Wetgevend werk

Voor een volledig chronologisch overzicht van al mijn wetgevend werk kan u hier klikken.

N-VA zet werkbaar werk op de agenda: tien maatregelen die belangen van werknemers en werkgevers verzoenen zonder sociale afbraak

De N-VA stelt een actieplan voor om de Belgische arbeidsmarkt tegen 2019 grondig te hervormen, zodat mensen langer (kunnen) werken en onze sociale zekerheid betaalbaar blijft. De krachtlijnen van het plan zijn: meer autonomie voor de werknemer, meer maatwerk en meer arbeidsmobiliteit. Dat alles onder de noemer van werkbaar werk, zowel voor jonge als oudere werknemers. De Kamerleden die de resolutie indienden - Jan Spooren, Zuhal Demir, Peter De Roover en Wouter Raskin – roepen de regering op om in tien domeinen maatregelen te nemen. Al die maatregelen vormen een aanvulling of uitwerking van het regeerakkoord.

'Pensioenen: Zonder ingreep wordt de last op de schouders van de actieve bevolking ondraaglijk zwaar'

De pensioenen ook in de toekomst betaalbaar houden. Om die bekommernis van de federale regering te realiseren, moeten we het huidige pensioensysteem omvormen tot een volwaardig gemengd systeem waarbij het wettelijk pensioen wordt aangevuld met opgebouwde rechten op de verzekerings- of pensioenfondsenmarkt. Dat staat garant voor een veel stabielere pensioenopbouw. Over die omvorming gaat mijn opiniestuk dat verscheen op de webstek van Knack.

We moeten dringend werk maken van werkbaar werk.

Dat we langer moeten werken om ons pensioensysteem betaalbaar te houden, daar is nagenoeg iedereen het over eens. Het beleid moet er echter alles aan doen dat de job van oudere werknemers werkbaar blijft. De sociale partners behandelen binnenkort het dossier zware beroepen. Over werkbaar werk schreven collega Jan Spooren en ik een opiniebijdrage in De Tijd.