Kamer draagt Yasmine Kherbache voor als rechter bij het Grondwettelijk Hof

Kamer draagt Yasmine Kherbache voor als rechter bij het Grondwettelijk Hof

 

De Kamer draagt sp.a-Kamerlid Yasmine Kherbache voor als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Haar kandidatuur is vandaag met de vereiste tweederdemeerderheid goedgekeurd.

Gisteren, 14 november, werd Yasmine Kerbache verkozen tot rechter in het Grondwettelijk Hof. Dat de helft van dat Hof bestaat uit gewezen politici roept inderdaad vragen op. Mevrouw Kerbache - wier politieke oriëntatie ik niet deel - is evenwel zonder discussie een zeer bekwame én integere juriste. (De kandidatuur van mevr. Kattabi van Ecolo - binnenkort te behandelen - is een ander paar mouwen.)
Wij willen het debat over de samenstelling van dat Hof dan ook niet voeren n.a.v. Kerbaches specifieke kandidatuurstelling.
Ik heb haar gisteren gefeliciteerd omdat zij naar aanleiding van deze verkiezing een brief schreef aan de Algerijnse ambassade om afstand te doen van haar andere, Algerijnse nationaliteit. Die stap verdient navolging.

Bekijk mijn tussenkomst hier. 

 

Tussenkomst uit de plenaire zitting van 14 november 2019.