Parlementaire week +1

Parlementaire week +1

Vorige week nam ik afscheid van u voor deze wekelijkse digitale ontmoeting want de Kamer ging in zomerreces. Zowat elk jaar wordt dat echter onderbroken. Herinnert u zich bijvoorbeeld nog het woord fipronil? Het heeft de parlementaire zomer van 2017 gekleurd met onder meer de zoektocht naar de vraag hoeveel potten mayonaise je per week moet verorberen vooraleer gezondheidsschade op te lopen.

Fipronil, dioxine, pfos: de kippen staan doorgaans centraal wanneer het misloopt met ons voedsel. In april ll. begonnen de processen over fipronil. Justitie werkt, maar wel zéér traag.

Deze zomer is het al in de eerste recesweek prijs. Meer dan prijs want we wisten niet waar eerst te kijken in het parlement. En zeggen dat het bovendien de 21-juliweek was, voor mij de dag van de bevrijdende tweede prik (die ik, net als de eerste, bijwerkingsloos mocht ontvangen in een weer uitermate puik lopend Antwerps vaccinatiecentrum).

Samenwerking?

Maandag kwam de ‘voltallige’ Kamer nog eens extra samen voor een laatste stemming. ‘Voltallig’ bij manier van spreken want door corona mogen slechts 35 kamerleden tegelijk in het halfrond. Frieda Gijbels nam voor onze fractie de honneurs waar.

Die laatste stemming betrof een zogenaamd ‘samenwerkingsakkoord’. Die bal kon ik niet laten liggen en voor de allerlaatste druk op de stemknop vroeg ik het slotwoord, want er moest me iets van het hart:

“Mevrouw de voorzitster, bij deze laatste stemming zou ik nog een stemverklaring willen afleggen. Want ik lees hier het woord 'samenwerkingsakkoord'. Zoals gezegd zullen wij dat goedkeuren. Het betreft een samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en dan denk ik dat we ze gehad hebben.

Maar ik had graag vandaag de premier ondervraagd over het samenwerkingsakkoord binnen de meerderheid. Deze vraag is afgewezen, en ik acht dat betreurenswaardig. U had het daarnet over het "Huis van de democratie". Mag ik net voor deze laatste stemming echt mijn hoop uitdrukken dat de regering zich niet alleen tot dit Huis zou wenden op het ogenblik dat ze gemakkelijke antwoorden heeft, maar dat ze zich zeker ook – en u zult, mijnheer de minister, zeker mijn stem zijn in de regering om die bel toch even te laten luiden <Frank Vandenbroucke (Vooruit) zat nog in de zaal>– op momenten van grote moeilijkheden en ernstige politieke problemen niet zou verstoppen achter de brede ruggen van de meerderheidsfracties om hier geen tekst en uitleg te komen geven, en dat dit 'Huis van de democratie' niet vervangen zou worden door Twitter, Facebook of krantenlekken.

Dat begrip en dat respect zou ik van de regering willen vragen na het reces, want dat heeft dit jaar toch wel te veel ontbroken.”

De meerderheid had even daarvoor inderdaad onze vraag weggestemd om de premier te horen over de crisis rond de hongerstakers. Alexander De Croo (Open VLD) ontvlucht liefst de Kamer als het te warm is.

Watersnoodramp

‘s Anderendaags, dinsdag, hielden we voor de ingang van het parlementsgebouw een minuut stilte voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Intussen rijzen er ernstige vragen over de aanpak daarvan. Daarom stelde ik deze week samen met Yngvild Ingels voor om voor het federale luik een parlementaire onderzoekscommissie (POC) op te richten. Waarom niet meteen, vroegen sommigen?

Neen, niet om ons ‘verlof’ te redden maar omdat ik terzake wel wat ervaring heb. Voor een POC worden mensen uit het veld opgetrommeld. Die hebben nu dringender zaken te doen dan voorbereidingen treffen voor een getuigenis bij zo’n kamercommissie. Een POC lost geen acute problemen op, wel hopelijk goede aanbevelingen voor toekomst.

In de commissie binnenlandse zaken herinnerde Koen Metsu premier De Croo aan diens woorden uit 2019 over de zgn. IS-vrouwen. De Croo pleitte toen voor een internationaal tribunaal. “Dat lijkt mij de enige realistische oplossing. Wat we absoluut niet willen is dat we ze moeten terughalen naar ons land.” Wat doet De Croo in 2021 als premier van roodgroen? Inderdaad, hetgeen hij in 2021 “absoluut niet” wilde!

Majeur probleem met Dedonder

Theo Francken duwde het gaspedaal in tijdens een extra-zitting van de commissie defensie. Minister Ludivine Dedonder (PS) maakte wel een heel slechte beurt door de generaal die ADIV (militaire inlichtingendienst) leidt tot ontslag te dwingen.

De schade is groot. “Begrijpt minister Dedonder haar eigen departement”, vraagt bijvoorbeeld vandaag Yf Reykers, docent Internationale Relaties Universiteit Maastricht zich af in Knack. “Wanneer de minister van Defensie en hooggeplaatste militairen elkaar publiekelijk tegenspreken, heb je een majeur probleem', vindt deze academicus.

“Minister Ludivine Dedonder krijgt (weer) een klap, maar blijft zitten” (Nieuwsblad); “Defensieminister Dedonder (PS) houdt stand, maar relatie met legertop kreeg deuk” (Het Laatste Nieuws). Sedert mevrouw Dedonder minister van defensie werd, bleef het op haar bevoegdheid geen week rustig. Peter Buysrogge heeft als voorzitter van de commissie defensie de handen meer dan vol met ‘zijn’ brokkenminister.

En dan waren er de hongerstakers die plots hun actie stopzetten. Uiteraard is ook dit een kolfje naar Theo’s hand die, ook weer in een extra commissiezitting, staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) het vuur aan de schenen legde. Mahdi moet zich in alle bochten wringen en verweet Francken zowaar ‘gezwets’ en ‘gestook’. Ik weet het: deze regering houdt niet van stevig oppositiewerk maar dan moet ik ze toch teleurstellen. Onze fractie blijft druk zetten waar het moet.

Naar het schijnt beloofde Mahdi geen voorkeursbehandeling. Dat de hongerstakers voorrang krijgen bij de behandeling van hun dossier, is er echter al één. Hoe zullen de dossiers concreet worden afgewerkt de volgende maanden? Dat volgen we de volgende maanden concreet op. Benieuwd naar de transparantie die Mahdi zal bieden.

Vierde macht

Vrijdag publiceerde De Morgen een opiniestuk van mij, waarin ik aandring dat de pers meer aandacht zou besteden aan de manier waarop de regering de parlementaire democratie negeert. Als de pers daar over zwijgt, is ze medeplichtig.

Intussen bleek op twitter dat de relatie tussen regering en pers ook serieus begint te krassen. De zenuwachtigheid in de steeds meer intern botsende club-De Croo zal daar niet vreemd aan zijn.

Sammy Mahdi tweette bijvoorbeeld: “Doe dit écht niet graag @Hdbeucke <journaliste van De Standaard> maar ik aanvaard niet dat er verkeerde info in krant staat zonder dat ik gecontacteerd werd.

Ontvankelijkheid en beoordeling: énkel verduidelijking gegeven over bestaande praktijk. Niets gewijzigd. Is het teveel gevraagd om gewoon te bellen?”

Daarop reageert Simon Andries, politiek journalist van De Standaard: “Dit klopt niet @SammyMahdi. We hebben u met De Standaard wel degelijk gecommuniceerd maar u wenste niet officieel te reageren. Dat hadden voor de duidelijkheid best ook nog toegevoegd aan het stuk. @Hdbeucke deed perfect haar werk.”

Vervolgens kwam er geen reactie meer van de staatssecretaris.

Boeiend was ook de twittercommunicatie tussen Egbert Lachaert (Open VLD) en Wouter Verschelden, Wetstraatjournalist én auteur van het veelbesproken ‘De doodgravers van België’. U kan ze hieronder lezen. Op de laatste tweet van Verschelden reageert de voorzitter van Open VLD niet meer…

Fijn weekeinde gewenst.

Dit weekoverzicht verscheen op Facebook op 24 juli 2021.