De beslissingen van het Overlegcomité

De beslissingen van het Overlegcomité

 

Peter De Roover aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De beslissingen van het Overlegcomité".

Mevrouw de voorzitster, ik heb nog een voorafgaande opmerking. Over de testing worden hier veel vragen gesteld. Collega Bacquelaine zal daarover straks een vraag stellen. Collega Depoorter heeft daarover ook een vraag ingediend. Ik mag aannemen dat die vraag daaraan nog wordt gekoppeld.

Mijnheer de minister, er wordt een krachtdadig beleid gevraagd. U hebt die indruk de voorbije weken ook gegeven, maar er zitten toch wat scheurtjes in, vrees ik. Wij hebben een ministerieel besluit gekregen voor de uitvoering van de maatregelen van vorige week. Dat is doorgestuurd om 22 uur. Dat betekent twee uur voor alle gemeenten, ook burgemeesters van kleine gemeenten, het besluit moeten uitvoeren, op een zondagavond. Dat is niet evident. Bovendien zaten daar heel wat onduidelijkheden of zelfs tegenstrijdigheden in.

Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat winkels die tot 21 uur open zijn, maar tot 20 uur alcohol mogen verkopen en dan de rayon misschien een uur moeten afdekken. Er was ook complete onduidelijkheid over het leveren van alcoholische en niet-alcoholische dranken aan de horecazaken die nog een klein beetje activiteit probeerden te ontplooien.

Er wordt veel chaos en onduidelijkheid gecreëerd, die bovendien per brief wordt rechtgetrokken, maar een brief kan een ministerieel besluit natuurlijk niet rechttrekken.

Er zijn bovendien maatregelen genomen, onder andere die betreffende de nachtklok, die volgens alle experts ter zake de toets van de Grondwet niet doorstaan. Dat betekent dat het onduidelijk is of mensen na 12 uur de straat nog op mogen. De politie weet niet of ze dat kan handhaven. De burger weet niet wat hij of zij moet doen. De enige die zekerheid heeft, is de rechter die, indien hij of zij daarover een uitspraak moet doen, een streep door de maatregel zal trekken.

Hetzelfde is het geval met het nieuwe testbeleid. 's Morgens vernemen de eerstelijnsmensen via de kranten dat zij een plots heel ander testbeleid moeten voeren. Dat heeft ook tot veel chaos geleid.

Mijnheer de eerste minister, krachtdadigheid vraagt duidelijke en degelijke wetgeving. Wat zult u doen aan die onduidelijkheid? (…)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer De Croo, ik had van een liberale premier antwoorden verwacht op de vragen over de rechtsstatelijke onderbouwing van uw maatregelen. U zegt dat de maatregelen gemakkelijk handhaafbaar zijn, maar als men zegt dat de basis ongrondwettelijk is, dan hebben we niet alleen een probleem inzake de rechtsstaat maar ook inzake de handhaving. U geeft immers ruimte aan diegenen die de maatregelen niet willen volgen en dat moeten we vandaag natuurlijk niet hebben.

Men zegt dat het een ploegsport is en ik ben het daarmee eens maar dan moeten we spelregels invoeren die onbetwistbaar zijn. U moet een duidelijk en onderbouwd kader geven voor de maatregelen die genomen zijn en voorbij de algemeenheden gaan die u hier gedebiteerd hebt. U bent de uitvoerende macht en wij willen dat u de maatregelen correct onderbouwt en binnen de rechtsstaat uitvoert. Dat is het minimum wat we van u kunnen verwachten, anders leidt dit tot chaos en niet-handhaafbaarheid van de maatregelen. Dat willen we absoluut niet.

 

Plenaire vraag van 22 oktober 2020

Foto: Belga