Zeer speciale 21 maart

Zeer speciale 21 maart

 

21 maart hoort een dag van vreugde te zijn; de lente begint en Johann Sebastian Bach verjaart (335e keer vandaag). Dit jaar verloopt 21 maart erg apart want vanochtend schoof ik aan bij de kern van de regering (premier en vice-premiers) en de partijvoorzitters van negen partijen, in de zogenaamde bunker, twee verdiepingen onder de grond. Neen, ik ben absoluut geen minister, noch partijvoorzitter geworden.

 

Voorbije weekeinde verliep – zoals door de wol geverfde Wetstraatjournalisten schreven – ongezien. We kennen een onuitgegeven gezondheidscrisis met zware economische gevolgen maar het voorstel van ’s lands grootste partij om een regering te vormen gedurende een afgebakende periode met een afgebakend programma, waarbij de politieke tegenstellingen tijdelijk opzij geschoven worden, werd brutaal afgewezen.

Ons werd voorbije week wel gevraagd ons vertrouwen uit te spreken in een operatie die wortelde in actief wantrouwen tegenover de N-VA. De omvorming van de regering in lopende zaken tot een volwaardige regering zonder programma, was een politiek geïnspireerd en onnodig maneuver.

Ik sloot mijn tussenkomst donderdag af met de woorden: “Het corona-virus kan en zal overwonnen worden door de inzet van de mensen in de medische wereld maar ook iedereen die op één of andere manier ondersteund werk levert, omdat zij niet aan elkaar vragen tot welke partij ze behoren en geen collega’s op basis daarvan uitsluiten.

Laten wij in die geest zo snel mogelijk overgaan tot de echte orde van de dag en dat is niet het thema waar wij nu mee bezig moeten zijn (= de omvorming van de regering Wilmès tot Wilmès II). De gezondheid in de breedste betekenis van het woord van onze burgers hoort nu ieders eerste bekommernis te zijn. Het is alvast de onze. Wat dat betreft kan u op ons rekenen.”

Het is in die geest dat ik vandaag voor de N-VA deelname aan die vergadering van de uitgebreide kern. Aangezien de volmachten die volgende week worden goedgekeurd het parlement deels opzij schuiven, leek het ons logisch dat de opvolging gebeurt vanuit de fracties. Partijvoorzitters zijn aan zet om regeringen te vormen, niet om regeringsvolmachten te begeleiden. Anders partijen zagen dat anders en zo zat ik daarstraks tussen partijvoorzitters.

De volgende weken zal ik dus op zaterdag geregeld in deze constructie vergaderen. Aangezien het over de bestrijding van een zware gezondheidsuitdaging gaat, zullen wij daarin de partijpolitiek achterwege laten. Het is ook in die geest dat Jan Jambon als minister-president de Vlaamse kar trekt.

De N-VA neemt haar volle verantwoordelijkheid in deze moeilijke periode. Dat is de enige juiste houding. Verwacht van mij in dit verband dan ook geen partijpolitieke profilering. Politici spelen geen hoofdrol, die is weggelegd voor iedereen die nu op één of andere manier actief is, in de medische sector of in het rechthouden van ons economisch bestel. Wij moeten het mogelijk maken om dat in de meest veilige omstandigheden te doen en met beschikbaarheid van de nodige middelen.

Ook de gevolgen op sociaaleconomisch vlak zullen groot zijn en daar moeten keuzes gemaakt worden die wellicht minder voor de hand liggen of eensgezindheid zullen uitlokken. Dan waken wij mee over de economische belangen van Vlaanderen, op elk niveau.

Wij zullen deze dagen en weken doen wat van ons mag verwacht worden. Neen, wij vergeten niet hoe er voorbije week tegen de N-VA is opgetreden maar daar zetten wij ons nu bewust boven, zoals het hoort.

Hou het veilig en dank aan iedereen die op één of andere manier actief is in de strijd tegen het corona-virus en alle gevolgen van de crisis.

 

Tekst verschenen op mijn Facebookpagina op 21 maart 2020.

Foto: Tijdens de persconferentie in 'de bunker'