Parlementair werk

Socialisten zorgden niet voor eerlijke fiscaliteit

De socialisten zeggen dat er nood is aan een eerlijke fiscaliteit. Blijkbaar zijn ze er dus zelf nooit in geslaagd dat te realiseren, merkte ik gisteren op in de Kamer, terwijl wij daar wel werk van maken. Hieronder kunt u inpikken wanneer ik Peter Van Velthoven (sp.a) daarmee confronteer. (gebaseerd op het Beknopt Verslag van de plenaire zitting van 1 februari 2018) 

N-VA-delegatie vraagt internationaal onderzoek naar Spaans geweld tijdens referendum

Fractievoorzitter Peter De Roover (N-VA) heeft namens de N-VA-delegatie bij de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) een formeel verzoek ingediend bij de commissaris voor nationale minderheden en de directeur mensenrechten om onderzoek te doen naar de gewelddadigheden in Catalonië tijdens het onafhankelijkheidsreferendum. 

Tussenkomst tijdens de herfstzitting 2017 van OVSE

De zestiende herfstvergadering van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) vindt plaats van 3 tot 5 oktober 2017 in Andorra. Ik kwam tijdens de eerste sessie tussen over het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië en riep de OVSE op om haar verantwoordelijkheid te nemen. U kan mijn vertaalde tussenkomst hier herlezen. 

Kamerdebat wijziging artikel 12 Grondwet: de aanhoudingstermijn

Op 15 juni 2017 debatteerde de plenaire vergadering van de Kamer over de wijziging van artikel 12 van de Grondwet, die de aanhoudingstermijn nu beperkt tot 24 uur. Ons voorstel wilde die optrekken naar 48 uur voor alle feiten en 72 uur voor terroristische feiten, na tussenkomst van een rechter. We kwamen echter net 3 stemmen tekort voor de noodzakelijke 2/3e meerderheid en dus werd het voorstel verworpen. Rood en groen weigerden mee te gaan in deze belangrijke aanpassing.

Voorstel verlenging arrestatietermijn naar plenaire zitting parlement

De regeringspartijen, aangevuld met cdH, keurden in de Commissie Grondwet een voorstel tot wijziging van de Grondwet goed dat de arrestatietermijn optrekt naar 48 uren met de mogelijkheid die, op bevel van de rechter, met 24 uren te verlengen bij terroristische misdrijven. Daartoe werd een amendement van cdH op het voorstel van de vier regeringspartijen aangenomen.

Peter De Roover: “Turks referendum over doodstraf ook daadwerkelijk aan banden leggen”

De Duitse regering verklaarde niet te zullen aanvaarden dat op Duits grondgebied wordt deelgenomen aan een eventueel referendum over de invoering van de doodstraf in Turkije (waavoor president Erdogan plannen koestert). Ook Vlaamse partijen reageren afwijzend. Peter De Roover vraagt verder te gaan dan woorden en rekent op brede steun voor zijn wetsvoorstel om politieke campagnevoering door buitenlandse gezagsdragers aan banden te leggen.

De Roover ziet in rellen sterk argument om zijn wetsvoorstel zo snel mogelijk goed te keuren

De gewelddadige rellen bij de Turkse ambassade in de Brusselse Montoyerstraat tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en Koerdische tegenstanders, zijn een zoveelste trieste uiting van buitenlandse spanningen die in ons land worden uitgevochten.

Zullen regeringsleiders hier nog campagne kunnen komen voeren?

De N-VA zal vandaag een wetsvoorstel indienen dat het voor buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders en regeringsleden, van buiten de Europese Unie, moeilijker maakt om hier campagne te komen voeren. Kamerfractieleider Peter De Roover van N-VA verduidelijkt in “De Ochtend” waarom deze wet er moet komen.