Oppositiepartij N-VA komt met eigen voorstel pandemiewet: "Parlement mag niet meer buitenspel worden gezet"

Oppositiepartij N-VA komt met eigen voorstel pandemiewet: "Parlement mag niet meer buitenspel worden gezet"

 

Federaal oppositiepartij N-VA heeft zelf een voorstel rond pandemiewet klaar. Dat schrijft De Standaard. N-VA eist daarin dat elke vrijheidsbeperkende maatregel in tijden van crisis door het parlement in principe voorafgaand wordt goedgekeurd. 

Tijden van crisis, dat is wat we momenteel beleven met de coronapandemie. Zo'n crisis vergt drastische maatregelen, maatregelen die de federale regering momenteel neemt via een ministerieel besluit. Al worden er vraagtekens geplaatst bij de wettelijke basis en het democratische proces. In het federaal parlement worden er tijdens de wekelijkse zitting dan wel vragen gesteld, inspraak hebben de parlementsleden niet.

Dat wil de N-VA veranderen. "Ons voorstel bepaalt dat alle maatregelen die bij een crisis – welke dan ook – door een regering worden genomen, dat die eerst de goedkeuring van het parlement krijgen. Dat moet binnen de week kunnen", legt fractievoorzitter Peter De Roover uit.

Een uitzondering wordt voorzien voor erg dringende crisissituaties. "In acute omstandigheden kan de regering meteen besluiten nemen, maar ook dan moet binnen de 7 dagen het parlement die bekijken en al dan niet goedkeuren", aldus N-VA-fractievoorzitter De Roover. "Wat wij alleszins willen vermijden is dat het parlement verder buitenspel wordt gezet bij heel belangrijke beslissingen die fundamentele rechten van de burgers aanbelangen", klinkt het. 

 

Bekijk het fragment uit Het Journaal hier. 

Verschenen in op VRTNWS en in Het Journaal op 18 februari 2021.

 

 

Labels