'We kunnen het besluit voor zondag al trekken'

'We kunnen het besluit voor zondag al trekken'

De Stemtest van De Standaard zou volgens 'onderzoekers' aantonen dat Vlaanderen en Walonië politiek wel degelijk sterk op elkaar lijken, terwijl de cijfers net het tegendeel bewijzen, schrijf ik in De Standaard.

De Stemtest van De Standaard biedt een ruime schat aan informatie en de UA en UCL hebben dat materiaal door de wetenschappelijke molen gedraaid. Daaruit leren we bijvoorbeeld dat N-VA, CD&V en Open VLD inhoudelijk erg dicht bij elkaar liggen wat het sociaaleconomische debat betreft.

 

Maar in de krant lezen we dat aangetoond zou worden dat de noord-zuid-kloof niet de grote breuklijn vormt en de theorie van de twee democratieën niet zou kloppen. Sterk, want de cijfers bevestigen die theorie juist en zelfs heel overtuigend.

 

De Franstalige socialisten en hun Vlaamse geestesgenoten zitten dichter bij elkaar dan de Franstalige liberalen en de Franstalige socialisten. Het zou er nog moeten bijkomen dat een Waalse socialist van Mars komt en een Vlaamse van Venus. Dat N-VA meer bij CD&V (67%) aanleunt dan PS bij SP.A (60%) is opmerkelijk. Men zou tussen twee socialistische partijen in één land een quasi totale match verwachten. PS en SP.A stemmen slechts voor 60% overeen, een serieuze indicatie dat er een politieke kloof loopt tussen noord en zuid.

 


Vlaanderen en Wallonië vormen elkaars politieke spiegelbeeld.


 

Maar zelfs als we uitgaan van de inhoudelijke eensgezindheid van socialisten of liberalen, waar ze ook wonen in het land, dan nog bevestigen de cijfers dat we in twee democratieën wonen. De partijen links van het centrum (socialisten, communisten en groenen) halen in Wallonië zowat de helft van de stemmen. In Vlaanderen komen zij iets boven de 25% uit.

 

Centrumrechts komt in Vlaanderen ruim boven de 60% en in Wallonië amper aan een derde (als we CDH meetellen).

 

De sociaal-economische stroming die bij de Vlaamse kiezer domineert, staat in Wallonië totaal geïsoleerd. De stroming die in het zuiden een meerderheid kan charmeren, vormt in Vlaanderen een kleine minderheid. We vormen elkaars politieke spiegelbeeld.

 

Een socialist in het zuiden lijkt dus op een socialist in het noorden (alhoewel, amper 60%) maar die zuidelijke socialist is politiek dominant en de noordelijke kan weinig kiezers bekoren.

 

Zelfs met een ruime foutenmarge op de peilingen kunnen we het besluit voor zondag al trekken. Aangezien de linkerzijde in Wallonië de meerderheid vormt, zou het een democratische schande zijn als de Walen na 25 mei geen socialistisch beleid krijgen. Aangezien die linkerzijde in Vlaanderen een kleine minderheid vormt, zou het een democratische schande zijn als de Vlamingen na 25 mei wel een socialistisch beleid krijgen.

 

De weer door de cijfers bevestigde politieke kloof tussen noord en zuid plaatst België voor een onoplosbaar democratisch tekort. 

 

(geplaatst in licht aangepaste versie door De Standaard op 22 mei 2014, hier op 23 mei 2014)

 

FOTO: De stemtest

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.

Labels