Kritiek op Migratiepact rechts-populistisch?

Kritiek op Migratiepact rechts-populistisch?

 

Naar het schijnt kan men de kritiek op het Global Migration Compact (Marrakesh-pact) samenvatten als negativistische sfeerschepperij van rechts-populisten. Wie tegen is, staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Kijk wie zich ook vragen stelt en oordeel zelf! 

“Het VN-migratiepact, een splijtzwam binnen de federale regering, raakt aan de essentie van onze soevereine democratische rechtsstaat. Dat zegt professor arbeidsrecht Marc De Vos in een opiniestuk in Trends. “We moeten onszelf geen blaasjes wijsmaken. Het VN-migratiepact is geen vrijblijvend vodje papier. Als België het pact ondertekent, zal dat niet zonder gevolgen blijven.”

Marc De Vos Professor arbeidsrecht en decaan rechtenfaculteit Macquarie University in Sydney

 

“Dat het pact neutraal staat tegenover migratie is onjuist. Het beschouwt de toenemende migratie als een gegeven waar we niet onderuit kunnen en waar we best positief mee leren omgaan, met goede beleidsrecepten en door hecht internationaal samen te werken.”

Jan Wouters - Hoogleraar internationaal recht KU Leuven

 

“Het pact is weliswaar niet afdwingbaar voor een rechtbank, maar het valt niet uit te sluiten dat enkele engagementen erin later juridisch relevant blijken. In een land als België, dat openstaat voor het inroepen van internationale rechtsinstrumenten voor zijn nationale rechtscolleges, kan je het pact aanwenden om bestaande (mensenrechten-) verplichtingen te interpreteren. Aan onze rechters om daar verstandig mee om te gaan.”

Jan Wouters - Hoogleraar internationaal recht KU Leuven

 

“Een parlementaire bespreking moet in Nederland en België tot de conclusie leiden dat het pact in deze vorm tekortschiet - ondanks alle goede voornemens. De huidige verdeeldheid vereist heroverweging. Internationale migratie is een wezenlijk vraagstuk voor de toekomst van Afrika en Europa: regulering van die migratie vraagt om duidelijke akkoorden, niet om halfslachtige teksten.”

Paul Scheffer - Hoogleraar Europese Studies Universiteit Tilburg

 

“We hebben het al druk genoeg met de opvang van echte vluchtelingen. De tekst spreekt een soort wenselijk uit dat deze mensen (alle migranten) geholpen moeten worden en financiële ondersteuning dienen te krijgen”

Frits Bolkestein - Voormalig eurocommissaris voor Interne markt, Douane Unie en Belastingen

 

“Op sommige landen heeft het pact weinig effect. Migranten in landen als Saoedi-Arabië en Libië worden niet beter beschermd. Die landen hebben immers geen onafhankelijke rechtspraak. Mishandelde migranten kunnen zich niet op dit pact beroepen om ginds een betere opvang te eisen. Het pact zal vooral het beleid van Westerse landen bepalen. Rechters zullen zich erdoor laten inspireren. Ja, al lijkt het pact ‘niet-bindend’, toch stuurt het de rechtspraak.”

Tinneke Beekman  - Filosofe, docente en columniste

 

“Migratiepact kan ongewenste gevolgen hebben. Een politieke leider moet rekening houden met drie dingen: dat hij verantwoordelijkheid draagt voor een hele groep, niet alleen voor hemzelf, dat de effecten van beslissingen tellen en dat die effecten pas na verloop van tijd duidelijk worden.”

Tinneke Beekman Filosofe, docente en columniste

 

“Een andere vraag is: wie dit GCM-akkoord gaat betalen? Daarover wordt niets gezegd door de diegenen die het akkoord hebben opgesteld. Maar het lijkt erop dat de ontvangende landen, dus voornamelijk West- Europa, de factuur zullen mogen betalen.”

Herman Matthijs - Hoogleraar Openbare Financiën en lid van de Hoge Raad Financiën

 

 “Het VN-migratiepact is een hoogst onvolledig en onevenwichtig document. Het is beter om de tekst op een laag pitje te zetten en verder uit te werken dan de onmiddellijke goedkeuring ervan aan te moedigen.”

Robert Cliquet - Oud-voorzitter VN Commissie over Bevolking en Ontwikkeling

 

“Dat neemt niet weg dat het fout is om alle kritiek op het Pact weg te zetten als een uiting van racisme of nationalisme. Het debat gaat ook over de rol van soft-law in ons recht, de mate waarin het hard law wordt of het beïnvloedt en, bij uitbreiding, de manier waarop wij sinds de Tweede Wereldoorlog een internationale ordening hebben uitgebouwd, die in grote mate gebaseerd is op technocratische instellingen.”

Koen Lemmens - Directeur Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies 

 

“Een tekst als het migratiepact is vaak opzettelijk vaag, zodat een rechter gedwongen wordt om te interpreteren – en dus een politieke beslissing te nemen.”

Fernand Keuleneer - Advocaat en publicist

 

“Het pact creëert een boulevard aan rechten. Het pact past in een evolutie van een internationaal recht, waarbij afspraken gemaakt worden door soevereine staten, naar een soort globaal recht waarop de lidstaten uiteindelijk geen vat hebben. Het biedt voor een advocaat meer dan voldoende middelen om er aanspraak op te kunnen maken.”

Fernand Keuleneer - Advocaat en publicist

 

“Het is juridisch toch niet bindend. Tenminste, dat beweren voorstanders van deze ‘internationale overeenkomst voor veilige, ordelijke en reguliere migratie’, het Global Compact for Migration (GCM). Een sterk staaltje volksverlakkerij. De ondertekenaars verbinden er zich wel degelijk toe. “Commit” staat in de Engelse tekst, “de GCM te implementeren, zowel in hun landen als op regionaal en globaal niveau” Eenmaal ondertekend wordt het verdrag normerend en richtinggevend voor beleid. Waarom anders een verdrag sluiten?”

Mark Elchardus  - Emeritus professor sociologie VUBrussel

 

“Geloven we, écht, dat migratie "een bron is van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling in deze geglobaliseerde wereld"? Geloven we, écht, dat "de grote meerderheid van migranten zich vandaag globaal verplaatsen op een veilige, ordelijke en legale wijze"? Dergelijke ronkende verklaringen waarmee het Compact grossiert, zijn strijdig met de pijnlijke werkelijkheid van elke dag.”

Leo Neels - Prof.dr. Em. mediarecht en Algemeen Directeur Itinera

 

“De meerderheid van de landen die op dat niveau zulke teksten voorstaan, zijn net landen die geen respect hebben voor die teksten, en ze dus met gemak tekenen. Dat moet toch te denken geven : de internationale rechtsorde bevindt zich in een vorm van onevenwicht”

Leo Neels - Prof.dr. Em. mediarecht en Algemeen Directeur Itinera

 

“En dan wordt steeds meer en steeds systematischer beroep gedaan op de rechter, daar zijn ook in België talloze voorbeelden van, soms met tientallen verzoeken en beroepen voor dezelfde personen. Voor hoven en rechtbanken wordt dit soort teksten altijd ingeroepen, en zo werken ze door in de rechtspraak.”

Leo Neels - Prof. dr.Em. mediarecht en Algemeen Directeur Itinera

 

“De eerste pijler van de rechtsstaat zijn degelijke en betrouwbare teksten die rechtszekerheid creëren. Het pamflet van Marrakech draagt daar niet toe bij, integendeel.”

Leo Neels - Prof.dr.Em. mediarecht en Algemeen Directeur Itinera

 

 “Het stuk is overduidelijk bedoeld als een politiek statement vol mooie ambities en goede bedoelingen, maar het is de vraag of rechters daar een boodschap aan hebben. Rechters zijn vaak eigenwijzer en creatiever dan politici willen. Ook in deze Marrakesh-tekst kan een creatieve jurist iets bindends lezen, zeker in samenhang met andere verdragen. Ngo’s en activisten zullen daar ook op in spelen.”

Tom Zwart - Hoogleraar cross-cultureel recht Univ. Utrecht

 

 “De onwelgevallige journalisten en opiniemakers moeten kortom een educatie ondergaan. De heropvoeding van journalisten is in één adem genoemd met strafbare feiten als racisme, hate speech, et cetera. Natuurlijk hebben de meeste landen op aarde, die ook nog eens niet-democratisch zijn, geen probleem met de heropvoeding van journalisten en de controle op internet. Dit pact is een ernstige aantasting van vrijheid van meningsuiting. Media krijgen een nieuwe ideologische taak toebedeeld”

Afshin Ellian - Directeur Universiteit Leiden Instituut voor Metajuridica

 

“De geest van Marrakesh had niet beter samengevat kunnen worden. Nederland is niet van de Nederlanders. België niet van de Belgen. Frankrijk niet van de Fransen. De wereld is van iedereen. Voor vele landen is dit heel goed nieuws. Die zijn dus ook allemaal vóór het Marrakech-pakt. Ook de uitspraak “Mijn auto is van iedereen” zal in bepaalde kringen op een gunstig onthaal kunnen rekenen. Of  “mijn huis is van iedereen”. Of “mijn bankrekening” is van iedereen. Wij staan te trappelen om ons land weg te geven. Dat vinden we rechtvaardig. En niet in de hoofdtekst van het pact zeggen dat we ons land willen weggeven, maar een inlegvelletje toevoegen dat we het eigenlijk niet menen.”

Paul Cliteur - Hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap Univ. Leiden

 

“Activistische rechters lachen zich een breuk. Duitse stemverklaring, Nederlandse stemverklaring Marrakesh: wat probeert men de mensen nu weer wijs te maken? Toch niet dat het juridische probleem hiermee opgelost zou zijn?”                                                                                                         

Kurt Deketelaere  - Jurist, hoogleraar aan de KU Leuven en oud-kabinetschef van Vlaams minister Hilde Crevits

 

 

“Want de voorstanders van het pact kunnen nog zo vaak zeggen dat er niets nieuws in staat, dat er geen soevereiniteit wordt overgedragen, dat het niet-bindend is wat er in staat, dat het pact geen verplichtingen meebrengt maar wel voor de landen van herkomst – het kan moeilijk allemaal tegelijk waar zijn. En dat is het ook niet. Al was het maar omdat de vraag is gewettigd waarom je een reeks afspraken met 193 landen zou maken, 34 volgetikte bladzijden vol, als die niets nieuws bevatten en geen gevolgen hebben.”

Syp Wynia - Redacteur en columnist Elsevier

 

Een pact kan ook nog zo vaak van zichzelf zeggen dat het niet-bindend is, maar als in datzelfde pact tientallen verplichtingen worden aangegaan die elke paar jaar door de VN worden nagelopen op vorderingen, dan zijn die verplichtingen moeilijk vrijblijvend te noemen.

Syp Wynia - Redacteur en columnist Elsevier

 

Het is, anders gezegd, voor alle direct belanghebbenden (diplomaten, internationale ambtenaren, activisten, sponsors) zelfs erg aantrekkelijk om internationale afspraken ‘niet-bindend’ te noemen, omdat dan het normale democratische proces kan worden omzeild

Syp Wynia Redacteur en columnist Elsevier

 

 

Hier geplaatst op 12 december 2018

Labels