Peter De Roover: "Ik hoop dat we kunnen verder werken"

Peter De Roover: "Ik hoop dat we kunnen verder werken"

 

N-VA-fractieleider Peter De Roover is blij dat premier Charles Michel zegt dat hij wil dat de vier meerderheidspartijen samenwerken op de thema's die hen binden. Dat zei hij vanavond in de Kamer. 

 

"Het debat dat we hier gevoerd hebben, vind ik geen tijdsverlies. Het is een goed debat geweest, de bevolking kan zien welke partij op welke manier belang hecht aan het begrip 'grens'", zei De Roover.

"Het verheugt me dat de premier zich inspant om ervoor te zorgen dat de regering kan verderwerken op die thema's die de vier partijen binden. Ik hoop dat we kunnen verderwerken", zei de N-VA-fractieleider, voor de stemming over de resolutie die het pact steunt.

Orde van de dag


"De premier zal de rechtstatelijke regels volgen, die bij een bepaalde besluitvorming gepast zijn. Schijnbaar zijn er nog onduidelijkheden, dan zal hij ongetwijfeld daar opklaring over bieden in de regering", aldus De Roover.

De N-VA-fractieleider hoopt zo snel mogelijk "over te gaan tot de orde van de dag" en "het belangrijke werk met zijn vieren te kunnen verderzetten".

Verduidelijking


De Kamer nam uiteindelijk een resolutie aan die de regering vraagt het pact goed te keuren. Ook de MR, de partij van premier Michel, steunde die resolutie. "De basistekst was duidelijk, maar we waren op zoek naar een zo breed mogelijke consensus", zei fractieleider David Clarinval. "Voor sommige fracties was een verduidelijking nodig."

VTM bericht van 6 december 2018. Hier geplaatst op 8 december.