Paarsgroene vlekken op wit brood wijst op bederf

Paarsgroene vlekken op wit brood wijst op bederf

 

We beleefden weer een pittige Wetstraatweek onder meer omdat veel ministers – één tot meerdere weken te laat – hun beleidsverklaring komen verdedigen in de commissies. Zo’n beleidsverklaring legt de klemtonen vast van wat de betrokken minister voor zijn/haar domein wil verwezenlijken de volgende vier jaren. Daarop ontspint zich dan het debat, dikwijls vele uren lang. Het debat over het asiel- en migratiebeleid bijvoorbeeld werd na 8 uur gepauzeerd. Zo kregen de hoofdrolspelers staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) en Theo Francken (N-VA) de tijd om weer wat adem te halen. Dat de witte broodsweken voor de regering-De Croo voorbij zijn, is nu in elk geval wel duidelijk. Een greep uit de voorbije Wetstraatweek.

 

✔️ Minister Frank Vandenbroucke (sp.a) verdedigde zijn beleidsverklaring liever van achter zijn computerscherm en weigerde fysiek aanwezig te zijn in de Commissiezaal. Het protest daartegen van onze fractie wuifde hij behoorlijk arrogant weg. “Ik behoor tot een risicocategorie en thuiswerken is de regel”, klonk het belerend. Dat tweede klopt natuurlijk niet voor het parlementaire werk zoals het Ministerieel Besluit van zijn regering voorziet – en in de Kamer worden alle gezondheidsmaatregelen bovendien zeer strikt nageleefd - maar corona lijkt wel een ‘mooi’ excuus om een echt kamerdebat te ontlopen.

✔️ Het wordt natuurlijk pas echt sterk wanneer een krant vandaag schrijft dat het iedereen wel zal zijn opgevallen dat minister Vandenbroucke haast dagelijks verschijnt in een televisiestudio. Wanneer het over televisdieoptreden gaat behoort de minister plots niet meer tot de risicogroep. Doet denken aan mijn grootmoeder. Die hoorde niet goed op het einde van haar leven. Maar wanneer er iets werd gefluisterd in haar omgeving dat haar onwelgevallig was, kregen we uit haar prompte reactie toch de indruk dat ze slechts deeltijds hardhorig was.

✔️ Staatsstecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) – die we hier vorige week introduceerde met haar nieuwigheid van een beleidsverklaring in genderneutraal Frans, officiële reden van haar laattijdige indiening – presenteerde haar beleidsverklaring uitsluitend in het Frans, wel genderneutraal neem ik aan. Valerie Van Peel (N-VA) pakte haar daarover terecht stevig aan. De betrokken staatssecretaris heeft zowaar Gelijke Kansen als bevoegdheid. Zij staat alvast voor Gelijke Kansen voor mensen die geen Nederlands spreken.

✔️ Schlitz’ collega Mathieu Michel (MR), zoon van en ook broer van, stamelde een voorbereid deel van zijn nota in moeizaam Nederlands maar toen hij spontaan moest antwoorden, verviel hij in tot hilariteit opwekkende gebazel. Het lokte ook aan Franstalige zijde reacties van ongeloof en onbegrip uit. Mevrouw Schlitz is bijna 34 jaar, de heer Michel telt toch ook nog maar 41 lentes. Berichtten de media jaren geleden al niet dat de kennis van het Nederlands er in het zuiden des lands bij jonge Walen met sprongen op vooruit gaat? In de krant lazen we dat 57% van de Waalse scholen Engels aanbiedt als tweede taal en dus geen Nederlands. Voor mij allemaal niet gelaten maar hou dan wel op met het geleuter over Belgische verbinding.

✔️ Erger zelfs dan Michels’ koetervlaams klonk de inhoud van wat hij zei. Sociale media, zo meenden we uit zijn verzameling letters te kunnen opmaken, zijn niet uitgevonden om politieke commentaar op te leveren. Michaël Freilich (N-VA) vroeg of de staatssecretaris misschien van plan was een overheidskanaal op te zetten voor politieke debatten, onder controle van een overheidsmoderator? Je zou kunnen hopen dat het Michels slechte kennis van het Nederlands was, die voor misverstanden zorgde.

✔️ Maar ging minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) geen prioriteit geven aan het bestrijden van islamofobie? Bij de beleidsverklaring van premier Alexander De Croo stelde een kamerlid van Ecolo de vraag hoe de premier ‘fake news’ dacht te bestrijden. Ik heb gereageerd met de hoop uit te spreken dat de premier zich toch ook herinnert dat hij een liberaal is en dat we geen nood hebben aan een Ministerie van Waarheid, waarbij de overheid gaat bepalen wat ‘Waar’ is en wat ‘Onwaar’.

✔️ Dit thema bekommert mij zeer want de sociale media verwerden de jongste jaren inderdaad dikwijls tot riolen van onzin en superverspreiders van valse berichtgeving die het normale debat sterk vervuilen. Het probleem bestaat en neemt zelfs toe. Maar is het aan de overheid om daar beslissend in tussen te komen? Grote sociale mediabedrijven gaan nu al zo ver dat ze afbeeldingen van Zwarte Piet verwijderen. De overheid moet de burger beschermen tégen de beknotting van de vrije meningsuiting, ze mag er nooit aan meewerken. Ook op dat terrein zullen we deze regering zeer in het oog moeten houden want zo doordrongen die is door het idee van politieke correctheid zal de verleiding groot zijn niet-correcte gedachten te gaan bestrijden met onaanvaardbare middelen.

✔️ Het dieptepunt maakten we mee in de commissie Grondwet. Daar stond het agendapunt van Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) op de agenda om het proces tegen de terroristen van de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Maalbeek te verzetten van Assisen naar de Correctionele Rechtbank. De federale procureur Frederik Van Leeuw waarschuwde maanden geleden al dat het ‘proces van de eeuw’ in de soep dreigt te draaien als het moet plaatsvinden voor Assisen met alle vormvereisten van dien en een volledige mondelinge behandeling van een zaak met bijvoorbeeld tienduizenden dossierstukken. Stel je voor dat het niet zou lukken om dat proces tot een goed einde te brengen, wat een wereldwijde blamage zou dat betekenen en wat een slag voor de nabestaanden en slachtoffers die de aanslag overleefden.

✔️ Daarom Kristiens voorstel. De behandeling was maanden geleden al opgestart en voor de zomer werd beslist de stemming te verdagen tot september, dan zouden CD&V en VLD bondgenoten zoeken. Het probleem is namelijk dat zowat alle Vlaamse leden van de commissie voorstander zijn van het voorstel-Van Vaerenbergh en alle Franstalige leden tegen. De kloof loopt bijna puur over de taallijn. Wie zei ook alweer dat we geen twee politieke ruimtes vormen in België?

✔️ Dat uitstel tot september werd er dus een tot november. Maar wat bleek intussen? Uit de bus kwam wel een regeerakkoord in die tussenmaanden maar over de aanpak van dat geweldig belangrijke proces vonden de paarsgroene ‘partners’ geen overeenstemming en dus lieten ze dat luik gewoon open. ‘Oeps, vergeten.’ Minister Van Quickenborne wijdde er geen regel aandacht aan in zijn beleidsverklaring. De paarsgroene partijen zijn het weer eens dat ze het oneens zijn over deze cruciale aangelegenheid.

✔️ En wat deed die meerderheid dan in de commissie? Ze weigerde gewoon om tot stemming over te gaan en koos voor een extra vertragingsmaneuver. Koen Metsu (N-VA) las bij het begin van de commissiezitting een brief voor van de officieel erkende vereniging van slachtoffers van de aanslagen, waarin die opriepen om nu eindelijk de knoop door te hakken en het risico op een falende afhandeling voor Assisen weg te werken. Paarsgroen weigerde, want anders zou de tegenstelling binnen de regering ook bij de stemming blijken.

✔️ Al even gênant en meer persaandacht trekkend was de versnelling die de minister Tinne Van der Straeten (Groen) plaatste door de sluiting van de kerncentrales meteen door te drukken. Wat een afgang voor de liberalen die als vijgenblad in het regeerakkoord hadden laten opnemen dat er in november 2021 eventueel toch nog tot verlenging kon beslist worden, indien dat noodzakelijk zou blijken. Bij de bespreking van de regeerverklaring heb ik premier De Croo er op gewezen dat hij zich in de zak had laten zetten door de groene partijen. Hij weigerde toen te antwoorden want zag de bui wellicht al hangen. Mijn tip van de week: koop nu aandelen van kaarsenfabrikanten, want die gaan zeker in waarde stijgen als het licht hier uitgaat. U zal die beurswinst ook goed kunnen gebruiken wanneer de energiefactuur daarna binnenvalt. Voor zo ver die door nieuwe paarsgroene belastingen niet zal afgeroomd worden natuurlijk.

✔️ Bert Wollants (N-VA) voelde de premier aan de tand over het bijkomende schandaal dat minister Van der Straeten CREG, de officiële waakhond voor het energiebeleid, actief de mond heeft gesnoerd door te verbieden de gevolgen van een sluiting van de kerncentrales te onderzoeken. In het antwoord van De Croo kwam de afkorting CREG niet voor. Hij keek gegêneerd voor zich waar hij Kristof Calvo (Groen) een rondedansje zag maken. Hadden die groenen de blauwen mooi te grazen genomen.

✔️ Een afronder: in De Standaard staat een weekeindinterview met uw dienaar. Ik zeg daar onder meer op de vraag of Jan Jambon ‘zijn appeltjes goed genoeg verkoopt’: “Jan heeft inderdaad geen marketingbureau in dienst om een figuurtje te creëren, zoals Sihame El Kaouakibi (Vlaams parlementslid voor Open VLD).” Ik voel me inderdaad meer aangesproken door politici, van welke partij ook, naargelang ze authenticiteit uitstralen. Bij mevrouw El Kaouakibi heb ik die indruk allerminst en blijft het kaartje van het marketingbureau altijd wat te nadrukkelijk aan haar communicatie hangen.

✔️ Ze reageerde via twitter, wat haar goed recht is uiteraard. De valse insinuaties die daar dan klassiek op volgen dat ik iemand speciaal zou viseren omwille van afkomst of geslacht maken op mij geen enkele indruk en tonen alleen maar de feitelijke argumentatieloosheid aan van wie die toer op gaat. Ik zal mij door dit of andere soorten van intentieprocessen nooit de mond laten snoeren.

✔️ Trouwens, de al dan niet uitgesproken verwijten die daar dan op twitter op volgen dat ‘het’ typisch is voor een mannelijke boomer, zijn die niet discriminerend en veralgemenend? Ik sta dus pal voor de vrije meningsuiting van mannelijke boomers, laat het gezegd zijn. Boomers bestaan trouwens ook in dik behaarde, wollige vorm.

 

Overzicht van de Wetstraatweek eerst verschenen op mijn Facebookpagina op 21 november 2020.

Foto: Boomers

Labels