N-VA neemt zelf initiatief in regeling voor parlementaire pensioenen

N-VA neemt zelf initiatief in regeling voor parlementaire pensioenen

Peter De Roover: “Lang genoeg getalmd en gewacht op brede consensus.”

In de Kamer dient de N-VA een voorstel in om de verhoging van de pensioenleeftijd voor de Kamerleden op eigen houtje door te voeren. Dat vertelt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover. Hij reageert daarmee op het uitblijven van een globaal akkoord voor alle parlementen in ons land. 

 

In de publieke opinie bestaat een groot ongenoegen over de scheeftrekking tussen de regeling van de parlementaire pensioenen en die van de overige werknemers. Terecht vinden wij.

 

Onze fractie wou die kromme verhouding recht trekken in ruim overleg, zo mogelijk in een akkoord met alle parlementen die dit land ‘rijk’ is.

 

Na lang onderhandelen bleek deze morgen dat er weer geen consensus werd bereikt. Aangehaalde argumenten om toch een verschil in stand te houden overtuigen ons niet en zijn volgens ons hoe dan ook ondergeschikt aan het algemeen belang.

 

Onze fractie neemt nu zelf initiatief en legt een concreet voorstel neer. Dat voorstel komt er eenvoudig op neer dat parlementairen aan dezelfde pensioenvoorwaarden gebonden zijn als andere werknemers.

 

Over dat principe leek er binnen de Kamer overeenstemming te bestaan en daarop bouwen wij verder.

 

Wij nodigen onze collega’s van de andere fracties in de Kamer uit om een oplossing in die zin mee uit te voeren.

 

Fractievoorzitter Peter De Roover: “Onze groep volgde de logica van het brede overleg maar zag dat niet als schaamlap om de oplossing te blijven uitstellen. Nu blijkt dat er geen akkoord kan worden gevonden tussen de diverse parlementen, is de tijd rijp voor de Kamer van volksvertegenwoordigers om zelf op te treden. Wat wij als politici vragen aan de bevolking moet vanzelfsprekend ook voor ons gelden. Daarom legt onze fractie nu een concreet en technisch uitgewerkt voorstel op tafel dat daarvoor kan zorgen.”

 


 

Persbericht verstuurd en hier geplaatst op 12 oktober 2016. 

 

Foto: © Belga

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.