Parlementair werk

Voorstel verlenging arrestatietermijn naar plenaire zitting parlement

De regeringspartijen, aangevuld met cdH, keurden in de Commissie Grondwet een voorstel tot wijziging van de Grondwet goed dat de arrestatietermijn optrekt naar 48 uren met de mogelijkheid die, op bevel van de rechter, met 24 uren te verlengen bij terroristische misdrijven. Daartoe werd een amendement van cdH op het voorstel van de vier regeringspartijen aangenomen.

Peter De Roover: “Turks referendum over doodstraf ook daadwerkelijk aan banden leggen”

De Duitse regering verklaarde niet te zullen aanvaarden dat op Duits grondgebied wordt deelgenomen aan een eventueel referendum over de invoering van de doodstraf in Turkije (waavoor president Erdogan plannen koestert). Ook Vlaamse partijen reageren afwijzend. Peter De Roover vraagt verder te gaan dan woorden en rekent op brede steun voor zijn wetsvoorstel om politieke campagnevoering door buitenlandse gezagsdragers aan banden te leggen.

De Roover ziet in rellen sterk argument om zijn wetsvoorstel zo snel mogelijk goed te keuren

De gewelddadige rellen bij de Turkse ambassade in de Brusselse Montoyerstraat tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en Koerdische tegenstanders, zijn een zoveelste trieste uiting van buitenlandse spanningen die in ons land worden uitgevochten.

Zullen regeringsleiders hier nog campagne kunnen komen voeren?

De N-VA zal vandaag een wetsvoorstel indienen dat het voor buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders en regeringsleden, van buiten de Europese Unie, moeilijker maakt om hier campagne te komen voeren. Kamerfractieleider Peter De Roover van N-VA verduidelijkt in “De Ochtend” waarom deze wet er moet komen.

“Campagne voor Ottomaanse Rijk 2.0 in België ongewenst”

Net zoals bij de twee verkiezingen in 2015 organiseert de Turkse regeringspartij AKP naar aanleiding van het aanstaande grondwetsreferendum verkiezingsmeetings in West-Europese landen. In Duitsland werden twee van dergelijke meetings verboden, de Nederlandse regering noemt ze terecht ongewenst en de Oostenrijkse regering wil een gezamenlijk Europees initiatief om dergelijke optredens te verhinderen.

Les uit kamerdebat: SP.a en Groen tegen uitwijzing haatimam van Dison

Op donderdag, 9 februari 2017 debatteerde de Kamer over het wetsontwerp van staatssecretaris Theo Francken waardoor gevaarlijke vreemdelingen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid gemakkelijker het land kunnen worden uitgezet. Een korte tussenkomst van mij maakte duidelijk wat de consequentie is van de houding van SP.a en Groen.

"Lange arm van Erdogan veroorzaakt al genoeg ellende in Turkije, we mogen niet aanvaarden dat hij tot hier reikt"

"De Turkse president Erdogan speelt graag een onaanvaardaar spel zonder grenzen", schrijft N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover naar aanleiding van het 'klikdossier' over spionage in Belgische moskeeën in opdracht van de Turkse overheid.