Volmachten voltooid verleden tijd

Volmachten voltooid verleden tijd

 

Weer even wat politieke informatie delen want de volmachten van de regering Wilmès eindigen vandaag 26 juni. Een terugblik en over de aanpak morgen.

Op 26 maart verleende de Kamer volmachten aan de regering-Wilmès.

Ik zei in dat Kamerdebat o.m.:
“Mag ik echter, geachte vice-eersteminister van de regering <de premier kon op dat debat niet aanwezig zijn>, nadrukkelijk wijzen op een vierde risico, namelijk het onnodig gebruikmaken van de bijzondere machten? Bijzondere machten maken het, zoals gezegd, mogelijk om snel op te treden, wanneer de normale weg via het Parlement een doeltreffende aanpak verhindert. Het is een zwaar misverstand te menen dat het Parlement geen rol meer zou kunnen spelen. In de gevallen waarin extreme spoed niet noodzakelijk is, moet de normale parlementaire weg worden verkozen. Ik wijs erop dat artikel2 van het voorliggend wetsvoorstel duidelijk stipuleert dat de Koning – lees de regering – maatregelen kan nemen. Er staat niet in dat zij dat via die weg moet doen.
Ik beklemtoon dat hier graag en ik roep de regering op om in die geest te handelen. (...)

Ook daarom vroegen vrij uitdrukkelijk een vastgelegde evaluatie na drie maanden en wij beklemtonen dat een ernstige opvolging van het gebruik van de bijzondere machten van het allergrootste belang is. (...)

Mijnheer de vicepremier, leden van de regering, gebruik het heel uitzonderlijk instrument van de bijzondere machten zinvol en u vindt onze fractie aan uw zijde. Misbruik de bijzondere machten en onze fractie zal u daarover met de gepaste gestrengheid rekenschap vragen.”

Vandaag zijn we drie maanden verder en eindigen de volmachten. Onze eis om na drie maanden te evalueren en geen zes maanden te voorzien, bleek terecht.

In die drie maanden hebben wij er actief en strikt op toegezien dat die volmachten terughoudend worden aangewend. Daar zijn we in geslaagd want de regering heeft snel begrepen dat er bij voorkeur via het parlement wordt gewerkt.

Waren ze noodzakelijk, die volmachten? Amper. Het mogelijk maken om zo nodig (!) snel te kunnen ingrijpen, was een terechte keuze van ons. Er op toezien dat er geen misbruik van wordt gemaakt echter evenzeer.

In alle bescheidenheid denk ik dat onze fractie hier uitstekend - kritisch maar constructief bij zo’n corona-uitdaging - werk heeft geleverd. Grote woorden van de zijde van de radicale partijen aan de linkse en de rechtse zijde bleken eerder gericht op spectakel-effect maar verder konden ze geen rol spelen. De aanpak van de N-VA als kritische waakhond bleek dan toch slimmer en doeltreffender.

In die maanden leverden meerdere van onze fractieleden schitterend parlementair werk in het blootleggen van mankementen in de corona-aanpak. Daarvoor hebben ze niet gewacht op bijzondere of onderzoekscommissies. Andere fracties beperkten hun activiteiten tot een vraagje in de Kamer op donderdag wanneer de camera’s draaien.

Nu komt het serieuze werk om de hele corona-aanpak uit te benen. Ik heb geëist en verkregen dat de bijzondere corona-commissie omgevormd wordt naar een onderzoekscommissie wanneer dat nodig blijkt. Ook daar werden weer hoogdravende woorden over afgelegd door anderen maar wij slaan de hand liever aan de ploeg met sterk inhoudelijk werk. Dat is onze N-VA-stempel.

En zo bent u ook alweer op de hoogte.

 

Tekst geplaatst op mijn Facebookpagina op 26 juni 2020.