Vraag aan Unia om toespraak Turks parlementslid te onderzoeken

Vraag aan Unia om toespraak Turks parlementslid te onderzoeken

Metin Külünk, parlementslid voor AKP in Turkije en rechterhand van de Turkse president Erdogan gaf op 8 september een toespraak in Beringen. Deze speech was minstens opruiend te noemen. Daarom heb ik Unia gevraagd de inhoud te onderzoeken. 

Aan Unia, interfederaal gelijkekansencentrum

 

Op 8 september 2016 bracht AKP-parlementslid en rechterhand van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, Metin Külünk een bezoek aan België. Hij was hier op uitnodiging van UETD, de organisatie die ook al Erdogan zelf naar België haalde. In Beringen gaf Külünk een toespraak die op zijn minst opmerkelijk te noemen is.

 

Onder meer de VRT maakte melding van de oproep van Külünk om de scholen die door de Gülenbeweging werden opgericht, te sluiten. "Ik roep België op om de Gülenistische scholen te sluiten en hen uit België te sturen omdat ze dingen tegen Turkije verkondigen. Wij zullen achter hen blijven aangaan. Mensen die financiële steun geven aan Gülenisten, besef dat jullie strafbaar zijn. Wij zullen nooit toelaten dat ze buiten Turkije Turken, waar dan ook, zwartmaken."

 

Dit voorbeeld uit de lange speech van de heer Külünk kunnen mijns inziens mensen die zich hierdoor laten inspireren gemakkelijk doen overgaan tot intimidatie of zelfs geweldplegingen tegen de zogenaamde vijand. Ik beschik over een geluidsopname van de speech die ik uiteraard ter beschikking wil stellen indien gewenst. Door mij gecontacteerde aanwezigen waren de mening toegedaan dat er wel degelijk sprake was van verspreiden van haat door de heer Külünk.  De antidiscriminatiewet bestraft het aanzetten tot haat of geweld wegens levensbeschouwing.

 

Ik vraag u dan ook om deze concrete zaak te onderzoeken en na te gaan in welke mate de Belgische wet van 25 februari 2003 die het verspreiden van haatboodschappen beteugelt (of een andere wet) werd overtreden door de heer Külünk.

 

Gelieve mij ook op de hoogte te brengen van het resultaat van uw onderzoek.

 

Hoogachtend,

 

Peter De Roover

Voorzitter Kamerfractie N-VA

 


 

Brief verstuurd op 13 september 2016. 

 

Foto: © Bas Bogaerts

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.