Café Paarsgroen mét plexiglas

Café Paarsgroen mét plexiglas

Voorbije parlementaire werkweek volgde op een weekend verantwoordelijk genieten – zoals het een parlementariër betaamt - op de vers heropende terrassen. Het werd een korte werkweek want na het rode 1 mei was het de beurt aan de groene hesjes om hun feest te vieren, al hoorde Ons-Heer-Hemelvaart voor de ACV-bonzen een strijddag te zijn.

In het weekend had de paars-groene regering alweer een nieuw hoofdstuk bijgeschreven in haar inmiddels vuistdikke blunderboek. Daags voor de heropening van de terrassen, die al ruim twee weken vastlag, verscheen het ministerieel besluit waarin minister Verlinden (CD&V) bepaalde hoe die belangrijke dag in goede banen moest blijven. Rijkelijk te laat en, vooral, zoals gebruikelijk met de nodige absurditeiten. Daarover zou ik later op de week premier De Croo het vuur aan de schenen leggen.

De politieke week stond in het teken van het Overlegcomité op dinsdag, waar de leidraad richting een meer normale zomer werd afgeklopt. Iedereen kent inmiddels de grote lijnen van het Zomerplan, waarvan wij als N-VA-fractie tevreden akte namen. Voorzichtigheid blijft uiteraard geboden. Interessant was ook de verschrikte reactie van de federale regering omdat de Vlaamse al enkele dagen een ‘bevrijdingsplan’ had afgeklopt. Premier De Croo (Open VLD) laat bij slecht nieuws graag de nodige communicatieruimte aan de virologen maar kon deze keer niet snel genoeg van de ene tv-studio naar de andere gechauffeerd worden om de blijde boodschap te verkondigen.

Frank Vandenbroucke (Vooruit) trok zich heel even nukkig terug om zich daarna voor de camera’s te profileren als de enige die zich nog het lot van de verzorgingssector aantrekt. Pak aan collega’s in de regering: gelukkig is er nog een verstandige mens in de regering en die heet niet De Croo. Zeg dat meester Frank het geproclameerd heeft.

Alle begrip dat virologen gefixeerd zijn op het volledig uitroeien van het virus. Maar een permanente slechtnieuwsshow blijft geen volk trekken. Na de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant moet het volk deze keer op de hoede blijven voor de Indiase variant die onze contreien zal overspoelen. Aangezien de Verenigde Naties 193 lidstaten kent, kunnen er nog aardig wat varianten volgen, denkt Jan-met-de-pet dan en zijn Julia knikt wat ontmoedigd. Voor velen wordt het een riedeltje dat langzaamaan maar steeds sneller afgezaagd klinkt, de bevolking wordt er ook niet gelukkiger van en bepaald niet ontvankelijker voor de levensbeperkingen die worden opgelegd, integendeel.

Gelukkig loopt de vaccinatiecampagne nu echt als een trein en mogen we er met gezond vertrouwen van uitgaan dat het in dit land allemaal goedkomt. Schreef ik ‘in dit land’? Franstalige wetenschappers waarschuwen voor de vaccinafkeer in Brussel en Wallonië die er toe kan leiden dat de beoogde vaccinatiecijfers niet gehaald worden. Waarschuwingen in die zin van Jan Jambon werden enkele weken geleden weggezet als typisch Vlaams-nationale Wallonië-bashing. Wanneer het leven in het noorden op slot blijft omdat het zuiden de picure afwijst, gaat dat nog stevige politieke hoogspanning veroorzaken. De cijfers uit Engeland en Israël leren hoe belangrijk de vaccinatie is in het hernemen van het normale leven.

In een interview met Knack ging ik dieper in op de rol van de deskundigologen die in de coronapandemie het heft in handen kregen dan wel namen. Ik vertelde de onvolprezen Tex Van Berlaer dat de experten hoegenaamd de mond niet moet gesnoerd worden op diverse specialistencomités die het beleid informeren maar dat we tevreden mogen zijn dat zij niet de knopen doorhakken. Een politicus kan je ter verantwoording roepen, een expert niet. En wanneer je als adviseur van het beleid datzelfde beleid meteen afbrandt zodra er iets beslist wordt, dan is daar het woord deloyaal voor uitgevonden. 1 ploeg van 11 miljoen, weet u nog?

De plenaire kamerzitting vond deze week op woensdag plaats. Ik bevroeg premier De Croo over het fiasco met de plexiglazen. Zelfs naar zijn doen bleef hij enorm op de vlakte wat betreft dat toch weinig gecompliceerde onderwerp en weigerde te antwoorden op mijn vraag om snel en duidelijk te zeggen wat de horeca nu mag en niet mag, ook bij heropening binnen. Hoewel het hele in de werkelijkheid staande land unisono riep om die bizarre maatregel af te schaffen, bleek nogmaals dat de Wetstraat er niet in slaagt het gezond verstand van de Dorpsstraat te volgen. Ik wees er fijntjes op dat, indien plexiglazen werkelijk zo verschrikkelijk zijn voor de gezondheid, hij best meteen ‘café Vivaldi’ sluit, de ministerraad waar onze 20 excellenties elke week omgeven door het plexiglas samenkomen.

Dat er binnen paarsgroen enorme ideologische verschillen gapen, is geen geheim, maar bij het laatste Overlegcomité was dat voor het eerst ook op het vlak van het coronabeleid. De ‘as van de strenge lijn’, bestaande uit Frank Vandenbroucke en Alexander De Croo, brak dus met gedruis in twee. Meester Frank beleefde ook parlementair niet zijn beste week. De beruchte pandemiewet heeft een klein broertje, het gezondheidsluik daarvan waar Vandenbroucke een ontwerp voor indiende. Hij wil dat met (on)bekwame spoed door het parlement jagen. Een viertal uurtjes debat in die lastige parlementaire commissie, leek hem ruim genoeg. Hij vroeg Kamervoorzitter Tilleux (PS) om zijn wetsontwerp op de agenda te plaatsen bij het begin van de plenaire zitting hoewel er nog geen verslag voorhanden was van de commissiezitting. Ik wees er op dat zoiets reglementair helemaal niet kan en de collega’s van de meerderheid deden niet eens echt een poging om Vandenbrouckes machtsgreep te steunen. In de coulissen knarsen de tanden ook bij meerderheidsfracties wanneer de naam van meester Frank valt.

Melissa Depraetere (Vooruit) en Wouter Devriendt (Groen) deden nog een bizarre poging om tot een ‘afspraak te komen’. Als zij het reglement volgen dan moeten wij beloven het ontwerp volgende week keurig af te werken. Pardon? Voor het naleven van het reglement worden geen prijzen betaald, goede collega’s. Enfin, iedereen begreep in welke gênante positie de Kamer dreigde te komen door Vandenbrouckes misprijzen voor het parlement en dus ging zijn feest niet door. Het punt verdween nog van de agenda vooraleer het er op kwam.

Volgende week belooft alweer hoogst interessant te worden, met de pandemiewet, de echte, die van Verlinden, die maandag opnieuw in commissie komt. Wordt dus weer vervolgd!

Deze editie van de Wetstraatweek verscheen voor het eerst op Facebook.