Voor Veilige Vlaamse kust

Voor Veilige Vlaamse kust

 

Concrete voorstellen voor lik-op-stukbeleid.

Naar aanleiding van de recente rellen in een aantal kustgemeenten, vroeg kamerlid Koen Metsu gisteren de samenroeping van de commissie binnenlandse zaken. De commissievoorzitter liet intussen weten die vraag te steunen en ze door te spelen aan de Kamervoorzitter die daar tijdens het reces over moet beslissen.

Intussen boog de Kamerfractie van de N-VA zich over een pakket concrete maatregelen. Het uitspreken van afkeuring of schijnmaatregelen voorstellen, brengt geen zoden aan de dijk.

Het kernelement blijft handhaving door kordaat politieoptreden (waarbij we de politiemensen willen danken voor hun inzet de voorbije dagen, waardoor ze er in slaagden de relschoppers aan te houden) en aansluitend justitieel lik-op-stukbeleid. Indien dat niet volgt op de inzet van de politiediensten ontstaat een onaanvaardbare sfeer van straffeloosheid.

De N-VA-kamerfractie dringt daarom aan op volgende concrete maatregelen:

* Bovengemeentelijke coördinatie bij rellen als steun voor lokale besturen om directe bijstand mogelijk te maken en waterbedeffect te vermijden;

* Direct beschikbaar stellen van actieve federale politiecapaciteit in de kustzone. Twee pelotons dienen meteen ingezet te kunnen worden;

* Consequent toepassen van plaatsverbod voor relschoppers bij ordeverstoring met ook hier bovengemeentelijke coördinatie om probleemverschuiving te ondervangen. Bij betrapping onmiddellijke aanhouding en beboeting. Dit kan ook nog voor de relschoppers van de voorbije dagen;

* Dringend overleg met de parketten om snelrecht toe te passen en tot concrete bestraffing over te gaan;

* Invoeren van een aanmeldingssysteem bij en monitoring van het aantal opstappende treingebruikers door de NMBS op de drukste dagen waarbij de kustcapaciteit als criterium wordt gehanteerd. Dagjestoerisme moet daarbij zo veel mogelijk ontzien worden, binnen de perken van de lokale draagkracht.

Deze maatregelen kunnen snel worden genomen en helpen de lokale overheden in het aanpakken van het probleem. De N-VA zal deze voorstellen onder meer in de commissie binnenlandse zaken neerleggen.

Onze Vlaamse kust moet veilig en gezellig blijven. Wie die sfeer niet respecteert, pakken we concreet én direct aan.

Peter De Roover

Koen Metsu

Björn Anseeuw

Yngvild Ingels

Joy Donné

Tomas Roggeman

Sophie de Wit

Sander Loones

 

Persbericht verstuurd op 9 augustus 2020.