Pandemiewet: finale stemming opnieuw uitgesteld

Pandemiewet: finale stemming opnieuw uitgesteld

Lees hieronder een artikel in Le Soir over de pandemiewet, waarin jurist Vincent Lefebvre erkent dat er dankzij ons sterk oppositiewerk ernstige lacunes in het wetsontwerp zijn blootgelegd.

Oppositiepartijen CDH, N-VA en PTB hebben amendementen neergelegd waarover een advies van de Raad van State werd gevraagd. Tot dusverre hebben hun opmerkingen de tekst verbeterd, besluit doctor in de rechtswetenschappen Vincent Lefebvre.

Misbruik van de Raad van State? Constructieve parlementaire oppositie? Deze twee opinies staan lijnrecht ​​tegenover elkaar na de plenaire vergadering van woensdagmiddag. De leiders van de meerderheid en oppositie zouden er debatteren en stemmen op de pandemiewet, die in omstandigheden zoals de coronacrisis, voorziet in de modaliteiten betreffende de controle van regeringsbesluiten door het parlement. De oppositie kondigde het op voorhand aan en kwam ook effectief met nieuwe amendementen. De vraag om een nieuwe verwijzing van de tekst naar de Raad van State leverde negen stemmen meer op dan de benodigde vijftig, waardoor de finale stemming werd uitgesteld tot ten vroegste volgende week.

"We moeten onze instellingen respecteren", aldus Ahmed Laaouej (PS) in een poging om de oppositie ervan te overtuigen hun amendementen niet bij de Raad van State in te dienen. “En onze instellingen respecteren betekent dat we niet de indruk wekken de Raad van State tot instrument van onze politieke ruzies te maken. Misbruik van procedures dreigt de evenwichten te verstoren die de basis vormen van de democratie. En deze kunnen zich tegen hun auteurs keren."

(...)

Dan toch procedurele manoeuvres? CDH beweert van niet, al geven ze ook toe tegen het project op zich te verzetten. "In dit debat hebben we niet de indruk gerespecteerd te worden", betreurt Vanessa Matz, eraan herinnerend dat er “fundamentele verschillen” bestaan tussen het voorontwerp dat ter overweging is voorgelegd aan de Raad van State en het uiteindelijke wetsontwerp. "Het project is niet gekalibreerd zoals het zou moeten." "De amendementen die we indienen, zijn bedoeld om te voorkomen dat regeringen in de toekomst deze wet al te vrij kunnen interpreteren", voegt Peter De Roover (N-VA) eraan toe.

(...)

Juridisch vacuüm

De beschuldiging dat de oppositie filibustert wordt ook weerlegd door Vincent Lefebvre, doctor in de rechtswetenschappen en onderzoeker bij het Centrum voor sociaal-politiek onderzoek en informatie. "De Vivaldi-partijen beweren dat de oppositie puur aan het blokkeren is", zei hij. “Hierop antwoordden de oppositiepartijen dat er echte zorgen en aandachtspunten waren rond dit wetsvoorstel en daarom de regels van de Kamer gebruikten om adviezen in te winnen bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. "

De onderzoeker beaamt dat twee amendementen (nr. 60 en 61), die door Peter De Roover werden ingediend, bedoeld waren om het juridische vacuüm te vullen met betrekking tot de periode tussen het begin van een epidemie en het moment waarop het Parlement de regering machtigt om op te treden. “Sommige van de amendementen van de oppositie riepen echte juridische problemen op”, aldus Lefebvre, “zoals blijkt uit de laatste reactie van de Raad van State op verschillende opmerkingen vanuit de oppositie. Wat suggereert dat het niet alleen een kwestie van tijd kopen is.”

(...)

Verschenen op 1 juli 2021.