Tussenkomsten

Tussenkomst tijdens de herfstzitting 2017 van OVSE

De zestiende herfstvergadering van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) vindt plaats van 3 tot 5 oktober 2017 in Andorra. Ik kwam tijdens de eerste sessie tussen over het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië en riep de OVSE op om haar verantwoordelijkheid te nemen. U kan mijn vertaalde tussenkomst hier herlezen. 

Kamerdebat wijziging artikel 12 Grondwet: de aanhoudingstermijn

Op 15 juni 2017 debatteerde de plenaire vergadering van de Kamer over de wijziging van artikel 12 van de Grondwet, die de aanhoudingstermijn nu beperkt tot 24 uur. Ons voorstel wilde die optrekken naar 48 uur voor alle feiten en 72 uur voor terroristische feiten, na tussenkomst van een rechter. We kwamen echter net 3 stemmen tekort voor de noodzakelijke 2/3e meerderheid en dus werd het voorstel verworpen. Rood en groen weigerden mee te gaan in deze belangrijke aanpassing.

Les uit kamerdebat: SP.a en Groen tegen uitwijzing haatimam van Dison

Op donderdag, 9 februari 2017 debatteerde de Kamer over het wetsontwerp van staatssecretaris Theo Francken waardoor gevaarlijke vreemdelingen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid gemakkelijker het land kunnen worden uitgezet. Een korte tussenkomst van mij maakte duidelijk wat de consequentie is van de houding van SP.a en Groen.

"Oppositie biedt zelf geen alternatieven behalve extra inkomsten en dus weer belastingen"

In de Kamer werd maandag 17 oktober het debat gevoerd over de beleidsverklaring van de premier. Ik mocht de spits afbijten. ik maakte duidelijk dat er dankzij deze regering jobcreatie en minder faillissementen zijn, de belastingdruk gedaald is en de loonhandicap zo goed als weggewerkt. Hieronder kan u het beknopt verslag nalezen van mijn tussenkomst. 

Tussenkomst tijdens actualiteitsdebat over de eerste aanpassing van de begroting 2016

De Kamer hield op 16 april 2016 een actualiteitsdebat over de eerste aanpassing van de begroting 2016 na de recente begrotingscontrole. Tijdens mijn tussenkomst legde ik de nadruk op drie belangrijke elementen: het activeren van mensen die langdurig in een ziektevoorziening zitten, werkloosheid en pensioenen. U kan mijn volledige tussenkomst hier nalezen. 

Onderzoekscommissie mag geen vluchtroute worden

Op vrijdag 25 maart 2016 organiseerde de verenigde commissie voor de buitenlandse betrekkingen, voor de justitie en voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt een gedachtewisseling. De vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, Jan Jambon, de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Didier Reynders, en de minister van Justitie, Koen Geens, gaven tekst en uitleg over "de terroristische aanslagen" en het zogenaamde Turkije-luik daarvan. Ik nam in de repliek het woord namens de fractie.