Tussenkomsten

"Oppositie biedt zelf geen alternatieven behalve extra inkomsten en dus weer belastingen"

In de Kamer werd maandag 17 oktober het debat gevoerd over de beleidsverklaring van de premier. Ik mocht de spits afbijten. ik maakte duidelijk dat er dankzij deze regering jobcreatie en minder faillissementen zijn, de belastingdruk gedaald is en de loonhandicap zo goed als weggewerkt. Hieronder kan u het beknopt verslag nalezen van mijn tussenkomst. 

Tussenkomst tijdens actualiteitsdebat over de eerste aanpassing van de begroting 2016

De Kamer hield op 16 april 2016 een actualiteitsdebat over de eerste aanpassing van de begroting 2016 na de recente begrotingscontrole. Tijdens mijn tussenkomst legde ik de nadruk op drie belangrijke elementen: het activeren van mensen die langdurig in een ziektevoorziening zitten, werkloosheid en pensioenen. U kan mijn volledige tussenkomst hier nalezen. 

Onderzoekscommissie mag geen vluchtroute worden

Op vrijdag 25 maart 2016 organiseerde de verenigde commissie voor de buitenlandse betrekkingen, voor de justitie en voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt een gedachtewisseling. De vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, Jan Jambon, de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Didier Reynders, en de minister van Justitie, Koen Geens, gaven tekst en uitleg over "de terroristische aanslagen" en het zogenaamde Turkije-luik daarvan. Ik nam in de repliek het woord namens de fractie.

N-VA rekent op brede consensus voor interventie Syrië

De N-VA staat achter de woorden van premier Michel vandaag in de Kamer over een mogelijke interventie in Syrië op vraag van de VS. In een brief aan minister Vandeput vroeg de Amerikaanse minister van Defensie Carter België om vanaf juli 2016 ook in Syrië tegen IS op te treden. Tot nog toe was België alleen actief in Irak.

Vragen aan de Nederlandse minister van buitenlandse zaken

De heer Bert Koenders, minister van buitenlandse zaken van Nederland kwam in de commissie Europese Aangelegenheden van  16 februari 2016 een uiteenzetting geven over de prioriteiten van het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (januari - juli 2016). Hier kan u mijn tussenkomst lezen. 

Peter De Roover: “Voor N-VA staat EU-lidmaatschap Turkije niet op de agenda”

N-VA Kamerlid Peter De Roover heeft premier Michel vanmiddag vragen gesteld over het akkoord dat de EU afgelopen weekend sloot met Turkije in het kader van de vluchtelingencrisis. De Roover merkte op dat daarover veel bezorgdheid bestaat en vroeg verduidelijkingen. Hij benadrukte dat we onze belangen op lange termijn niet mogen vergeten. Uit het antwoord van premier Michel bleek dat onze regering in de EU terzake een ferme houding aanneemt en zich bewust is van de risico’s. Voor de N-VA staat de toetreding van Turkije tot de EU alvast niet op de agenda.