PS wil doorlichting van de taxshift "voor de vorming van nieuwe regering", N-VA: "Wil de PS wel die regering?"

PS wil doorlichting van de taxshift "voor de vorming van nieuwe regering", N-VA: "Wil de PS wel die regering?"

 

Terwijl onderhandelingen lopen, lanceert de PS een offensief tegen een kernpunt van het Zweedse beleid. Als teken van goede wil kan dat tellen.
De Waalse socialisten menen daarbij het begrotingsprobleem op te kunnen lossen door de belastingen te verhogen.
Terug naar de oude recepten? Neen, bedankt.
Met een werkzaamheidsgraad in Brussel en Wallonië op Europees niveau kenden we geen begrotingstekort.

De taxshift (ingevoerd vanaf 2016) was een van de belangrijkste maatregelen van de vorige federale regering met N-VA, CD&V en de liberalen. De maatregel betekende een verlaging van de belastingen voor werknemers en ook de loonlasten voor de bedrijven gingen naar omlaag. Bedoeling was om de economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Er kwamen de afgelopen jaren ook ruim 300.000 jobs bij. Maar die zijn lang niet allemaal te danken aan de taxshift, zeggen experts. En de taxshift heeft België met een openstaande rekening opgezadeld, stelt de PS.

Partijvoorzitter Paul Magnette neemt de woorden "bedrog" en "desastreus beleid" in de mond. "We hebben de laatste cijfers van het Planbureau gezien en die bevestigen wat wij altijd gezegd hebben: het was puur bedrog. De taxshift heeft meer dan 9 miljard euro gekost, maar was maar voor ongeveer de helft gefinancierd en was niet efficiënt. We hebben minder groei dan de andere landen van de eurozone, we hebben minder jobcreatie en daarbovenop is er een enorm begrotingstekort van ruim 12 miljard."

De kritiek van de Franstalige socialisten is niet nieuw. Magnette vraagt nu wel een audit van de taxshift en een "open discussie" als voorwaarde om te praten over en mee te stappen in een volgende regering. Een aantal elementen van de taxshift zou dan deels kunnen worden teruggedraaid. Denk aan de lagere sociale bijdragen voor de bedrijven: volgens de taxshift moeten die van 35 procent naar 25 procent gaan. Nu zitten we aan 28 à 29 procent, de laatste daling zou dan kunnen wegvallen.

Magnette denkt ook aan een vermogenswinstbelasting. "We willen in elk geval de werknemers, de patiënten en de gepensioneerden niet doen betalen voor het tekort. De sterke schouders en grote vermogens moeten een beetje meer betalen om het tekort te verminderen en de evenwichten van de sociale zekerheid te herstellen."

Met hun openlijke eis maken de Franstalige socialisten het sowieso extra moeilijk voor koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) om een paars-gele regering (dus met de PS en N-VA samen) op poten te zetten. Eerder had N-VA-voorzitter Bart De Wever al duidelijk gemaakt dat de sociaal-economische maatregelen van de regering-Michel wat hem betreft niet kunnen worden teruggedraaid.

De N-VA reageert dan ook afwijzend op wat de PS nu op tafel legt. "De verlaging van de lasten op arbeid heeft de laagste lonen gevoelig meer koopkracht bezorgd en bijgedragen aan een forse jobcreatie de voorbije jaren. Daarvoor is geen audit nodig. Het budgettair tekort is geen probleem van te weinig inkomsten, maar van een te lage werkzaamheidsgraad", klinkt het bij de Vlaams-nationalisten. "Als de PS voortdurend "non" zegt en dan nog eens een kroonjuweel van het Zweedse beleid zo manifest aanvalt, dan stel ik de vraag Wil de PS eigenlijk wel die regering?, formuleerde fractieleider Peter De Roover het in "Villa Politica".

Bij N-VA valt tegelijk te horen dat ze zich constructief en discreet willen opstellen bij de onderhandelingen over de regeringsvorming. En ook PS-voorzitter Magnette speelt de vermoorde onschuld. "Als wij samen tot de conclusie komen dat wij een groot akkoord moeten vormen om het evenwicht van de sociale zekerheid en van de staat te herstellen, kan dat een zeer positief signaal zijn om ernstig te beginnen te praten."

 

In de pers verschenen op donderdag 6 en vrijdag 7 februari.

Bekijk de reactie van Peter De Roover in Villa Politica via deze link. 

Afbeelding: artikel in De Tijd. 

 

Labels