Parket-Generaal van Brussel opent strafrechtelijk onderzoek naar Grote Moskee

Parket-Generaal van Brussel opent strafrechtelijk onderzoek naar Grote Moskee

Peter De Roover: “Eindelijk wordt opgetreden maar waarom nu pas?”

Peter De Roover ondervroeg minister van justitie Koen Geens vandaag over de aanpak van haatliteratuur die gebruikt wordt in de Grote Moskee. Hij vernam dat het Parket-Generaal van Brussel nu dan toch eindelijk een strafonderzoek is gestart. Hij roept leden van de moslimgemeenschap op parketten actief op de hoogte te brengen wanner zij stoten op dergelijke haatpropaganda

Op 9 mei 2018 verschenen in de pers verschillende artikels over een uitgelekt rapport van het OCAD. Dat rapport maakt melding van handboeken die gebruikt worden voor de opleiding door de Grote Moskee van imams en islamleerkrachten in België, handboeken die trouwens vrij beschikbaar zijn in de bibliotheek van de Grote Moskee. Daarin is sprake van een oorlog tegen iedereen die de sharia niet gehoorzaamt. Er wordt bijvoorbeeld meegegeven op welke methode homoseksuelen gestraft moeten worden: steniging tot de dood, de brandstapel of men kan ze ook van het dak van het hoogste gebouw gooien. Als de homoseksueel overleeft, kan men de taak afwerken via steniging. Joden worden dan weer beschreven als een corrupt, boosaardig en verraderlijk volk.

 

Peter De Roover (fractievoorzitter N-VA en lid van de onderzoekscommissie ‘Terroristische aanslagen’) vindt het onaanvaardbaar dat imams en islamleerkrachten met dit soort materiaal wordt opgeleid in België en ondervroeg hierover vandaag (13/06/18) de minister van Justitie. “Het is voor mij overduidelijk dat men in de Grote Moskee aanzet tot haat en discriminatie t.o.v. verschillende groepen: ongelovigen, joden, homo’s, etc... De boeken dienen als basis van een doctrine waarin zulke haat klaarblijkelijk continue wordt gepropageerd.”

 

De Roover vroeg de minister of deze manifeste strafrechtelijke inbreuken ook vervolgd worden. De minister van Justitie bevestigde hem vandaag dat het Parket-Generaal van Brussel een opsporingsonderzoek is gestart naar deze haatmisdrijven.

 

De Roover: “Ik ben uiteraard verheugd dat het Parket-Generaal van Brussel eindelijk een strafonderzoek is gestart naar de praktijken in de Grote Moskee. Ik stel mij wel de vraag waarom hiervoor is gewacht op dit rapport van het OCAD. De boeken waarvan sprake zijn immers al in circulatie sinds de jaren ‘80. De informatie is choquerend maar dus absoluut niet nieuw. We kunnen zulke praktijken in ons land niet tolereren. Tot nu sprong justitie duidelijk erg laks om met deze maatschappijontwrichtende praktijken. Ik mag hopen dat justitie nu eindelijk voldoende actief hiertegen zal optreden. ”, besluit De Roover.

 

De Roover wijst er op dat dit en soortgelijk materiaal ook circuleert in gevangenissen en dat in vele moskeeën dezelfde problematische literatuur wordt gebruikt. Hij hoopt dat justitie ook elders het voorbeeld van het Parket-Generaal van Brussel volgt én dat meer leden uit de moslimgemeenschap actief meewerken door naar de parketten te stappen wanneer ze geconfronteerd worden met dit soort haatpropaganda.

 


 

Perstekst. Artikels in Het Nieuwsblad en De Standaard, 14 juni 2018

  

Foto: Het Nieuwsblad

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.