Veiligheidslacune in pandemiewet

Veiligheidslacune in pandemiewet

Gisteren stootte de commissie binnenlandse zaken op een nieuw en ernstig probleem in de zogenaamde pandemiewet, ontstaan door een verklaring van minister Verlinden op basis van het advies van de Raad van State.

Tijdens de hoorzitting bij het kladje van haar wet was dat advies er nog niet en konden we daar dus geen vragen over stellen.

Dit nieuwe probleem kan er voor zorgen dat de regering bij een nieuwe pandemie-uitbraak niet onmiddellijk kan optreden.

Een serieuze kwestie zou u denken? De minister gaf geen antwoord op mijn concrete vragen. Daarom stelden wij voor om de kwestie aan deskundigen voor te leggen.

Wat deed de meerderheid? Die weigerde deskundigen in onze veiligheidsstructuur te horen en keurde de tekst gewoon goed in commissie.

Is het ernstige veiligheidsprobleem opgelost?

Hou u vast aan de takken van de bomen: niemand kan het zeggen. Hallo CD&V en Groen! (De collega’s van Vooruit en Open VLD deden hun mond niet eens open 🤷🏻‍♂️. Ook minister Verlinden sprak het laatste anderhalf uur niet meer - toch niet in de micro want ze overlegde wel driftig maar in stilte met haar kabinetschef die haar wellicht adviseerde te zwijgen.)

Hieronder mijn slottussenkomst over deze ergerlijke politique politicienne (die uiteraard mag gedeeld worden).