Tussenkomsten

Parket-Generaal van Brussel opent strafrechtelijk onderzoek naar Grote Moskee

Peter De Roover ondervroeg minister van justitie Koen Geens vandaag over de aanpak van haatliteratuur die gebruikt wordt in de Grote Moskee. Hij vernam dat het Parket-Generaal van Brussel nu dan toch eindelijk een strafonderzoek is gestart. Hij roept leden van de moslimgemeenschap op parketten actief op de hoogte te brengen wanner zij stoten op dergelijke haatpropaganda

Op de spijker kloppen aan de boorden van de Nijl

Op internationale bijeenkomsten bestaat de gewoonte dezelfde platitudes te gebruiken en te herhalen. Als je dan toch eens zelf op zo’n toneel optreedt, dan probeer je als N-VA’er net iets minder diplomatisch tussen te komen dan gebruikelijk, uiteraard steeds als de welopgevoede jongen die mijn moeder van mij heeft gemaakt. Maar de Turkse delegatie bekeek me achteraf toch met een erg scheef oog.

Socialisten zorgden niet voor eerlijke fiscaliteit

De socialisten zeggen dat er nood is aan een eerlijke fiscaliteit. Blijkbaar zijn ze er dus zelf nooit in geslaagd dat te realiseren, merkte ik gisteren op in de Kamer, terwijl wij daar wel werk van maken. Hieronder kunt u inpikken wanneer ik Peter Van Velthoven (sp.a) daarmee confronteer. (gebaseerd op het Beknopt Verslag van de plenaire zitting van 1 februari 2018) 

Tussenkomst tijdens de herfstzitting 2017 van OVSE

De zestiende herfstvergadering van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) vindt plaats van 3 tot 5 oktober 2017 in Andorra. Ik kwam tijdens de eerste sessie tussen over het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië en riep de OVSE op om haar verantwoordelijkheid te nemen. U kan mijn vertaalde tussenkomst hier herlezen. 

Kamerdebat wijziging artikel 12 Grondwet: de aanhoudingstermijn

Op 15 juni 2017 debatteerde de plenaire vergadering van de Kamer over de wijziging van artikel 12 van de Grondwet, die de aanhoudingstermijn nu beperkt tot 24 uur. Ons voorstel wilde die optrekken naar 48 uur voor alle feiten en 72 uur voor terroristische feiten, na tussenkomst van een rechter. We kwamen echter net 3 stemmen tekort voor de noodzakelijke 2/3e meerderheid en dus werd het voorstel verworpen. Rood en groen weigerden mee te gaan in deze belangrijke aanpassing.