardt.

Het Kamerdebat legde de verdeeldheid in de meerderheid bloot. CD&V en Open VLD dringen aan om dat pact te aanvaarden, omdat migratie alleen kan worden opgelost als je internationaal samenwerkt. Maar de N-VA vreest dat het pact een impact zal hebben op het migratiebeleid in België en dat ons land daardoor gedwongen zal worden een soepeler migratiebeleid te voeren.

Peter De Roover, fractieleider voor de N-VA, spaarde de zware woorden niet. 'Als het niet-bindend is, zoals sommigen zeggen, dan stel ik voor dat we niet naar Marrakesh gaan.' Hij wees erop dat ook heel wat andere landen het pact de rug hebben toegekeerd. 'Die maken zogezegd deel uit van een vies clubje. Maar tot dat vieze clubje behoren Oostenrijk en Hongarije, landen die geleid worden door een christendemocraat.'

Gaspedaal

Dat de N-VA het gaspedaal induwde, verbaasde binnen de meerderheid. De conclusie was dat de N-VA zich almaar meer isoleert. 'Is de partij uit op een val van de regering op enkele maanden voor de verkiezingen?', luidt het. 'Leg dat maar eens uit aan de mensen.' In dat geval zouden er tweemaal verkiezingen zijn op korte termijn, in het begin van het jaar federale verkiezingen en in mei Vlaamse en Europese verkiezingen.

In N-VA-kringen klinkt het dat het niet de bedoeling is de regering te laten vallen. N-VA-vicepremier Jan Jambon goot gisteren dan ook olie op de golven. 'We zullen hier wel uitraken', suste hij. Maar de N-VA is niet van plan te plooien in dit debat, ook al staan de drie andere regeringspartijen lijnrecht tegenover haar. 'Als we hierin meegaan, zijn we onze geloofwaardigheid op het vlak van migratie voor de volgende tien jaar kwijt.'

Maar ook de premier is niet van plan te buigen. Hij heeft in september voor de VN-Veiligheidsraad laten verstaan dat België het pact zou steunen. Nu zijn kar keren, zou een afgang zijn. Dat zou het bewijs vormen dat de N-VA het voor het zeggen heeft in de regering, een verwijt dat hij vaak krijgt in Franstalig België. Die perceptie probeert hij te keren, want er wordt van uitgegaan dat dat de reden is voor het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wallonië. 'Het gaat hier om het politieke overleven van de premier', luidt het in MR-kringen.

De premier en de N-VA hebben zich dus vastgereden. Een mogelijke uitweg is dat België samen met een aantal andere landen een stemverklaring afspreekt waarbij wordt duidelijk gemaakt dat het pact niet-bindend is en dus geen invloed heeft op de Belgische besluitvorming.

Maar de kans is klein dat dat een optie is voor de N-VA. 'Zolang we niet weten of de N-VA bereid is een compromis te sluiten, heeft het weinig zin om een Europese oplossing te zoeken', klinkt het.

De N-VA is wel bereid te praten, luidt het. Maar dat pact aanvaarden - desnoods met een stemverklaring - ligt zeer moeilijk. De partij gaat ervan uit dat de andere partijen zullen bijdraaien. 'Het migratiedebat, dat is ons DNA. Bij de andere partijen is dat niet het geval.'

Patstelling

De patstelling is compleet. En dus wordt openlijk gespeculeerd over de val van de regering. Deze keer is het anders dan bij vorige crisissen, klinkt het. Bij de crisis over de invoering van een meerwaardebelasting kon de premier bemiddelen tussen de Vlaamse partijen en dat leidde tot de invoering van de effectentaks. Maar nu staat de premier zelf tegenover de N-VA. Het is zijn geloofwaardigheid die op het spel staat, waardoor een compromis sluiten zeer moeilijk is.

Maar tegelijk hebben weinig partijen er belang bij dat de regering valt. 'Voor de N-VA zou dat het minst kwaad kunnen', is te horen in regeringskringen. 'Want dan valt de regering over een thema dat haar corebusiness is.' Voor Michel is dat evenwel geen mooi vooruitzicht. Want dat zou het beeld geven dat hij de leider was van een kamikazeregering, zoals in het begin van de regeerperiode de kritiek was.

Decembercrisis

De Tijd

23/11/2018

De federale regering beleeft haar moeilijkste dagen in vijf jaar. Ofwel valt ze om, ofwel wordt minstens één regeringspartij tot in haar kern beschadigd.

Een half jaar voor de verkiezingen is de federale regering midscheeps geraakt op haar zwakste plek: migratie en identiteit. Dat bleek gisteren overduidelijk in de Kamer, waar premier Charles Michel als een eerste minister zonder meerderheid stond.

Michel legde met verve uit dat het zijn persoonlijke overtuiging is dat België het migratiepact van de Verenigde Naties moet ondertekenen. Maar de premier sprak die zin namens zichzelf en niet namens zijn regering, want enkele minuten voordien had Peter

De Roover, fractieleider voor de N-VA, nog eens herhaald dat zijn partij op dit moment het pact niet kan steunen.

Groen-fractieleider Kristof Calvo vroeg de premier hoelang hij zich nog zou laten vernederen door de N-VA. Drie en een half jaar geleden, in maart 2015, stelde Défi-politicus Olivier Maingain tijdens het vragenuurtje in de Kamer exact dezelfde vraag aan Michel. De aanleiding was toen een uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever over de Marokkaanse Berbergemeenschap.

Discussies over racisme, identiteit en migratie zijn de zwakke plek van deze regering omdat ze de meerderheid uit elkaar spelen.

Want Michel werd dan wel een kamikazepremier genoemd in zijn begindagen, hij genoot een uitzonderlijk voordeel tegenover zijn voorgangers: hij zit in het midden.

Premier Guy Verhofstadt moest voortdurend compromissen met de PS smeden om de regering bijeen te houden, net zoals de socialistische premier Elio Di Rupo een regering met liberalen overeind moest houden. Michels MR zit qua sociaal-economisch beleid tussen de linksere CD&V en de rechtsere Open VLD en N-VA. Het regeringscompromis groeit vanzelf in zijn MR-richting.

Op andere punten verschillen de MR en de N-VA wel grondig van mening. Op het allerbelangrijkste - de Belgische staatsstructuur - sloten ze een pact waarbij de Vlaamse communautaire agenda vijf jaar in de koelkast ging. Maar in 2014, toen het regeerakkoord werd opgesteld, was het nog niet duidelijk dat migratie zó fel de discussie zou beheersen als nu.

Daarom is deze crisis zo ernstig aan het worden. Wie nu toegeeft, haalt zijn verkiezingscampagne voor 2019 onderuit. Als Michel het verdrag niet ondertekent, toont hij dat de N-VA kan terugdraaien wat hij als premier op het spreekgestoelte van de VN verkondigt. Als de N-VA toch groen licht geeft, is ze haar geloofwaardigheid kwijt in het thema waarvan ze de inzet van de verkiezingen wil maken en waardoor ze op 14 oktober al slaag kreeg van het Vlaams Belang.

Daarom is deze crisis zo ernstig aan het worden. Wie nu toegeeft, haalt zijn verkiezingscampagne voor 2019 onderuit. Als Michel het verdrag niet ondertekent, toont hij dat de N-VA kan terugdraaien wat hij als premier op het spreekgestoelte van de VN verkondigt. Als de N-VA toch groen licht geeft, is ze haar geloofwaardigheid kwijt in het thema waarvan ze de inzet van de verkiezingen wil maken en waardoor ze op 14 oktober al slaag kreeg van het Vlaams Belang.

Daarom zijn de uitwegen die Michel zoekt niet veelbelovend. Een Europese beslissing? De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron bevestigden deze week nog dat ze tekenen. Nog meer juridisch onderzoek of een aanvullende nota? Dat werkt door het opbod van de voorbije dagen de schade aan de verkiezingscampagne niet meer weg. Een uitweg zoeken zoals destijds over het handelsverdrag CETA, zoals de premier suggereerde? Toen was er geen deadline.

Nu stapt de premier op 10 december op een vliegtuig naar Marrakesh. Of niet. Het is één van beide. En de beslissing kan niet worden uitgesteld. Nog uiterlijk 17 dagen. Ofwel valt dan alsnog de regering. Ofwel is de N-VA-verkiezingscampagne dan halfdood nog voor ze moet starten. Ofwel die van de premier. De elegante uitweg daartussenin wordt met de dag moeilijker.

BART HAECK

De vlucht naar Marrakesh

Gazet van Antwerpen

23/11/2018

Stapt premier Charles Michel op 10 december op een vliegtuig naar Marrakesh of niet? Als hij dat niet doet, dan is de regering tegen dan gevallen.

 

De premier lijkt nog steeds vastbesloten om samen met een stuk of 190 landen (het aantal slinkt wel) het VN-migratiepact te ondertekenen. Niet alleen omdat hij anders zou terugkrabbelen, maar ook omdat Michel al in verkiezingsmodus is geschakeld. Hij heeft zelfs een lijst laten opmaken van maatregelen die deze regering heeft genomen tegen de zin van de N-VA in. Zoiets is ongezien. Veel Franstaligen blijven Michel zien als een handpop van de Vlaams-nationalisten. Het komt er voor hem op aan om dat beeld te keren. Dit is niet meer de premier die als een bemiddelaar boven het politieke gewoel staat.

Aan zijn kant van de ring staan nog CD&V en Open Vld, aan de andere kant bevindt zich de N-VA. Ook in verkiezingsmodus en met de hakken diep in het zand over dat ene zo gekoesterde thema: migratie. In het parlement deed de partij wat ze, als de druk groot wordt, nog al gedaan heeft: voluit in de aanval gaan. “Vlieg niet naar Marrakesh”, zei Peter De Roover.

Wel vliegen of niet vliegen, dat is de vraag.

Een paar uur eerder had vicepremier Jan Jambon iets sussender gesproken: “Dit is een moeilijk dossier, maar er is genoeg gezond verstand in de regering.” Felle uithalen en vervolgens een meer verzoenende opstelling, dat heeft de N-VA ook al eerder gedaan. Een regering doen vallen (en een in Vlaanderen wél populaire premier) is electoraal ook altijd een hachelijke onderneming.

Interessant is dat zich in Den Haag precies dezelfde crisis afspeelt. In de Nederlandse regering staan de liberalen en de christendemocraten zeer weigerachtig tegenover het migratiepact, terwijl de links-liberalen van D66 uitgesproken voorstander zijn. En ook premier Mark Rutte liet zich een tijd geleden nog positief uit over het akkoord. Het is velen in Europa pas laat beginnen dagen dat de tekst in toon en klemtonen weinig tegemoetkomt aan de bezorgdheid op rechts over de controleerbaarheid van migratie.

De Nederlanders hopen uit hun patstelling te geraken met een extra 'stemverklaring' die vastlegt dat ondertekening geen juridische consequenties heeft. Ze zoeken in Europa medestanders voor een geloofwaardige tussenoplossing. Maar heeft De Roover ook niet die weg afgesneden, toen hij zei dat een akkoord dat toch totaal niet bindend is, pure kerosineverspilling is? Vliegen of vallen, dat is de vraag.

 

Geen millimeter dichter bij een oplossing

Gazet van Antwerpen

23/11/2018

Na een fel debat in het parlement is één ding duidelijk geworden: N-VA staat meer dan ooit geïsoleerd binnen de meerderheid. Het

VN-migratiepact van Marrakesh zet de regering onder enorme druk. Premier Charles Michel heeft nog iets meer dan twee weken de tijd om de meubelen te redden.

De wekelijkse ministerraad wordt er vandaag wellicht eentje in mineur. De harde woorden die gisteren zijn gevallen in het parlement zullen nog een tijdlang resoneren binnen de regering. In ongemeen felle bewoordingen heeft N-VA zich bij monde van fractieleider Peter De Roover nog wat meer afgezet van de andere coalitiepartners in de discussie rond het VN-migratiepact van Marrakesh.

De dag was nochtans begonnen met sussende taal van vicepremier Jan Jambon (N-VA). “Dit is een moeilijk dossier, maar er is veel gezond verstand binnen de regering”, klonk het voor de televisiecamera's. Maar luttele uren later liet De Roover geen spaander heel van die mildheid van de N-VA-minister, die overigens afwezig bleef tijdens de vragenronde over het migratiepact.

Circus in Marrakesh

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) was wél aanwezig. Hij begeleidde de redevoering van De Roover meermaals met goedkeurend applaus. In dat betoog deed N-VA weinig moeite om eerste minister Charles Michel (MR) te sparen.

“Waarom zouden we naar een circus gaan in Marrakesh om een tekst te bevestigen die niet bindend is? Als hij effectief niet bindend is, dan stel ik voor dat wij niet gaan”, aldus De Roover.

Handpop Michel

Los van die “problematische inhoud” van de tekst, verwijst N-VA naar het groeiend aantal landen dat weigert te tekenen. De partij eist nu dat Michel zijn hand uitsteekt naar Oost-Europa. Landen als Hongarije, Bulgarije en Polen lieten eerder al verstaan het pact niet te onderschrijven. “Zorgt u voor een algemeen Europees akkoord of gaat u voor een splitsing van Europa?”, dixit De Roover. De boodschap is duidelijk: als Michel geen werk maakt van een aanpak die ruimer gaat dan West-Europa, dan mag hij de zegen van de Vlaams-nationalisten helemaal vergeten.

Volgens regeringsbronnen onderhoudt Michel vooral contacten met landen als Duitsland, Nederland en Denemarken. Met Oost-Europa verloopt de relatie een pak stroever. “Bovendien is het niet de bedoeling dat Michel de leiding gaat nemen in die Europese aanpak”, klinkt het.

Michel laat zich dus niet onder druk zetten door N-VA. De eerste minister ziet zijn kans schoon om finaal te breken met het beeld dat hij de handpop zou zijn van de partij van Bart De Wever - een frame dat de Franstalige oppositie maar wat graag hanteert.

Hoe dan ook is het de vraag wanneer N-VA tevreden zal zijn. De partij speelt het spel iedere dag harder en maakt het zichzelf telkens moeilijker om een elegante uitweg te vinden.

Binnen de regering wordt weliswaar luidop nagedacht over de toevoeging van een zogenaamde gezamenlijke “interpretatieve verklaring” van het migratiepact door enkele Europese landen. Daarin zou benadrukt worden dat het geheel juridisch geen impact zal hebben op Belgische rechtspraak. Maar zelfs bij die piste plaatsen Francken en co. nog heel wat vraagtekens.

Deadline

Over de mogelijke aanwezigheid van Michel in Marrakesh bestaat ondertussen nog onduidelijkheid. De premier reageerde niet op de aanmaning van Open Vld-fractieleider Patrick Dewael, die Michel “met aandrang” vraagt om naar Marokko te trekken. En ook in de omgeving van de premier wil men niet gezegd hebben dat Michel sowieso gaat.

Intussen tikt de klok verder richting één deadline: 10 en 11 december. De premier heeft dus nog iets meer dan twee weken om een grote regeringscrisis af te wenden.

Tex Van Berlaer

 

 

Maar vállen over het migratiepact?

Het Laatste Nieuws

23/11/2018

De patstelling tussen N-VA en MR over het VN-migratiepact gaat in crescendo. 'Un parfum de crise' hangt over Michel I. Struikelt de regering op een halfjaar voor de verkiezingen? Achter de schermen wordt er gesust. Aan zo'n vroegtijdige val zitten flink wat angels.

"Wat is de zin om naar een circus te gaan in Marrakesh en CO2 uit te stoten voor een tekst die niet bindend is?" Peter De Roover (N-VA) nam geen blad voor de mond in het parlement over het migratiepact. Voor de tweede week op rij moest de premier daar spitsroeden lopen over dé twistappel binnen de regering. Zoals bekend, kant N-VA zich tegen het verdrag dat op 10 december in Marrakesh goedgekeurd moet worden door de VN-landen. Ze twijfelt - erg laat - aan het niet-afdwingbare karakter van de tekst en inhoudelijk staat het pact haaks op het migratiemodel waar de partij naar streeft. De premier tracht het hoofd koel te houden. In het parlement trapte hij niet in de val om N-VA te bruuskeren - dat liet hij over aan de andere coalitiepartners. Maar intussen neemt zijn partij het geweer wel op. Het protest van N-VA irriteert MR, want het schildert de partij weer af als de marionet van N-VA. Premier Michel verkondigde namelijk in september voor de VN dat ons land het pact zal steunen. De MR wil nu meer dan ooit tonen dat ze niet met zich laat sollen. Daarom verspreidde ze dat Michel hoe dan ook op 10 december naar Marrakesh reist. Daarom werd fractieleider David Clarinval uitgestuurd om N-VA onder druk te zetten. "Wij gaan tekenen. Als N-VA dat niet ziet zitten, moet ze maar haar conclusies trekken." Daarom lekte ze gisteren een interne campagnenota aan 'Le Soir' waaruit moet blijken hoe de MR, ondanks protest van N-VA, in vele regeringsdossiers aan het langste eind trok.

Spanning ten top

Het drijft de spanning binnen de regering ten top en voedt de geruchten over een vroegtijdige val. Maar achter de schermen wordt er olie op de golven gegooid. De premier hoopt op een oplossing met de vier regeringspartijen. Dat is ook bij N-VA te horen. "Er is binnen de regering genoeg gezond verstand om hier uit te komen", zegt vicepremier Jan Jambon. De partij ligt alleszins niet wakker van de MR-nota. "Ik begrijp dat de MR zich moet verantwoorden in haar democratie waar N-VA nog steeds naar voren wordt geschoven als het zwarte beest", zegt De Roover. Vraag is of N-VA er baat bij heeft om de stekker nu al uit de regering te trekken? Jawel, het geeft de partij uitzicht op een kiescampagne rond haar geliefde thema: migratie. Maar de kritiek op het VN-pact werd aangezwengeld door radicaal-rechts. En heeft N-VA op die flank nog veel te winnen? De gemeenteraadsverkiezingen tonen aan van niet. Professor politicologie Carl Devos (UGent) gelooft dat een val over dit dossier alleen Vlaams Belang wind in de zeilen geeft. En dan is er nog de kwestie of het nut heeft op een zucht van voorziene verkiezingen. Na een val moeten er binnen de 40 dagen verkiezingen zijn. Maar aangezien we op 26 mei sowieso gaan stemmen voor een nieuw federaal, Vlaams en Europees parlement, is het praktischer om de federale stembusslag op dezelfde dag te laten doorgaan. En tegen dan is het migratiepact lang vergeten. Ook de MR spint weinig garen bij een val. De stekker uittrekken maakt van Charles Michel een weinig standvastige leider. En dan zorgt nota bene de MR er zelf voor dat de kamikazecoalitie haar naam waarmaakt.

Alle ijzers in het vuur

Onze diplomatie timmert intussen aan een gezamenlijke Europese verklaring die aan het migratieverdrag wordt toegevoegd. In die tekst wordt neergeschreven dat het verdrag geen juridische impact mag hebben op het nationale beleid. Nederland, Denemarken en Finland zijn daar al voor gewonnen. De hoop is dat ook Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zich aansluiten. Maar N-VA wil dat heel Europa zich achter die bijkomende tekst schaart. Niet simpel, want Oost-Europa vaart steevast een eigen migratiekoers. De Roover formuleert het bijzonder scherp: "Premier, zal u een bruggenbouwer zijn of de splitser van Europa?" Die harde toon doet de coalitiepartners schrikken. "We zullen alle ijzers in het vuur moeten houden", zegt een hoge regeringsbron.

Pacte de migration : “Charles Michel ne cédera pas !”

La Dernière Heure

23/11/2018

Alors que le dossier du Pacte des Nations unies sur les migrations provoque de vives tensions au sein de son gouvernement fédéral,

Charles Michel (MR) s’est exprimé devant la Chambre ce jeudi. Les tensions avec la N-VA sont telles que certains ont agité le spectre d’une possible chute du gouvernement fédéral à 5 mois à peine des élections.

“Nous avons défendu dans ce gouvernement une règle ferme et humaine, compatible avec le droit international. Mais avec des frontières surveillées, contrôlées, en coopération avec d’autres pays” , a expliqué à l’assemblée le Premier qui a rappelé son soutien au pacte des migrations. ll s’est dit tout aussi déterminé que dans le débat sur le Ceta. “On doit davantage s’attaquer aux causes profondes de l’immigration. On doit aussi s’attaquer aux passeurs et trafiquants d’êtres humains. Sans populisme, sans angélisme. Il y a là un cadre qui permet de progresser sur ces sujets. Nous croyons dans cette vision multilatérale. Je m’y engage.”

L’opposition, Ecolo-Groen et PS en tête ont reproché au Premier de ne parler qu’en son nom et pas en celui du gouvernement et de manquer de clarté.

Car face à lui, le député Peter De Roover (N-VA) a rappelé l’opposition de son parti au pacte. Theo Francken et la N-VA ne veulent pas de ce texte dont ils estiment qu’il pourrait à terme dicter à la Belgique une politique migratoire trop ouverte.

“Charles Michel ne cédera pas” , nous assure une source très proche du Premier ministre. “C’est bien lui qui détient les clés de l’agenda. La N-VA ne peut dicter le rythme sur ce dossier car elle est isolée au sein de ce gouvernement. Si les autres partis flamands ne soutenaient pas le dossier, ce serait différent. Mais comme le MR, l’Open-VLD et le CD&V sont favorables au pacte des migrations.

Et puis, même si la N-VA se retirait, le gouvernement pourrait continuer en étant minoritaire. Même si je ne crois pas à ce dernier scénario.”

Ce poids lourd libéral estime que la N-VA n’a pas intérêt à aller trop loin. “Pour la N-VA, faire chuter le gouvernement sur ce sujet signifierait tomber dans l’isolement politique. Le gros de leurs troupes est tout de même constitué par un électorat conservateur et libéral, pas par des flamingants purs et durs. Ils doivent aussi comprendre qu’on ne peut gérer seul le phénomène migratoire. Le MR a toujours été sur une ligne divergente de la N-VA sur le thème de l’immigration, mais tant que cela ne se marquait pas dans les actes, il n’y avait pas de contradiction. Il ne faut pas donner trop d’importance aux tweets de Theo Francken.”

À la N-VA, il nous revient que la volonté n’est nullement de faire tomber le gouvernement. Une solution devra cependant être trouvée sur ce dossier qui, en l’état, ne convient absolument pas aux nationalistes flamands.

Le scénario le plus probable semble toujours être la signature d’une déclaration interprétative dans laquelle chaque parti consignerait sa position et exprimerait ses réserves, pour sauver la face.

“La situation n’est pas aussi grave qu’on la présente dans les médias” , nous assure une personnalité de la N-VA qui suit le dossier en interne. “Il reste encore une semaine avant le sommet de Marrakech et le jour où le texte doit être signé. Nous avons fait connaître nos divergences de fond, mais le but n’est pas de faire tomber le gouvernement.”

Une volte-face sur ce dossier serait catastrophique pour l’image de Charles Michel : le chef du gouvernement a assuré publiquement fin septembre depuis la tribune de l’Onu que la Belgique signerait ce texte lors du sommet de Marrakech début décembre.

Le capitaine Michel navigue toujours en pleine tempête

L’Echo

23/11/2018

Le Premier ministre cherche toujours une issue à la crise sur le pacte des migrations qu'il s'est engagé à signer à l'ONU. La N-VA reste sur sa position de refus. Le bateau Michel tangue mais ne coule pas encore.

le résumé

Charles Michel poursuit son travail sur le pacte des migrations.

Objectif: tomber d'accord avec la N-VA.

Qui pourrait prendre le risque de quitter le gouvernement.

Le gouvernement fédéral tiendra-t-il le coup? Une semaine après la première salve de l'opposition sur le pacte de l'ONU sur les migrations, Charles Michel revenait devant le Parlement ce jeudi pour affronter les questions d'actualité. Il faut bien constater que son engagement à signer ce pacte n'est plus aussi franc que lorsqu'il s'exprimait à la tribune de l'ONU où il avait clairement indiqué que le pays signerait ce texte destiné à participer à la régulation de la migration à l'échelle mondiale. On le sait, depuis la fin septembre, un certain nombre d'États ont manifesté leur retrait de ce processus. Et en Belgique, la N-VA continue de s'opposer fermement à ce pacte. "Dans ce dossier, l'opposition se trouve à l'intérieur de votre gouvernement", a relevé la socialiste Meryame Kitir ce jeudi à la Chambre.

On en est là depuis plusieurs jours, en dépit du volontarisme du Premier ministre, toujours bien décidé à se rendre en personne à Marrakech les 10 et 11 décembre pour signer le texte. Il ne l'a pas dit comme cela à la Chambre hier. "Ce pacte est compatible avec l'accord de gouvernement sur de nombreux points, a-t-il affirmé. Ma position est connue depuis le mois de septembre. Il y a depuis lors, pas seulement en Belgique mais dans la plupart des pays européens, des questions, des débats, des hésitations, des objections et ma responsabilité politique n'est pas d'être intimidé par le premier effet de tribune ou de manche. Quelle est la décision du gouvernement? Nous allons continuer à travailler sur ce qui se trouve dans ce texte et en évaluer les conséquences." Le gouvernement continuera par ailleurs ses consultations internationales. En coulisse, on évoque une tentative d'aboutir à une position commune avec les Pays-Bas et d'autres pays européens comme le Danemark.

De son côté, la N-VA ne bouge pas et continue d'affirmer son hostilité au pacte. "Vous êtes le chef du gouvernement et cela signifie que vous ne pouvez intervenir qu'au nom du gouvernement, au nom des quatre partis qui le composent. Notre groupe vous donne de la marge pour nous convaincre car, jusqu'à présent, nous demeurons avec des questions fondamentales", a averti le chef de groupe N-VA Peter De Roover à la Chambre après avoir réaffirmé la position de son parti. Le chef de groupe MR David Clarinval, contrairement à la semaine dernière, est monté à la tribune avec le CD&V et l'Open Vld pour montrer l'isolement de la N-VA dans ce dossier. "Le Premier ministre est prêt à aller au clash, car une ligne rouge a été franchie, celle de l'image de la Belgique", dit un poids lourd du MR. Le chef de groupe Open Vld Patrick Dewael a notamment invité Charles Michel à signer le pacte et aux partis de la majorité "à prendre ensuite leurs responsabilités".

Gouvernement minoritaire

Le MR, derrière le Premier ministre, fait donc le pari qu'une chute du gouvernement serait plus problématique pour la N-VA qu'un compromis sur le texte onusien. Côté libéral, on signale que les nationalistes n'ont pas grand intérêt à se fâcher avec leur unique partenaire francophone si leur but est de remonter dans un gouvernement après les élections de mai. Mais quant à la possible chute du gouvernement, toutes les spéculations s'entrechoquent. C'est une évidence, les nationalistes sont inquiets de voir une partie de leur électorat repartir vers le Vlaams Belang s'ils apparaissaient faibles sur le thème de la migration.

À bonne source, on apprenait hier que les nationalistes flamands réfléchissaient à l'opportunité d'une sortie. Parmi ces options, l'idée d'un gouvernement minoritaire. Les ministres N-VA quitteraient le navire gouvernemental mais le parti continuerait de soutenir son action depuis le Parlement. Cette formule permet d'éviter l'organisation d'élections anticipées. La volonté est de ne pas demander aux Belges de voter deux fois en moins de six mois. À la N-VA, on dément formellement entrer dans pareille logique. "Notre priorité c'est de travailler sur le fond du pacte", précise la porte-parole de Jan Jambon, vice-Premier N-VA.

Ce vendredi, le conseil des ministres se réunira. Le pacte sur les migrations n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la réunion mais devrait ressurgir dans les discussions.

 

La N-VA est isolée, mais Charles Michel temporise encore

La Libre Belgique

23/11/2018

Moment de solitude, jeudi, pour Peter De Roover. Lorsqu’il a conclu son intervention, lors de la séance plénière hebdomadaire de la Chambre, seuls quelques députés l’ont applaudi. Ceux de son groupe, la N-VA. Forcément. Et ceux du Vlaams Belang (extreme droite)… Ses partenaires du gouvernement – MR, CD&V et Open VLD – sont, eux, restés de marbre, alors que, à l’inverse, ils ont énergiquement applaudi les interventions de leurs autres collègues de la majorité.

La séance de jeudi a confirmé que la N-VA est totalement isolée sur la question de l’approbation du Pacte sur les migrations de l’Onu, un texte qui définit des bonnes pratiques en matière de gestion des flux migratoires au niveau mondial. En septembre dernier, le Premier ministre Charles Michel (MR) avait assuré à la tribune des Nations unies que la Belgique l’approuverait. Sauf que, deux mois plus tard, la N-VA a exprimé tout son scepticisme et laissé entendre qu’il n’en voulait plus. Au sein de l’hémicycle, l’ensemble des familles socialiste, libérale, centriste et écologiste ont confirmé, jeudi, que, pour leur part, elles soutiennent le Pacte.

Démocrates contre populistes

“Dans quel camp êtes-vous : celui des démocrates ou celui des populistes et de l’extrême droite ?” , a demandé Catherine Fonck (CDH) au Premier ministre, résumant les propos de l’opposition. Dans l’entourage de Charles Michel, on assure en off que celui-ci compte bien signer le texte lors du sommet de Marrakech, les 10 et 11 décembre prochains, et qu’il est prêt à aller au clash avec la NVA.

Ce n’est cependant pas ce qu’il a dit en on à la tribune.

“Mon avis (sur le Pacte des migrations) est connu. Courant septembre, j’ai exprimé une position très claire devant les Nations unies” , a-t-il déclaré. Mais de poursuivre : “Depuis, c’est vrai, dans plusieurs pays européens, il y a des questions, des débats, des objections, des hésitations. La responsabilité politique d’un Premier ministre est de mener un débat sur le fond.” Selon lui, “nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas voir ce qui se passe en Europe. Nous allons travailler avec les collègues européens et nous prendrons position le moment venu.” Bref, ceux qui s’attendaient à une prise de position ferme en sont pour leurs frais.

“On n’a pas demandé votre position, mais celle du gouvernement” , a répliqué Kristof Calvo (Groen). “Vous prétendez être clair, mais après cette intervention, rien n’est plus obscur , a enchaîné Ahmed Laaouej (PS). On ne sait toujours pas si vous irez signer le Pacte à Marrakech.”

Sur le fond, la N-VA dit craindre que la Belgique perde une partie de sa souveraineté dans la gestion des flux migratoires. “Notre maison de la démocratie se situe à Bruxelles, pas à Marrakech” où sera signé le Pacte, a exprimé Peter De Roover. Le texte est pourtant non contraignant pour les États signataires, comme l’ont rappelé plusieurs intervenants. “Si ce texte est non contraignant, alors je décide de ne pas y adhérer” , a réagi l’élu nationaliste. Lequel dit aussi vouloir éviter une césure en Europe entre les pays de l’Est (plutôt défavorables au texte) et les pays de l’Ouest (plutôt favorables).

“S’il faut une déclaration interprétative, on le fera”

La majorité est apparue très divisée, jeudi, entre la N-VA et les trois autres formations. “Avec l’aval du gouvernement, vous (Charles Michel) avez annoncé que notre pays allait approuver le Pacte. À raison !” , a lancé Servais Verherstraeten (CD&V), dénonçant implicitement l’attitude de la N-VA qui aurait renié son engagement. Pour Patrick Dewael (Open VLD), “c’est une illusion de croire qu’on peut résoudre ces défis (de la migration) tout seul. […] Ceux qui disent cela sont soit naïfs, soit de mauvaise foi” . Enfin, David Clarinval (MR) a indiqué que “le Pacte est respectueux de la souveraineté des États puisque chacun d’eux aura toute la latitude pour l’implémenter” . “S’il faut une déclaration interprétative, on le fera” , a ponctué M. Verherstraeten.

C’est effectivement sur cette base que travaille la majorité. Une déclaration interprétative permettrait au gouvernement de préciser la manière dont il entend appliquer le Pacte des migrations. “Vous êtes le chef du gouvernement , a conclu le N-VA Peter De Roover à l’attention de Charles Michel. Vous ne pouvez donc agir qu’au nom des quatre partis de gouvernement.” Comprenez : au libéral de trouver une solution acceptable pour tout le monde. Il espère en outre, nous dit-on, qu’une déclaration comparable puisse être obtenue au niveau européen. Il reste deux semaines pour y parvenir.

N-VA « Cela fait deux ans que je fais des remarques »

Le Soir

23/11/2018

Signera le pacte pour les migrations ou signera pas ? La N-VA, le plus grand parti dans la coalition au niveau fédéral, ne sait toujours pas. Invité d’un débat dans le cadre de la promotion de son livre ce jeudi soir, le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken n’a pas souhaité révéler la position de son parti, ce qui lui a valu les huées d’un public plutôt acquis au Vlaams Belang.

Sa position, la N-VA la réserve pour la réunion de ce vendredi lors de laquelle Charles Michel est attendu au tournant. « Nous avons des problèmes fondamentaux avec ce texte , a répété Theo Francken. Cela fait deux ans, depuis le début du processus que je fais des remarques. On a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que nous avions de nombreuses craintes sur les effets de ce pacte à long terme même s’il n’est officiellement pas contraignant . »

Quelques heures plus tôt à la Chambre, les nationalistes avaient déjà été malmenés par l’opposition et ses propres partenaires de la majorité (MR, CD&V et VLD), tous en faveur de la signature du pacte.

À la sortie des débats, le chef de groupe de la N-VA à la Chambre, Peter De Roover, n’était toujours pas convaincu par les réponses du Premier ministre : « Nous ne comprenons pas pourquoi la Belgique n’essaye pas de trouver des solutions à l’échelle européenne.

Elle a toujours joué un rôle de constructeur de ponts entre les pays membres or il ne semble pas possible actuellement d’avoir une position commune. Il faudrait avant tout travailler sur cette question. » Theo Francken a d’ailleurs rappelé que plusieurs pays européens et des grandes puissances comme les Etats-Unis et l’Australie ne signeraient pas ce pacte qui a donc de facto échoué.

Un pacte à la vision

« trop positive »

Charles Michel a eu beau insister sur le caractère non contraignant du pacte, la N-VA ne semblait pas rassurée. « Sa réponse s’insère dans un processus subtil , relève Peter De Roover. On n’est pas encore lié à ce pacte mais on serait déjà lié au fait de devoir suivre sa direction. Je ne comprends pas. Est-on lié au pacte ou pas ? Est-on à demi lié ? J’ai l’impression qu’il faudrait presque inventer une nouvelle terminologie pour l’occasion. Une intention reste une intention. Si on signe ce pacte, que l’on montre qu’on est d’accord avec ce qu’il y a dedans, cela voudra dire qu’il faudra l’exécuter par la suite. Cela nous pose problème. Plusieurs points au niveau de la forme, de l’intention, de l’atmosphère autour de ce pacte heurte notre vision de la migration. »

Les nationalistes ne sont pas d’accord avec ce que le texte propose au niveau du regroupement familial car il assouplit les conditions alors qu’elles ont été durcies dans la loi belge. Ils considèrent aussi que le pacte a une vision « positive » de la migration et qu’il y a « un flou artistique » autour des notions d’immigration légale et illégale.

La suite ? « On verra , dit encore Peter De Roover. On n’est pas encore le 11 décembre (date à laquelle Charles Michel doit se render à Marrakech pour annoncer la position finale de la Belgique NDLR.). La N-VA n’est pas contre tout ce qu’il y a dans ce pacte. Il faut trouver des solutions et avant cela dépolluer le débat en arrêtant de dire que c’est un petit groupe d’extrême droite, une minorité qui pose problème. Je pense qu’une majorité de la population a un problème avec ça. Certains pays aussi dont certains sont dirigés par des démocrates-chrétiens ou des libéraux. La migration est un large débat qu’il faut mener publiquement. Il faut qu’il y ait de Nouvelles discussions au sein du gouvernement entre Theo Francken et le Premier ministre mais aussi Jan Jambon qui est notre porte-parole au sein du gouvernement. »

Deadline : le 10 décembre

Pour Theo Francken qui a confirmé que la question était à l’agenda du gouvernement ce vendredi, « l a situation est problématique.

On a jusqu’au 10 décembre pour s’entendre. La N-VA n’a encore jamais mis son veto jusqu’à présent sur ce sujet. Nous verrons demain. »

 

Le bras de fer continue, le risque de crise n’est pas levé

Le Soir

23/11/2018

Conseil des ministres sous haute tension ce vendredi, où le pacte migratoire revient sur la table. Le gouvernement cherche une solution internationale.

Les partis de la majorité ne se sont pas rabibochés, jeudi, autour du pacte migratoire, que la N-VA rejette. La séance du conseil des ministres de ce vendredi risque d’être agitée : le point sera évoqué, a dit Theo Francken. Avec un risque de crise qui est loin d’être levé.

A la Chambre, ce ne fut pas le pugilat, mais certainement pas la réconciliation non plus. Les partis se sont (relativement) épargnés.

Mais personne n’est revenu sur sa position : le MR et le VLD soutiennent le pacte. Le CD&V soutient, mais demande qu’on s’assure que le pacte ne pose pas de problèmes. Et la N-VA confirme très nettement son refus. Peter De Roover (N-VA) : « Dans cette maison de la démocratie qu’est le Parlement, pourra-t-on encore fixer les règles du regroupement familial ? La Belgique pourra-t-elle encore procéder à des éloignements forcés ? Le Parlement est-il à Bruxelles ou à Marrakech (où le pacte doit être signé, NDLR) ? » Peter De Roover a aussi demandé que l’Europe reste unie sur la question et qu’elle ne laisse pas tomber les Etats hostiles au pacte, tels la Hongrie de Orban…

Le Premier ministre, de son côté, s’est gardé d’émettre une position tranchée. Tout en réaffirmant que le pacte avait ses faveurs.

Cependant, il n’a pas dit explicitement s’il approuverait le pacte, risquant alors de provoquer le départ immédiat de la N-VA.

Manifestement, la piste de solution se jouera à l’international. Mais la N-VA a prévenu : cette solution doit aussi intégrer des pays comme la Hongrie. Ce ne sera pas simple…