Plenaire vraag over de follow-up van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad

Plenaire vraag over de follow-up van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad

 

Een fragment uit mijn vraag en repliek aan premier Wilmès van donderdag 30 april. Ik had het onder andere over de veilige heropstart van de NMBS. Het aantal keer dat de afkorting NMBS voorkomt in het antwoord van mevrouw Wilmès: 0 (nul, zéro).

 

Fragment uit de vraag van Peter De Roover, fractievoorzitter N-VA, aan mevrouw Wilmès, premier.

“Het is natuurlijk van het allergrootste belang dat de economische heropstart in de meest gezonde omstandigheden kan plaatsvinden. Welke maatregelen zullen bijvoorbeeld worden genomen voor alle mensen die zich opnieuw met de NMBS naar het werk zullen moeten verplaatsen? Wij hebben immers berichten ontvangen dat op dat vlak nog maar erg weinig maatregelen zijn genomen, wat absoluut onaanvaardbaar zou zijn.”

Fragment uit de repliek van Peter De Roover:

“U hebt mijn bekommernis niet kunnen wegnemen dat de NMBS niet klaar is en geen maatregelen heeft genomen om op een veilige manier voor transport te zorgen. Ik lees net een communicatie van het Crisiscentrum dat mensen gebruik moeten maken van de trein als ze geen eigen vervoer hebben. Hoe kan men zoiets controleren? Dat is een mooi voorbeeld van de onuitvoerbaarheid van veel maatregelen. Het draagvlak bestaat maar wanneer de regels duidelijk zijn. Mensen willen de regels volgen, maar alleen wanneer de logica van die regels te volgen is, en dat ontbreekt te veel.”

Voor de volledige tekst kan u hier klikken

 

Vraag gesteld tijdens de plenaire zitting van 30 april 2020.