Zondagse mijmering: Waar bent u bang voor?

Zondagse mijmering: Waar bent u bang voor?

Het is zondag en de zon geeft weer present. Wat een heerlijke nazomer. Genieten dus. Hoewel? Genieten terwijl we bang zijn? Want we horen bang te zijn. Waar bent u bijvoorbeeld bang voor?

Bent u bang dat het vaccin uw beenderenstel omvormt tot een magneet?

Bent u bang wanneer u iemand zonder mondmasker in uw richting ziet naderen?

Bent u bang voor Klaus Schwab?

Ben u bang dat een niet-gevaccineerde het tafeltje naast u in het restaurant zou kunnen bemachtigen?

Bent u bang gebruikt te worden door big pharma als proefkonijn?

Bent u bang van een klas zonder CO2-meter?

Bent u bang dat uw geweldige potentie verschrompelt na de tweede prik?

Bent u bang voor de 4e, 5e en 6e golf?

Ik hoop dat u ergens bang voor bent, anders hoort u er niet meer bij.

Ik hoor er alleszins bij want ik ben ook bang, bang dat de overheid zich allerhande gekke dingen kan veroorloven wanneer genoeg mensen bang gemaakt zijn.

Alleen vrees ik - dus weer bang - dat mijn angst, in tegenstelling dat vele andere wijdverbreide angsten, niet irrationeel is. Neem dat CovidSafeTicket. Hebt u het ook geïnstalleerd? Bij mij, brave én overtuigde gevaccineerde, staat de app gebruiksklaar op dat verlengstuk van mijn identiteit dat liefkozend Ai-foon heet. Gemakkelijk ook die QR-code. Zip en de scanner bevordert mij tot de klasse der geprivilegieerden. Ik mag nu alles en krijg er de illusie van bescherming tegen een ingebeelde angst gratis bij.

Daar komt een kost bij, zoals bij alles. Niets is echt gratis. Ik moet mij voor het concert of het optreden wel eerst legitimeren met mijn pas. Legitimeren? Legitimeren begot! Mezelf voor echt verklaren. Aantonen dat ik legitiem ben. Dat ik wettig ben. Mijn identiteit prijsgeven.

In Brussel en Wallonië moet dat binnenkort zelfs om bijvoorbeeld een pintje te drinken, een hapje te eten. Aan cafébaas, ober, jobstudent of kaartjesknipper aan een inkom even snel de identiteitskaart laten controleren en die van je gezelschap; alsof dat normaal zou zijn.

Frankrijk veralgemeende het CST maar zelden wordt bij die zuiderburen de ID-kaart daarbij gevraagd. Dat maakt van dat hele CST-gedoe natuurlijk helemaal een farce op z’n zuiders want niet alleen uw QR-code geeft u vrije toegang, ook die van de buurman wanneer die u er een foto van doorstuurt. Doen alsof dus. Zonder paspoortcontrole is zo’n CST-systeem lek als een zeef maar mensen houden nu eenmaal van illusies.

Mét controle van de identiteit door onbevoegden wordt het lek gedicht maar de weg naar de controle-samenleving weer een stap verder bewandeld. Niet dat het veel weerstand lijkt op te wekken. De paspoorten gaan verbazend vlot uit de portefeuille om ze te tonen aan wie dan ook die aan de deur staat opgesteld. Waar is de tijd dat we zoiets beschouwden als een ernstige inbreuk op de privacy? Ach ja, kikkers koken lukt ook best wanneer het water geleidelijk opwarmt.

Mooi dat Vlaanderen het CST na 1 oktober niet normaliseert. Hopelijk wordt er ook strikt de hand gehouden aan het beperkte gebruik er van en blijft dat zo want wanneer de veiligheidsgrens voor opnames in Intensieve Zorgen op 500 staat en het vaccinatiedoel op 70% dan past zo’n ingrijpend pasjessysteem niet bij iets boven de 200 IZ-opnames en een vaccinatiegraad boven de 85%.

A la guerre comme à la guerre. Uiteraard maar laten we de indruk van een acute oorlogstoestand niet langer in stand houden dan strikt nodig want ik ben bang dat de overheid zich allerhande gekke dingen kan veroorloven wanneer genoeg mensen bang gemaakt zijn.

Ja dat schreef ik hierboven al maar herhalen kan geen kwaad.

Ik wens u alvast een fijne en pasjescontroleloze zondag toe.

Deze zondagse mijmering verscheen voor het eerst op Facebook op 26 september 2021.

Labels